Σύνταγμα Χωροφυλακής «Μακρυγιάννη».

Η λήθη είναι υποταγή!Μην ξεχνάς τους ήρωες του Έθνους! ΤΙΜΗ  Σ ΕΚΕΙΝΟΥΣ   ΠΟΥ  ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ! Την ημέρα της 5ης Δεκεμβρίου οι άνδρες του Συντάγματος άκουγαν τους θορύβους των μαχών που είχαν ξεσπάσει στα διάφορα αστυνομικά τμήματα των Αθηνών. Στην περιοχή τους επικρατούσε ηρεμία αλλά μόλις σουρούπωσε εμφανίσθηκαν ύποπτοι τύποι οι οποίοι παρατηρούσαν τους στρατώνες. Επρόκειτο …

Συνεχίστε την ανάγνωση Σύνταγμα Χωροφυλακής «Μακρυγιάννη».

Η μαρτυρία του Γεωργίου Παπανδρέου για την Απελευθέρωση και τα «Δεκεμβριανά»

''Το Σάββατον 2 Δεκεμβρίου παραμονήν της Στάσεως, ετηλεγράφησα εις τον Βασιλέα: «Υπουργοί Ακρας Αριστεράς αρνηθέντες υπογράψουν αποστράτευσιν παρητήθησαν. Παραίτησις σημαίνει δυστυχώς απαρχήν εμφυλίου πολέμου. Με όσην αποφασιστικότητα εξηντλήσαμεν τας προσπάθειας μας δια την αποτροπήν του εμφυλίου πολέμου, με την ίδιαν αποφασιστικότητα θα υπερασπίσωμεν την Ελλάδα εναντίον των εσωτερικών της εχθρών. Εύχομαι εις τον Θεόν η …

Συνεχίστε την ανάγνωση Η μαρτυρία του Γεωργίου Παπανδρέου για την Απελευθέρωση και τα «Δεκεμβριανά»