Έκτακτον ανακοινωθέν,28ης Οκτωβρίου 1940.

https://www.youtube.com/watch?v=1MOX0Op_6Uk Ζήτω το Έθνος!Ζήτω η Ελλάς!Ζήτωσαν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι Αθάνατοι Ήρωες πολεμιστές μας!Χρόνια Πολλά Έλληνες!Χρόνια πολλά Ελλάδα μου!