10 Φεβρουαρίου 1947-Στο Παρίσι,τα Δωδεκάνησα αποδίδονται στον φυσικό τους ιδιοκτήτη,με τη Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και της Ιταλίας.

Ακολουθεί στις 7 Μαρτίου η επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Από την αυγήν χιλιάδες κόσμου, αντιπροσωπείαι από τα νησιά της Δωδεκανήσου, που παρ΄ όλην την κακοκαιρίαν κατέφθασαν εγκαίρως και διάφοροι αντιπρόσωποι από τας Αθήνας, είχαν όλοι πάρει από πολύ πρωί θέσιν εις τας πυκνάς μάζας κατά μήκος της οδού Ελευθερίας, εις τα …

Συνεχίστε την ανάγνωση 10 Φεβρουαρίου 1947-Στο Παρίσι,τα Δωδεκάνησα αποδίδονται στον φυσικό τους ιδιοκτήτη,με τη Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και της Ιταλίας.