Ο Ρωμανός Δ’ Διογένης και η μάχη του Μαντζικέρτ.Ο προδομένος αυτοκράτωρ.

Την πρωτοχρονιά του 1068 ο 45χρονος Ρωμανός Διογένης στέφθηκε Αυτοκράτωρ Ρωμαίων,προσδοκώντας να αναβιώσει την δόξα και χαμένη δύναμη της Αυτοκρατορίας, απαλλάσσοντας τα Θέματα (επαρχίες) της Μικράς Ασίας από τις επιδρομές των Σελτζούκων Τούρκων, χωρίς όμως να διαθέτει τα αξιόμαχα φουσάτα των προηγούμενων Στρατηγών –Αυτοκρατόρων, ή την υποστήριξη των πολιτικών της Βασιλεύουσας, οι οποίοι σχεδίαζαν να τον εκθρονίσουν. …

Συνεχίστε την ανάγνωση Ο Ρωμανός Δ’ Διογένης και η μάχη του Μαντζικέρτ.Ο προδομένος αυτοκράτωρ.