Η επιστήμη της Μετεωρολογίας και η συμβολή της στην διεξαγωγή στρατιωτικων επιχειρήσεων

Του Κλεάνθη Νικολαϊδη.Μια ξεχωριστή καθ' όλα ανάλυση για την συμβολη της μετεωρολογίας σε στρατιωτικες επιχειρήσεις,συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο,το 1974. Η Επιστήμη της Μετεωρολογίας και η συμβολή της στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων.Λήψη