Η μάχη του Σαραντάπορου.

Η περίοδος που αρχίζει με την ήττα στον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και φτάνει μέχρι τα χρόνια της έναρξης των Βαλκανικών Πολέμων χαρα­κτηρίζεται από ένα καθολικό αίτημα για ανανέωση της εθνικής ζωής σεόλους τους τομείς και ειδικά για αναδιάρθρωση της κρατικής λειτουργίας.Στην Ελλάδα η συνολική κατάσταση το 1909 προκαλούσε δυσαρέσκεια στην πλειοψηφία των Ελλήνων. …

Συνεχίστε την ανάγνωση Η μάχη του Σαραντάπορου.

Μαρτυρία Στρατιώτη ΠΖ,Νικόλα Τζίκα

Μιας που στις 28 Οκτωβρίου φέρουμε στον νου μας τα γεγονότα του ελληνοϊταλικού πολέμου, θα παρουσιάσω μερικά αποσπάσματα από τη μαρτυρία του Νικόλα Τζίκα (1913-2009), που από την πρώτη μέρα του πολέμου βρέθηκε στρατιώτης στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Όπως όλοι σχεδόν οι Θεσσαλοί, υπηρέτησε στην 1η μεραρχία. Τότε οι μεραρχίες αποτελούνταν από άντρες που …

Συνεχίστε την ανάγνωση Μαρτυρία Στρατιώτη ΠΖ,Νικόλα Τζίκα