Βασιλίσκος.Ο αλαζών και αφελής Αυτοκράτωρ.

Ο Φλάβιος Βασιλίσκος Αύγουστος ήταν αδελφός της Αιλίας Βηρίνας και κουνιάδος του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα Α’. Το 464 διορίσθηκε στρατιωτικός διοικητής της Θράκης, όπου σε αρκετές περιπτώσεις απέκρουσε με επιτυχία τους επίδοξους εισβολείς. Βασιζόμενος σε αυτές τις επιτυχίες και με την βοήθεια της αδελφής του, το 468 διορίζεται στρατιωτικός διοικητής της ανατολικής αυτοκρατορίας και επικεφαλής της ανατολικής και δυτικής …

Συνεχίστε την ανάγνωση Βασιλίσκος.Ο αλαζών και αφελής Αυτοκράτωρ.

Ιουστίνος Β’.Ο αλαζών Αυτοκράτωρ

Ο Ιουστίνος Β’ (Φλάβιος Ιουστίνος ο νεότερος, 520 – 5 Οκτωβρίου 578) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 565 έως το 574. Βιογραφικό – στέψη Ο Ιουστίνος γεννήθηκε το 520 μ.Χ. από την Βιγιλαντία αδελφή του Ιουστινιανού και τον Δουλκίσιμο ή Δουλκίδιο και αδέλφια του ήταν ο Μαρκέλλος και η Πραιέκτα. Σε ηλικία 32 ετών έλαβε από τον Ιουστινιανό το αξίωμα του Κουροπαλάτη που σήμαινε …

Συνεχίστε την ανάγνωση Ιουστίνος Β’.Ο αλαζών Αυτοκράτωρ

Κωνστάντιος Β’.Ο καχύποπτος Αυτοκράτωρ

Ο Κωνστάντιος Β’ (Φλάβιος Ιούλιος Κωνστάντιος) ήταν δευτερότοκος γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Φαύστας (Φλαβία Μάξιμα Φαύστα Αυγούστα) και δεύτερος αυτοκράτορας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζάντιο) από το 337 έως το 361. Γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 317, ανήλθε στον θρόνο το 337 σε ηλικία 21 ετών και μετά τον θάνατο του Μεγ. Κωνσταντίνου κληρονόμησε το ανατολικό ένα τρίτο της Αυτοκρατορίας. Μετά …

Συνεχίστε την ανάγνωση Κωνστάντιος Β’.Ο καχύποπτος Αυτοκράτωρ