25 Μαΐου 1863: Η προσφορά και αποδοχή του Ελληνικού στέμματος στον Γεώργιό Α΄

Την 18η Μαρτίου 1863 η «εν Αθήναις Β΄ των Ελλήνων Συνέλευσις» αναγορεύει παμψηφεί τον πρίγκιπα της Δανίας Χριστιανόν-Γουλιέλμον- Φερδινάνδον-Αδόλφον-Γεώργιον, δευτερότοκο υιό του πρίγκιπος Χριστιανού Θ’ της Δανίας, συνταγματικό Βασιλέα των Ελλήνων υπό του ονόματος Γεώργιος Α΄ Βασιλεύς των Ελλήνων. Επιμέλεια κειμένου: Ιωάννη Καστρινάκη Ο Γεώργιος, που είχε γεννηθεί στην Κοπεγχάγη στις 24 Δεκεμβρίου 1845, υπηρετούσε εκείνη την εποχή …

Συνεχίστε την ανάγνωση 25 Μαΐου 1863: Η προσφορά και αποδοχή του Ελληνικού στέμματος στον Γεώργιό Α΄