«Βουκελάριοι».Το τάγμα της τιμής.

Η αυτοκρατορία της Ρωμανίας/Βυζαντινή Αυτοκρατορία ιδρύθηκε το 324 μ.Χ. από τον Αυτοκράτορα και μετέπειτα άγιο…Μέγα Κωνσταντίνο προκειμένου να αποτελέσει στη συνέχεια την πρώτη Χριστιανική Αυτοκρατορία. Ο ίδιος θέσπισε σύστημα ιεραρχικής δομής αποτελούμενο από διάφορες Τάξεις και βαθμούς Ευγενείας, ως αντανάκλαση και επίγειο σκέλος της ιεραρχίας του Ουρανίου Βασιλείου, που εστέφετο από την Συγκλητική Αριστοκρατία, μεταξύ των …

Συνεχίστε την ανάγνωση «Βουκελάριοι».Το τάγμα της τιμής.

Το Υγρό Πυρ.

Με τις ονομασίες υγρόν πυρ, ή ελληνικό πυρ, ή θαλάσσιον πυρ, ή σκευαστον πυρ, ή λαμπρόν πυρ, είναι γνωστό το μείγμα εμπρηστικών υλών (σε υγρή ή στερεά μορφή) που χρησιμοποιούνταν ήδη από την Πρωτοβυζαντινή περίοδο, κυρίως για την πυρπόληση εχθρικών πλοίων, αλλά και σε περιπτώσεις πολιορκίας. Διάφορες εμπρηστικές ύλες, που χρησιμοποιούνταν για πολεμικούς σκοπούς, αναφέρονται ήδη κατά την αρχαιότητα. Ο Όμηρος κάνει λόγο για το ακάματον πυρ (Όμηρος, Ιλιάς, …

Συνεχίστε την ανάγνωση Το Υγρό Πυρ.

Μαυρίκιος Τιβέριος.Ο αποτελεσματικός αυτοκράτωρ

Την περίοδο γέννησης του Φλάβιου Μαυρίκιου Τιβέριου Αύγουστου (γνωστός ως Μαυρίκιος ή Μαυρίτιος) η ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βίωνε την ακμή της βασιλείας του Ιουστινιανού. Ο Μαυρίκιος ήταν γιός του Βυζαντινού συγκλητικού Παύλου, γεννήθηκε το 539 στην Ρωμαϊκή επικράτεια της Καππαδοκίας και ελάχιστα είναι γνωστά για την παιδική του ηλικία. Κατατάχθηκε στον Βυζαντινό στρατό και ανήλθε στις υψηλές θέσεις της ιεραρχίας, σε σημείο ώστε …

Συνεχίστε την ανάγνωση Μαυρίκιος Τιβέριος.Ο αποτελεσματικός αυτοκράτωρ

Ιοβιανός .Ο ανεπαρκής Αυτοκράτωρ.

Ο Φλάβιος Κλαύδιος Ιοβιανός (Flavius Claudius Iovianus) γεννήθηκε περί το 331 στην περιοχή της Σιγγηδόνας (Singidunum, σημ. Βελιγράδι) στην Άνω Μοισία. Η οικογένειά του προερχόταν πιθανόν από νομαδικά φύλα που είχαν εγκατασταθεί στα αυτοκρατορικά εδάφη. Ο πατέρας του Βαρρονιανός διετέλεσε διοικητής της αυτοκρατορικής φρουράς του Κωνσταντίου Β’ (337-361). Ο Ιοβιανός περιγράφεται ως αθλητικός και ικανός στο τρέξιμο και είχε αδυναμία …

Συνεχίστε την ανάγνωση Ιοβιανός .Ο ανεπαρκής Αυτοκράτωρ.