Η Μάνη στην Δεύτερη Τουρκοκρατία (1725-1821)

Σ’ όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας η Μάνη παρέμεινε στην πραγματικότητα απόρθητη, παρά τις επανειλημμένες απόπειρες των Τούρκων για την υποδούλωσή της. Μάλιστα, από το 1776, ανακηρύχθηκε σε ημιανεξάρτητη φόρου υποτελής ηγεμονία. Τη διοίκησή της αναλάμβανε ένας από τους καπεταναίους της περιοχής, που διοριζόταν μπέης και ήταν υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης. Η Μάνη …

Συνεχίστε την ανάγνωση Η Μάνη στην Δεύτερη Τουρκοκρατία (1725-1821)

Οι Μαντίνειες της Μάνης

Μαντίνειες αποκαλείται η γεωγραφική περιοχή της Έξω Μάνης (Μεσσηνιακής), η οποία σήμερα αντιστοιχεί στα δημοτικά διαμερίσματα:α) Αβίας του Δήμου Αβίας (οικισμοί: Μεγάλη Μαντίνεια, Αβία και Ακρογιάλι) καιβ) Μικρής Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας (οικισμοί: Μικρή Μαντίνεια και Παλιό Χωριό).Από το 1914 ως το 1998 τα δυο παραπάνω διαμερίσματα συγκροτούσαν ανεξάρτητες κοινότητες, ενώ κατά το 19ο αιώνα η Μεγάλη και η Μικρή Μαντίνεια (το Παλιό Χωριό) αποτελούσαν σημαντικούς οικισμούς του τότε Δήμου Αβίας. …

Συνεχίστε την ανάγνωση Οι Μαντίνειες της Μάνης