28η Οκτωβρίου 1940: Άγνωστα στοιχεία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο

Γιατί ο Μουσολίνι αποφάσισε την εισβολή στην Ελλάδα – Η προετοιμασία του πολέμου από το 1936 ως το 1940 –  Ο αριθμητικός απολογισμός του ελληνοϊταλικού πολέμου – Oι μάχες στο Καλπάκι-Ο ανθρώπινος παράγοντας και η επίδρασή του στην τελική έκβαση του πολέμου. Για το «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940 και τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 …

Συνεχίστε την ανάγνωση 28η Οκτωβρίου 1940: Άγνωστα στοιχεία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο