17 Απριλίου 1897-Η νικηφόρος Μάχη στο Βελεστίνο και ο Σχης Σμολένσκης

Παρά το γεγονός ότι οι εχθροπραξίες και οι μάχες στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 διήρκησαν για περίπου ένα μήνα, εντούτοις στο θέατρο επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, οι ελληνικές δυνάμεις σημείωσαν μόνο μια επιτυχία στο πεδίο της μάχης,και αυτήν χάρη στην εμβληματική φιγούρα του Συνταγματάρχη Πυροβολικού Σμολένσκη. Η Μάχη του Βελεστίνου, έμεινε γνωστή για τον ηρωϊσμό και …

Συνεχίστε την ανάγνωση 17 Απριλίου 1897-Η νικηφόρος Μάχη στο Βελεστίνο και ο Σχης Σμολένσκης