3/6 Δεκ 1940-Κατάληψη του Υψώματος 1532 του Όρους Κάμια

Το 31ο Σύνταγμα Πεζικού, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, μετά την επιστράτευσή του στη Θεσσαλονίκη, μετακινήθηκε μαζί με τη μεραρχία του (XVII Μεραρχία) μέσω της Βέρπας στο βόρειο τομέα του μετώπου, όπου η XVII Μεραρχία θα αντικαταστούσε τη ΧΙΙΙ Μεραρχία Πεζικού. Οι μονάδες της Μεραρχίας αυτής είχαν παρουσιάσει πολλές οργανικές αδυναμίες και ανεπάρκεια στη διάρκεια …

Συνεχίστε την ανάγνωση 3/6 Δεκ 1940-Κατάληψη του Υψώματος 1532 του Όρους Κάμια