2–7 Νοε 1940-Η Μάχη της Γκραμπάλας

Κατά το χρονικό διάστημα των δεκαεννέα μηνών που μεσολάβησε από την ιταλική απόβαση στην Αλβανία μέχρι την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 1940, η VIII Μεραρχία είχε επιστρατευθεί και ενισχυθεί σημαντικά.  Η ζώνη ενεργείας της περιλάμβανε την περιοχή από το Σμόλικα μέχρι και το Ιόνιο Πέλαγος.  Ο υποτομέας Σουδενών -του τομέα Νεγράδων- της …

Συνεχίστε την ανάγνωση 2–7 Νοε 1940-Η Μάχη της Γκραμπάλας