Ίμια 1996. Ο «μη πόλεμος»,που οδήγησε σε μια «οδυνηρή ήττα» (Μέρος 2ον)

Εδώ,το 1ο μέρος
https://appelaios.com/2023/01/30/%ce%af%ce%bc%ce%b9%ce%b1-1996-%ce%bf-%ce%bc%ce%b7-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%bf%cf%82%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%83%ce%b5-%ce%bc/

Το χρονολόγιο της «κρίσης«

∆ευτέρα-Τρίτη, 25-26 ∆εκεµβρίου 1995

Το βράδυ της ∆ευτέρας το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Φιγκέν Ακάτ» προσάραξε στη βραχονησίδα Ίµια, που βρίσκεται ανατολικά της Καλύµνου και νοτιοανατολικά της νησίδας Καλόλιµνος, στα στενά ∆ωδεκανήσου και µικρασιατικών ακτών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας τουρκικές µηχανότρατες προσπαθούσαν να το αποκολλήσουν αλλά χωρίς αποτέλεσµα.
Όταν το επόµενο πρωί (Τρίτη) το Λιµεναρχείο Καλύµνου ειδοποίησε τον πλοίαρχο ότι θα αποσταλούν ρυµουλκά για να τον βοηθήσουν, αυτός απάντησε ότι βρίσκεται εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, άρα θα αναµείνει τη βοήθεια της τουρκικής πλευράς. Με την υπόθεση ασχολούνται τα υπουργεία Εξωτερικών και Εµπορικής Ναυτιλίας.

Τετάρτη, 27 ∆εκεµβρίου 1995

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ενηµερώνει την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα,ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προς το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Η επικοινωνία στελέχους της πρεσβείας µε τη ∆ιεύθυνση Αεροναυτικών Υποθέσεων καταλήγει στον ισχυρισµό -για πρώτη φορά- της τουρκικής πλευράς ότι τα Ίµια αποτελούν τουρκικό έδαφος.

Πέµπτη, 28 ∆εκεµβρίου 1995

Προς στιγµήν προκαλείται η εντύπωση ότι η κρίση ανάµεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία µπορεί να αποφευχθεί καθώς το ελληνικό ρυµουλκό «Μάτσας Σταρ», που απέπλευσε από τον Πειραιά, αποκολλά το «Φιγκέν Ακάτ» καιτο οδηγεί στο απέναντι τουρκικό λιµάνι Κιουλούκ. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα δεν είχε λόγο να αντιµετωπίσει ένα θέµα ήσσονος σηµασίας,στο οποίο εµπλεκόταν ένας ιδιώτης που προέβη σε έναν ισχυρισµό, ως θέµα που άπτεται των διµερών σχέσεων µε την Τουρκία.

Αν µη τι άλλο, η συγκεκριµένη ενέργεια θα µπορούσε να ερµηνευθεί είτε ως αδυναµία είτε ως προσπάθεια «κατασκευής» του ζητήµατος. Και στι ςδύο περιπτώσεις προκαλείται η αντίδραση τηςΤουρκίας.

Παρασκευή, 29 ∆εκεµβρίου 1995

Οι Τούρκοι εκµεταλλεύθηκαν το περιστατικό και προέβησαν στην ενέργεια που ξεκίνησε ουσιαστικά την υπόθεση σε νοµική τουλάχιστον βάση, και η οποία απέδειξε την επιθυµία αξιοποίησης, εάν όχι την ηθική αυτουργία στην πρόκληση του περιστατικού.
Με ρηµατική διακοίνωση προς την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών διατύπωσε και επισήµως τη θέση του ότι τα Ίµια αποτελούσαν «εσωτερικό τµήµα της τουρκικής επικράτειας». Ισχυρίζονται δε ότι οι βραχονησίδες Ίµια, η ∆υτική, που είναι και η µεγαλύτερη µε µήκος ακτών 613 µέτρα και έκταση 25 στρέµµατα, και η Ανατολική, µε µήκος ακτών 499 µέτρα και έκταση 14 στρέµµατα, είναι εγγεγραµµένες στο τουρκικό κτηµατολόγιο της περιφέρειας Κουγκλά της νοµαρχίας Αλικαρνασσού (Bodrum).

Ακολουθεί µια σύντοµη περίοδος χωρίς ιδιαίτερη δραστηριότητα. Η Πρωτοχρονιά έδωσε την ευκαιρία για ένα σχεδόν 10ήµερο «διάλειµµα», κατά τη διάρκεια του οποίου η ελληνική πλευρά ευελπιστούσε να υπάρξει εκτόνωση του θέµατος και να υπάρξει η συνήθης διπλωµατική ανταλλαγή εγγράφων, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος κλιµάκωσης της κρίσης στο στρατιωτικό επίπεδο. Ωστόσο την Πέµπτη, 4 Ιανουαρίου1996 δηµοσιοποιήθηκε επιστολή του Αµερικανού Προέδρου Μπιλ Κλίντον προς την ελλη-νοαµερικανική οµογένεια, που αναφερόταν σε ένταση στο Αιγαίο.

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 1996

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αποστέλλει απάντηση στη ρηµατική διακοίνωση της Άγκυρας, αναπτύσσοντας την επιχειρη-µατολογία της ελληνικής πλευράς, βάσει τηςοποίας προκύπτει η ελληνική κυριαρχία στις βραχονησίδες. Στο κείµενο, η ελληνική πλευρά διατυπώνει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η Τουρκία προβαίνει για πρώτη φορά σε αµφισβήτηση ελληνικού εδάφους και προειδοποιεί πως η συνέχιση αυτής της πρακτικής θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις διµερείς σχέσεις.

Ας επισηµανθεί ότι η ελληνική απάντηση άργησε εντυπωσιακά. Ούτε λίγο ούτε πολύ, χρειάστη-καν 11 ολόκληρες ηµέρες!

∆ευτέρα, 15 Ιανουαρίου 1996

Παραιτείται ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος νοσηλευόταν σοβαρά άρρωστος στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,καθώς δεν µπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 1996

Ο υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας ενηµερώνει τον υπουργό Εθνικής Άµυνας Γεράσιµο Αρσένη για τη διαµορφωθείσα κατάσταση. Το υπουργείο Εξωτερικών ζητεί από το υπουργείο Εθνικής Άµυνας να λάβει µέτρα αυξηµένης στρατιωτικής επιτήρησης της περιοχής των Ιµίων. Το ΓΕΕΘΑ κινητοποιείται άµεσα. Με αυτό τον τρόπο και εξαιτίας της ανυπαρξίας δοµής και µεθοδολογίας χειρισµού κρίσεων η κατάσταση κλιµακώνεται. Αντί να διαταχθεί το Λιµενικό Σώµα χωρίς τυµπανοκρουσίες να αυξήσει την επιτήρηση στην περιοχή, εµπλέκονται τµήµατα των Ενόπλων ∆υνάµεων.

Πέµπτη, 18 Ιανουαρίου 1996

Μετά τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόµµατος(ΠΑΣΟΚ) εκλέγεται ο Κώστας Σηµίτης για να αντικαταστήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου στηνηγεσία του κόµµατος και στη θέση του πρωθυπουργού της Ελλάδας.

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 1996

Το ΥΠΕΘΑ δίνει εντολές στο ΓΕΝ να αναλάβει την επιτήρηση της περιοχής. Το ΓΕΕΘΑ αυξάνει τα µέτρα επιτήρησης στην περιοχή και ετοιµάζεται, µε την ενεργοποίηση και δοκιµή,για την εκτέλεση σχεδίου ανακατάληψης βραχονησίδας.

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 1996

Η τουρκική πρόκληση στα Ίµια και οι ανταλλαγές ρηµατικών διακοινώσεων ανάµεσα στα υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας διαρρέουν στα ελληνικά ΜΜΕ µέσω του ενηµερωτικού δελτίου «Εµπιστευτικό Γράµµα». Στο δελτίο σηµειωνόταν, ορθώς, ότι πρόκειται για την πρώτη αµφισβήτηση ελληνικού εδάφους από την Τουρκία.

Από τη στιγµή που διαρρέει σε «ανοιχτή πηγή» µια πρόκληση µε τόσο σοβαρά χαρακτηριστικά συνολικής κλιµάκωσης της τουρκικής στάσης απέναντι στην Ελλάδα στο πλαίσιο των διµερών σχέσεων, ο χειρισµός της υπόθεσης περιπλέκεται, καθώς η ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού µέσω κάποιου Μέσου Μαζικής Ενηµέρωσης είναι λογικά θέµα χρόνου.

∆ευτέρα, 22 Ιανουαρίου 1996

Ορκίζεται η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπό τον Κώστα Σηµίτη. Νέος υπουργός Εξωτερικών αναλαµβάνει ο Θεόδωρος Πάγκαλος που διαδέχεται τον Κάρολο Παπούλια. Αντίθετα παραµένει στη θέση του ως υπουργός Εθνικής Άµυνας ο Γεράσιµος Αρσένης. Την ίδια ηµέρα ο δήµαρχος της Καλύµνου ∆ηµήτρης ∆ιακοµιχάλης,δύο κάτοικοι του νησιού (ο ένας ήταν ο ιερέας)και ο διοικητής του τοπικού αστυνοµικού τµήµατος µεταβαίνουν στα Ίµια και προχωρούν σε έπαρση της ελληνικής σηµαίας στην ανατολική βραχονησίδα του συµπλέγµατος.

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 1996

Ο πρωθυπουργός Κώστας Σηµίτης συγκαλεί σύσκεψη στο πολιτικό του γραφείο, στην οποία συµµετέχουν µεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος και ο υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης Κώστας Γείτονας.

Αν και δεν υπήρξε ανακοίνωση περί του αντικειµένου της σύσκεψης, παρά µόνο ότι αφορούσε «σηµαντικό εθνικό θέµα», η εξέταση της διαµορφωθείσας κατάστασης προβάλλει ως η πλέον λογική ερµηνεία. Ένα δεύτερο ζήτηµα συζήτησης ήταν η εξέταση τη ςπιθανότητας δηµιουργίας επεισοδίων στη Θράκη,υποκινούµενων από κύκλους της Άγκυρας, καθώςη ελληνική κυβέρνηση είχε απορρίψει το αίτηµα επίσκεψης στην περιοχή τριών µουφτήδων, που όµως είχαν κληθεί από ιδιώτες και όχι από τους Έλληνες οµολόγους τους.
Επιβαρυντικό στοιχείο της όλης κατάστασης ήταν και η εγγύτητα της 29ης Ιανουαρίου,ηµέρας που -σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις τω νελληνικών Αρχών ασφαλείας- υπήρχε περίπτωση εξτρεµιστικά στοιχεία της µουσουλµανικής µειονότητας να αποπειραθούν να εορτάσουν την «επέτειο» των ταραχών του 1988. Τότε,επί προεδρίας Τουργκούτ Οζάλ, είχαν σηµειωθεί στην Κοµοτηνή σοβαρότατα επεισόδια που προκάλεσαν µεγάλες φθορές σε επιχειρήσειςτόσο χριστιανών όσο και µουσουλµάνων.

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 1996

Εκτεταµένο ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤ1 αποκαλύπτει το περιστατικό στα Ίµια και το περιεχόµενο των ρηµατικών διακοινώσεων που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές. Παράλληλα, και σε συνέχεια της σύσκεψης της 23ης Ιανουαρίου, οι αστυνοµικέςΑρχές στη Θράκη αύξησαν τα µέτρα επιτήρησης, προσπαθώντας όµως για τη µέγιστη δυνατή διακριτικότητα.

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 1996

Ο υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος παραδέχεται εµµέσως το περιστατικό στα Ίµια, επιβεβαιώνοντας την αποστολή ρηµατικής διακοίνωσης από την Τουρκία και την απάντηση της ελληνικής πλευράς. Επίσης δηλώνει ότι «τοθέµα έχει κλείσει» και ότι δεν το θεωρεί ζήτηµα ικανό για δηµιουργία ατµόσφαιρας κρίσης, αλλά «εξωφρενική απαίτηση». Η τουρκική εφηµερίδα «Τζουµχουριέτ» αναφέρει ότι το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και το γενικό επιτελείο άρχισαν τη χαρτογράφηση νησίδων στο Αιγαίο,και ότι µετά το πέρας της η Τουρκία θα καλέσει την Ελλάδα για διαπραγµατεύσεις, όπου και θα τη «στριµώξει». Μάλιστα χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή ως απάντηση σε σχετική ελληνική νοµοθετική πρωτοβουλία που εκδηλώθηκε πριν τρεις µήνες και προέβλεπε τον «εποικισµό» των βραχονησίδων (για την ακρίβεια, την οικονοµική αξιοποίησή τους).

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 1996

Το περιστατικό που συνέβη την ηµέρα αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί η κορυφαία πράξη κλιµάκωσης.

∆ηµοσιογράφοι της τουρκικής εφηµερίδας «Χουριέτ», από το γραφείο της εφηµερίδας στη Σµύρνη, µεταβαίνουν µε ιδιωτικό ελικόπτερο, που απογειώθηκε στις 13.00΄ απότο αεροδρόµιο «Αντνάν Μεντερές» της Σµύρ-νης, στην Ανατολική Ίµια, όπου και προσγειώνονται στις 14.10΄. Εκεί, σπάζοντας τον ιστό,κατεβάζουν την ελληνική σηµαία και ανυψώνουν στη θέση της την τουρκική. Αποχωρούν,παίρνοντας µαζί τους την ελληνική σηµαία. Η ενέργειά τους µαγνητοσκοπείται και παρουσιάζεται σε τηλεοπτική εκποµπή τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου. ∆ύο εκ των µελών της αποστολής είναι άτοµα που τους έχει απαγορευθεί η είσοδος στην Ελλάδα, καθώς εµπλέκονται στην πρόκληση επεισοδίων στη Θράκη και θεωρούνται ενεργούµενα των τουρκικών µυστικών υπηρεσιών. Η πράξη τους εµφανίζεται ως «ιδιωτική πρωτοβουλία» και, αρχικώς τουλάχιστον,αποδοκιµάζεται από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 1996

Το ελληνικό παράκτιο περιπολικό «ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΙ» P70 κατά τη διάρκεια περιπολίας του στην περιοχή των Ιµίων στις 08.10΄,νωρίς το πρωί, εντοπίζει την τουρκική σηµαία.

Ενηµερώνεται το υπουργείο Εθνικής Άµυναςκαι δίνει εντολή για την άµεση υποστολή της.Για τις ενέργειες αυτές ενηµερώνεται η Κυβερνητική Επιτροπή.

Περί τις 10.30΄ το περιπολικό«ΑΝΤΩΝΙΟΥ» P286 υποστέλλει την τουρκική σηµαία, αλλά και την αντικαθιστά µε την ελληνική.

Τα δύο ελληνικά περιπολικά παρέµεινα νστην περιοχή. Μια µεγάλη µονάδα του Στόλου έσπευσε στην ευρύτερη περιοχή (η φρεγάτα«ΝΑΒΑΡΙΝΟ» F461).

Περίπου την ίδια χρονική περίοδο ο Α/ΓΕΣ αντιστράτηγος Βούλγαρης, ο Α/ΓΕΝ αντιναύαρχος Στάγκας και ο Α/ΓΕΑ αντιπτέραρχος Αθανάσιος Τζογάνης συσκέπτονταν στο γραφείο του Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχου Χρήστου Λυµπέρη για την εκτίµηση της κατάστασης και την ανάγκη αποστολής τµήµατος στην Ανατολική Ίµια, καθώς ήταν πλέον αυτονόητο ότι οι συνθήκες επέβαλλαν τη φύλαξη της σηµαίας που είχε αναρτηθεί.
Για τη συγκεκριµένη σύσκεψη, που στην ουσία ήταν ένα άτυπο ΣΑΓΕ(Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων), ο ναύαρχος Λυµπέρης αναφέρει στο βιβλίο του(«Πορεία σε ταραγµένες θάλασσες», σελ. 560):
«Ζητάω από τον Α/ΓΕΣ να διαθέσει οµάδα ειδικών δυνάµεων για τη φύλαξη της σηµαίας στα Α. Ίµια.
Ο Α/ΓΕΣ στρατηγός Βούλγαρης δεν ανταποκρίνεται θετικά. Προβάλλει αντιρρήσεις για ανάληψη της αποστολής,επικαλούµενοςαδυναµίες και ελλείψεις σε σχέση µε υποχρεώσεις [σε άλλο σηµείο του βιβλίου (σελ. 548) αναφέρεται ότι ο Α/ΓΕΣ επικαλέστηκε «προβλήµατα διαθεσιµότητας προσωπικού»].
Η φύλαξη εδάφους της ελληνικής επικράτειας (βραχονησίδας) είναι ευθύνη του ΓΕΣ/ΑΣ∆ΕΝ (ΑνωτάτηΣτατιωτική ∆ιοίκηση Εσωτερικού Νήσων). Ο διοικητής ΑΣ∆ΕΝ αντιστράτηγος Σπυρίδων, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ αντιστράτηγος Σταµπουλής και ο διευθυντής Ειδικών ∆υνάµεων του ΓΕΣ υποστράτηγος Νικολαΐδης είχαν αντίθετη άποψη µε τον Α/ΓΕΣ.
Απευθύνοµαι στον Α/ΓΕΝ και του ζητάω να διαθέσει βατραχανθρώπους.Ο Α/ΓΕΝ ανταποκρίνεται θετικά.
Με προφορική µου εντολή προς Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΝ διέταξανα έρθουν σε άµεση ετοιµότητα δύο οµάδες βατραχανθρώπων και να µεταφερθούν µε ελικόπτερο του ΣΞ (Στρατός Ξηράς) από την Κω ή την Κάλυµνο, καθώς και να έρθει σε ετοιµότητα τµήµα Ειδικών ∆υνάµεων νήσου περιοχής».

Ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει µε ασφάλεια αν η κρίση θα είχε περαιτέρω κλιµακωθεί, αν η εντολή αφορούσε µόνο στην υποστολή της τουρκικής σηµαίας και την κατόπιν ανταλλαγή της µε την ελληνική σηµαία που είχαν πάρει µαζί τους οι «απεσταλµένοι» της «Χουριέτ» στα Ίµια.
Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες, η εντολή του Γεράσιµου Αρσένη ήταν ακριβώς αυτή, απλά και µόνο η υποστολή της τουρκικής σηµαίας, ώστε να αποφευχθεί η κλιµάκωση της κρίσης.
Τέτοια όµως εντολή θα µπορούσε να ερµηνευθεί και ως αποδοχή ότι η κυριαρχία επί της βραχονησίδας τελεί «υπό αµφιβολία». Σαφώς το υπουργείο Εθνικής Άµυνας επιθυµούσε την αποτροπή περαιτέρω κλιµάκωσης, ωστόσο η ανύψωση της ελληνικής σηµαίας µπορεί να ερµηνευθεί ως ένα είδος υπόµνησης της ελληνικότητας της βραχονησίδας.
Ο υπουργόςΕθνικής Άµυνας ζητάει το λόγο από τον Α/ΓΕΝ αντιναύαρχο Ιωάννη Στάγκα, στον οποίο είχε δώσει σαφείς εντολές τηλεφωνικά, το πρωί της ίδιας ηµέρας. Ο Α/ΓΕΝ θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του υπουργού. Η κατάσταση εξετάζεται σε συνεδριάσεις του ΣΑΓΕ, που έγινε στις 10.30΄ το πρωί, και του Συµβουλίου Άµυνας(ΣΑΜ) που ακολούθησε.
Σε αυτό, που συνεδρίασε στις 14.30΄, συµµετείχαν ο υπουργός Γεράσιµος Αρσένης, ο υφυπουργός, πτέραρχος εν αποστρατεία, Νικόλαος Κουρής και οι αρχηγοί των τεσσάρων Επιτελείων.
Στο διάστηµα που µεσολάβησε από τη λήψη της διαταγής του ΓΕΕΘΑ µέχρι και την έγκρισή της από το ΣΑΜ, το ΓΕΝ διατάζει τη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ) να προετοιµάσει ένα στοιχείο της (14 άντρες).
Σύµφωνα µε πληροφορίες, υπήρξε κινητοποίηση και των Ειδικών ∆υνάµεων του Ελληνικού Στρατού.

Ο τότε διοικητής ΑΣ∆ΕΝ αντιστράτηγος ∆ηµήτριος Σπυρίδων ανέφερε ότι µέχρι τις 13.15΄υπήρχαν έτοιµες δύο οµάδες καταδροµέων στην Κω µε δύο ελικόπτερα UH-1H Huey, έτοι-µες για µεταφορά στα Ίµια.
Στο µεταξύ από το µεσηµέρι ξεκινάει «µπαράζ» ναυτικών επεισοδίων στην περιοχή των Ιµίων µε την επαναλαµβανόµενη παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων από δύο τουρκικές ακταιωρούς, οι κυβερνήτες των οποίων αρνούνται να υπακούσουν στις διαταγές τω νκυβερνητών ελληνικών πολεµικών πλοίων που είχαν πλησιάσει στην περιοχή, εγκαταλείποντας εκ των πραγµάτων τη «διακριτική παρακολούθηση» της κατάστασης, σύµφωνα µε τις εντολές που ίσχυαν µετά την ενηµέρωση τουελληνικού υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την κατάσταση από το υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίς το βράδυ της ίδιας ηµέρας αποστέλλεται η οµάδα των βατραχανθρώπων της ΜΥΚ στη νησίδα για φύλαξη της ελληνικής σηµαίας. Συγκεκριµένα µε ελικόπτερο CH-47C Chinook οι βατραχάνθρωποι µεταφέρθηκαν στην Κάλυµνο πριν από τη δύση του ηλίου και από εκεί επιβιβάστηκαν στην κανονιοφόρο «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ»P61 που κατευθύνθηκε στην περιοχή των Ιµίων.

Το στοιχείο διαιρέθηκε σε δύο υποστοιχεία των7 αντρών το καθένα και ανέλαβε την εκτέλεση της αποστολής. Το πρώτο στοιχείο θα αποβιβαζόταν στην Ανατολική Ίµια, ενώ το δεύτερο θα παρέµενε σε ετοιµότητα επί της κανονιοφόρου.Η αποβίβαση στη βραχονησίδα επρόκειτο να γίνει µε ελαστική λέµβο, η οποία θα προσέγγιζε µε κωπηλασία και όχι µε τη χρήση εξωλέµβιου κινητήρα, ώστε η όλη ενέργεια να γίνει όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα.

Τελικά περί τις 20.45΄η αποβίβαση πραγµατοποιήθηκε χωρίς -όπωςαργότερα αποδείχτηκε- να γίνει αντιληπτή από τον εχθρό.

 [Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι µαρτυρία ατόµου (που παρουσιάσθηκε ως µέλοςτου συγκεκριµένου στοιχείου στην τηλεοπτική εκποµπή «Φάκελοι» του Αλέξη Παπαχελά) αναφέρει ότι λόγω περιορισµένου χρόνου η ενηµέρωση και σχεδίαση της αποστολής ήταν ελλειµµατική, µε αποτέλεσµα αρχικά το στοιχείο να προσεγγίσει και αναγνωρίσει λάθος βραχονησίδα. Όταν διαπιστώθηκετο λάθος, η διαδικασία επαναλήφθηκε και τελικά του ποστοιχείο αποβιβάστηκε στην Ανατολική Ίµια.]

Το υπουργείο Εξωτερικών αναλαµβάνει να ενηµερώσει για την κατάσταση τους πρεσβευτές των Ηνωµένων Πολιτειών, των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας.

∆ευτέρα, 29 Ιανουαρίου 1996

Στις 05:30 οι «βατραχανθρωποι» αφήνουν την Ανατολική Ίµια και επιστρέφουν στον «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗ». Η ενέργεια έγινε κατόπιν πολιτική ςεντολής που έβρισκε αντίθετο τον Α/ΓΕΕΘΑ.

Στις 09:00 συσκέπτεται το ΣΑΓΕ και οι αρχηγοί συµφωνούν µε την άποψη του Α/ΓΕΕΘΑ περί αποστολής και πάλι των βατραχανθρώπων στη βραχονησίδα.
Κατόπιν ο ναύαρχος Λυµπέρης µεταφέρει την άποψή του στον υπουργό,και στις 10.00΄ το υποστοιχείο βατραχανθρώπων που είχε παραµείνει στην κανονιοφόρο αποβιβάζεται στην Ανατολική Ίµια. Η ενέργεια πραγµατοποιείται υπό το φως της ηµέρας. Για πέντε ώρες περίπου η σηµαία και η νησίδα είχαν παραµείνει αφύλακτες.Το πρωί σηµειώνεται και αεροπορικό επεισόδιο, όταν τουρκικό ελικόπτερο που ίπταται στην περιοχή, εντός του ελληνικού εναέριου χώρου, αναχαιτίζεται από ελληνικό µαχητικό F-4E Phantom II.
Λόγω της κλιµακούµενης έντασης, ο Α/ΓΕΕΘΑ «αποδεσµεύει» τους κανόνες εµπλοκής για κάθε είδους αποβατική ενέργεια.Το σήµα που εξέδωσε στις 10.25΄ το ΓΕΕΘΑ προςτα Γενικά Επιτελεία ανέφερε:
«Επιτρέπεται η χρήση βίας για αυτοάµυνα και, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των επιχειρούντων αποβίβαση,να αποτραπεί προσέγγιση τουρκικού ελικοπτέρου στη νησίδα Ίµια. Εγκρίνεται η χρήση προειδοποιητικών βολών». Η αναφορά σε «νησίδα»µπορεί να θεωρηθεί ότι επικεντρώνει όλο το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς στην Ανατολική Ίµια όπου υπήρχε η σηµαία. Η συγκεκριµέν ηενέργεια του Α/ΓΕΕΘΑ θεωρείται ότι αποτελούσε υπέρβαση των αρµοδιοτήτων του, καθώς η αποδέσµευση ανήκει στις αποκλειστικές αρµοδιότητες του ΚΥΣΕΑ.
Ωστόσο ελάχιστοι στην κυβέρνηση έδειχναν να γνωρίζουν τη σηµασία του όρου «κανόνες εµπλοκής». Εικάζεται πως ο Α/ΓΕΕΘΑ φοβήθηκε αποβατική ενέργεια την οποία θα παρακολουθούσαν αµέτοχες οι ελληνικές δυνάµεις µη έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια να αµυνθούν.

Στο μεταξύ,από τα ξηµερώµατα το ∆΄ ΣώµαΣτρατού στον Έβρο τίθεται σε επιφυλακή, ενώ ξεκινά και η εθνική διακλαδική άσκηση επί χάρτου (ΤΑΑΣ) «Αλέξανδρος», που διευθύνεται από τον Α/ΓΕΕΘΑ και συµµετέχουν τα Γενικά Επιτελεία, οι µεγάλοι σχηµατισµοί και των τριών Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, υπουργεία και δηµόσιοι Οργανισµοί.Το µεσηµέρι καλείται στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ο Έλληνας πρεσβευτής στην Άγκυρα ∆ηµήτρης Νεζερίτης, όπου του επιδίδεται νέα ρηµατική διακοίνωση στην οποία αµφισβητείται ευθέως η ελληνικότητα των βραχονησίδων Ίµια και διατυπώνεται η τουρκική «πρόταση απεµπλοκής», σύµφωνη µε την πάγια τουρκική πολιτική στο Αιγαίο: προτείνεται η διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων για την οροθέτηση των θαλασσίων συνόρων µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Η συγκεκριµένη ενέργεια φαίνεται πως δικαιώνει όσους ερµηνεύουν την κρίση ως τµήµα της τουρκικής στρατηγικής γιατην αποτροπή της επέκτασης των ελληνικών ωρικών υδάτων από τα 6 ναυτικά µίλια στα 12,σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ∆ιεθνούς Συνθήκης για το ∆ίκαιο της Θάλασσας, όπως αυτή συµφωνήθηκε το 1982 στο Μοντέγκο Μπέι τηςΤζαµάικα και τέθηκε σε ισχύ στις αρχές της δεκαετίας του 1990, µετά την επικύρωσή της από τον αριθµό των κρατών που προβλεπόταν.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι υπάρχουν στο Αιγαίο και άλλα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες των οποίων το νοµικό καθεστώς είναι ασαφές.Το απόγευµα διατυπώνεται η πρώτη έκφραση ανησυχίας των Ηνωµένων Πολιτειών, ιδίως λόγω της συσσώρευσης δυσανάλογα ισχυρώνν αυτικών δυνάµεων σε πολύ περιορισµένη γεωγραφικά περιοχή.
Όντως, ο αριθµός των ελληνικών ναυτικών µονάδων στην περιοχή, πέραν των δύο παράκτιων περιπολικών («ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΙ»P70, «ΑΝΤΩΝΙΟΥ» P289), αυξήθηκε µε την προσθήκη του επίσης παράκτιου περιπολικού «ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΙΙ» P96, των ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» P22, «ΞΕΝΟΣ» P27 και«ΣΤΑΡΑΚΗΣ» P29, καθώς και τωνΚΦ «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ» P57 και «ΠΟΛΕΜΙ-ΣΤΗΣ» P61, που έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή.
Αντίστοιχα µονάδες κρούσης του τουρκικού στόλου κινήθηκαν από τα ∆αρδανέλια και το ναύσταθµο του Ακσάζ προς τα ∆ω-δεκάνησα.
Στην επίµαχη περιοχή υπήρχαν τέσ-ερις ακτοφυλακίδες (οι SG-67 και SG-62 τύπουSAR-33 που έχουν ως βάση τους τη Σµύρνη, η SG-56 που ναυλοχεί στην Αλικαρνασσό, και ηSG-32 τύπου SG-21 που ναυλοχεί στο Ακσάζ).Επιπρόσθετα στην Κω η οµάδα των αµφίβιων καταδροµέων και τα δύο ελικόπτερα Huey πα-ρέµεναν σε ετοιµότητα 15 λεπτών.

Στις 14:00 το ΓΕΕΘΑ διέταξε τη συγκρότηση δύο οµάδων αµφίβιων καταδροµέων στην Κω, «µε δυνατότητα ανάληψης αποστολής αποτροπής/αναχαίτισης ενέργειας αποβίβασης σε βραχονησίδες Ίµια και για άµυνα διατήρησής τους».

Στις 15:23 αποπλέουν από το ναύσταθµο του Ακσάζ οι πυραυλάκατοι τύπου Dogan«GOURBET» P346 και «FIRTINA» P347 (εξο-πλισµένες µε κατευθυνόµενα βλήµατα επιφανείας-επιφανείας Harpoon).Παρατηρήθηκε σηµαντική κινητοποίηση τουρκικών δυνάµεων στη Θράκη και στη νοτιοανατολική Τουρκία µε ταυτόχρονο τριπλασιασµό των παραβιάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη.

Το βράδυ συνεδριάζει το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείαςτης Τουρκίας. Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από την πρωθυπουργό Τανσού Τσιλέρ, ζητείται η άµεση αποχώρηση των ελληνικών αγηµάτων επί των βραχονησίδων και η υποστολή-αποµάκρυνση της ελληνικής σηµαίας.
Ένα σκοτεινό σηµείο που, αν φωτιζόταν, πιθανόν να έδινε κάποιες απαντήσεις στην υπόθεση είναι και το έγγραφο της ΕΥΠ µε αριθµό πρωτοκόλλου 115/24/40 το οποίο περιείχε συνοµιλίες Τούρκων αξιωµατικών της αντικατασκοπίας και υπεκλάπησαν το βράδυ της ∆ευτέρας, 29 Ιανουαρίου.

Το εν λόγω έγγραφο της Εθνικής Υπηρεσία Πληροφοριώνπροειδοποιούσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για τιςπροθέσεις των Τούρκων να καταλάβουν τη βραχονησίδα 24 ώρες πριν από την κατάληψή της.

Το έγγραφο είχε δηµοσιευτεί σε περιοδικό ποικίλης ύλης µεταξύ 20 και 22 Φεβρουαρίουτου 1996, αλλά στις 23 του ίδιου µήνα το ΥΕΘΑ σε επίσηµη ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια της κρίσης στα Ίµια, υπήρχε ροή άλλων πληροφοριών για τις δραστηριότητες των δυνάµεων της Τουρκίας. Από την ανάλυση των πληροφοριών αυτών δεν προέκυπτε καµία ένδειξη για τις προθέσεις της Άγκυρας».Τις επόµενες ηµέρες ο τότε υφυπουργός Άµυνας Νίκος Κουρής ισχυρίσθηκε ότι δεν υπήρξε ποτέ το συγκεκριµένο έγγραφο, δηλώνοντας πως «ουδέποτε το ΓΕΝ, το ΓΕΕΘΑ ή το υπουργείο έλαβε έγγραφη αναφορά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 1996

Από τα µεσάνυχτα διαπιστώνεται αυξηµένη δραστηριότητα στους τουρκικούς ναυστάθµους της Σµύρνης και του Ακσάζ.

Στις 00:55 αποπλέουν από τη Σµύρνη τα περιπολικά τύπου HISAR (PC 1638) «SULTANHISAR» P111 και «DEMIR HISAR» P112 µε κατεύθυνση την περιοχή Σάµου – Ικαρίας.

Στις 02:50 αποπλέει από το ναύσταθµο τουΑκσάζ η φρεγάτα «EGE» F256 τύπου Knox κατευθυνόµενη προς τη Χάλκη – νοτιοανατολικά της Τήλου.

Στις 04:00 σημαίνει συναγερμός στο ΕΘΚΕΠΙΧ καθώς τουρκικές ναυτικές δυνάµεις αναπτύσσονται στο Αιγαίο.

Περί τις 04:10 εντοπίζεται κινούµενη προς την περιοχή των Ιµίων, µια τουρκική φρεγάτα MEKO-200 Track 1, η «YAVUZ» F240 (είχε αποπλεύσει από το ναύσταθµο του Ακσάζ), συνοδευόµενη από πυραυλάκατους, αυξάνοντας περαιτέρω την τουρκική ισχύ πυρός στην περιοχή.

Στις 05:00 κατα τη διάρκεια σύσκεψης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άµυνας, επαναβεβαιώνεται η εντολή αυξηµένης ετοιµότητας και στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων, ανακαλούνται οι άδειες του προσωπικού, και οι αεροπορικές δυνάµεις τίθενται σε κλιµακωτές ετοιµότητες 2, 5, 10 και 15 λεπτών.

Στη βάση αυτών των αποφάσεων η Ελλάδα απαντάει µε την προσέγγιση στην περιοχή και άλλων πολεµικών πλοίων. Η συνολική ναυτικ ήισχύς της στην περιοχή είναι, έστω οριακά, ισχυρότερη από την αντίστοιχη τουρκική, σύµφωναµε δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άµυνας Γεράσιµου Αρσένη.


Η κατάσταση κλιµακώνεται και στον αεροπορικό τοµέα µε τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου µεταξύ Σά-µου και Κω από 17 (εκ των οποίων πέντε οπλισµέ-να) τουρκικά µαχητικά (F-16C Fighting Falcon,F-4E Phantom II και RF-4E Phantom II σε 9 σχηµατισµούς) και δύο ελικόπτερα. Για τη ναναχαίτισή τους έγιναν 14 έξοδοι ελληνικών µαχητικών και δύο από τις αναχαιτίσεις κατέληξαν σε εµπλοκές. Σε δηλώσεις του ο Γεράσιµος Αρσένης απορρίπτει τα «αιτήµατα» της Τσιλέρ,όπως αυτά προέκυψαν µετά τη σύσκεψη του τουρκικού Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Στις 07:20 η τουρκική φρεγάτα φθάνει στα Ίµια και προβαίνει σε παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Την ίδια ώρα (07.16΄) εντοπίζεται δεύτερη τουρκική φρεγάτα τύπου Knox,η «TRAKYA» F254, προερχόµενη από τα Στενά,που κατευθύνεται επίσης προς τα Ίµια.

Στις 08:00 απονηώνεται ελικόπτερο από την τουρκική φρεγάτα και εκτελεί υπέρπτησητων Ιµίων.

Στις 09:00 λέμβος προερχόμενη από τις µικρασιατικές ακτές µε περίπου 6-7 επιβαίνοντες, προσπαθεί να προσεγγίσει τα Ίµια, αλλά παρεµποδίζεται και τελικά απωθείται από ελληνικό περιπολικό.

Στις 09:00 το πρωί ο Α/ΓΕΕΘΑ αναλαµβάνει την επιχειρησιακή διοίκηση των Ενόπλων ∆νάµεων. Υπάρχει σκέψη για συγκρότηση ειδικού τµήµατος ειδικών δυνάµεων µεικτής σύνθεσης τόσο από καταδροµείς-αλεξιπτωτιστές όσο και από άντρες του Ειδικού Τµήµατος Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ).
Τελικά αποφασίζεται να συγκροτηθεί δύναµη ταχείας ενίσχυσης από µονάδες ειδικών δυνάµεων της Αττικής, τον πυρήνα της οποίας θα αποτελούσαν οµάδες της εδρεύουσας στον Ασπρόπυργο 2ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών-2 ΜΑΛ και του ΕΤΑ. Η τυχόν προώθησήτους ως «ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας νησιωτικών χώρων στα ∆ωδεκάνησα» θα υλοποιόταν µε ελικόπτερα ή µεταφορικά αεροσκά-φη C-130 Hercules.

Τις πρωινές ώρες ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Βούλγαρης υποβάλλει ερώτηµα προς το διοικητή του 1ου Τάγµατος Επιθετικών Ελικοπτέρων (1 ΤΕΕΠ), που εδρεύει στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας και επιχειρείτα επιθετικά ελικόπτερα AH-64A Apache, εάν η νεοσύστατη µονάδα του µπορεί να εκτελέσει πολεµική αποστολή. Η απάντηση είναι θετική,υπό την προϋπόθεση της έγκρισης εσπευσµένης εκτέλεσης βολών σε ελληνικό έδαφος.
Η άδεια δίνεται και δύο ελικόπτερα εκτέλεσαν βολές πυραύλων AGM-114 Hellfire και ρουκετών στο πεδίο βολής αρµάτων Λιτοχώρου.

Στις 10 :00 λαμβάνει χώρα η πρώτη τηλεφωνική συνοµιλία του πρωθυπουργού Κώστα Σηµίτη µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Μπιλ Κλί-ντον, και του υπουργού Εθνικής Άµυνας Γεράσιµου Αρσένη µε τον Αµερικανό οµόλογό του Ουίλιαµ Πέρι.
Η Ελλάδα εµφανίζεται πρόθυµη να αποσύρει το άγηµα της ΜΥΚ που φύλαγε τη βραχονησίδα Ανατολική Ίµια, όχι όµως και τη σηµαία. Ο Ουίλιαµ Πέρι αναφέρει στον Γεράσιµο Αρσένη ότι οι ΗΠΑ αποσύρονται διότι δενµπορούν να βοηθήσουν, σε µια προσπάθεια να δηµιουργήσουν στην Ελλάδα την πεποίθηση ότι δεν µπορούν να αποτρέψουν τους Τούρκους εάν επιλέξουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Παρόµοιο είναι το µήνυµα που µεταφέρει προς τονΑ/ΓΕΕΘΑ ναύαρχο Λυµπέρη ο αρχηγός των Αµερικανικών Ενόπλων ∆υνάµεων στρατηγόςΤζον Σαλικασβίλι.

Αργότερα στις 10 :30 το πρωί, συγκαλείται σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κώστα Σηµίτη για την εξέταση της κατάστασης, µε τη συµµετοχή των υπουργών Εξωτερικών Θεόδωρου Πάγκαλου, Εθνικής Άµυνας Γεράσιµου Αρσένη,Εσωτερικών Άκη Τσοχατζόπουλου, Εθνικής Οικονοµίας Γιάννου Παπαντωνίου, Τύπου ∆ηµήτρη Ρέππα και του Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχου Χρήστου Λυµπέρη. Μετά το πέρας της σύσκεψης παραχωρείται από τους υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας -Θεόδωρο Πάγκαλο και Γε-ράσιµο Αρσένη- συνέντευξη Τύπου στην οποία απορρίπτονται µε τον πλέον επίσηµο τρόπο οι τουρκικές προκλητικές απαιτήσεις. Ωστόσο έχει ήδη διαφανεί η ασυνεννοησία µεταξύ του πρωθυπουργικού γραφείου, του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Εθνικής Άµυνας.

Στις 11:00 δίνεται εντολή για τον απόπλου του Στόλου.Μέχρι το µεσηµέρι το ΓΕΕΘΑ θα διατάξει τη διατήρηση των οµάδων αµφίβιων καταδροµών στην Κω σε δεκαπεντάλεπτη ετοιµότητα, την αύξηση της ετοιµότητας των οµάδων του ΕΤΑ και της 2ης ΜΑΛ στην Αττική σε 30 λεπτά και θα θέσει την 2η ΜΑΛ και το 575 Τάγµα Πεζοναυτών (575 ΤΠΝ) σε ετοιµότητα δύο ωρών.

Στις 12:00 τουρκική φρεγάτα επιχειρεί αβλαβή διέλευση από τα ελληνικά χωρικά ύδατα µεταξύ Λέρου και Λειψών και κατόπιν επιστρέφει στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Όλη η κίνηση γίνεται υπό την παρακολούθηση του ελληνικού αντιτορπιλικού «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» D221.

Στις 13:00 μεγάλο μέρος του ελληνικού στόλου, υπό τη συνεχή τηλεοπτική κάλυψη από ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθµού (Σκάι), εγκαταλείπει το ναύσταθµο της Σαλαµίνας και οδεύει προς την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της κρίσης. Η Τουρκία από την πλευρά της στέλνει περισσότερες φρεγάτες στην περιοχή.

Αργά το μεσημέρι,παραδίδεται non-paper σε διπλωµατικούς υπαλλήλους Ελλάδας και Τουρκίας στην Ουάσινγκτον, από το βοηθό υπουργό Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών ΡίτσαρντΧόλµπρουκ, το οποίο προωθείται στα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών. Κεντρική ιδέα είναι η προσπάθεια αποκλιµάκωσης σε επίπεδον αυτικών δυνάµεων, καθώς εκεί εντοπιζόταν ο κίνδυνος απότοµης-κάθετης κλιµάκωσης που θα οδηγούσε σε στρατιωτική σύγκρουση µεταξύ των πολεµικών ναυτικών Ελλάδας και Τουρκίας,µε ορατό-άµεσο τον κίνδυνο να ξεσπάσει συνολικός πόλεµος.Το µεσηµέρι όµως, ο Έλληνας πρεσβευτής στην Άγκυρα ∆ηµήτρης Νεζερίτης είχε µεταβεί στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών όπου και λαµβάνει χώρα συνάντηση µε τον υφυπουργό Ονούρ Οϊµέν. Ο κ. Νεζερίτης προειδοποιεί τηνΆγκυρα για τον κίνδυνο θερµού επεισοδίου εάν δεν σταµατήσουν οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων.Ο κ. Οϊµέν θέτει ως προϋπόθεση την επιστροφή στο status quo ante, περιγράφοντάς το ως «την αποχώρηση των πλοίων, στη συνέχεια του προσωπικού και τέλος των σηµαιών». Είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για το «συµβιβασµό απεµπλοκής», που τελικά υιοθετήθηκε. Αυτό πιθανότατα υποδηλώνει είτε προηγούµενη συνοµιλία και αποδοχή του από τους Αµερικανούς είτε προσπάθεια πειθαναγκασµού της Ελλάδας να τον αποδεχθεί µέσω της τήρησης από την τουρκική ηγεσία σκληρής γραµµής, πάντα υπό την απειλή της στρατιωτικής σύγκρουσης. Σύµφωνα µε την τουρκική «ανάγνωση», ο «συµβιβασµός» αυτός αποδεικνύει ότι και η Ελλάδα συναινεί στον αµφισβητούµενο χαρακτήρα του νοµικού καθεστώτος της περιοχής.

Στις 14:30,στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τα Ίµια έχουν αναπτυχθεί σηµαντικές ναυτικές δυνάµεις και των δύο χωρών.Από ελληνικής πλευράς στην ευρύτερη περιοχή βρισκόντουσαν:

• Bόρεια των Ιµίων, η φρεγάτα τύπου Standard«ΝΑΒΑΡΙΝΟ» F461, που η κρίση τη βρήκε να εκτελεί καθήκοντα πλοίου «σκοπούντος» στο δυτικό Αιγαίο. Ο κυβερνήτης της αντιπλοίαρχος Ι. Λιούλης ανέλαβε καθήκοντα τοπικού διοικητή,• Nότια των Ιµίων, το αντιτορπιλικό τύπου Charles F. Adams «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» D221, πο υεπίσης εκτελούσε καθήκοντα «σκοπούντος» στο Κρητικό,• Tρεις πυραυλάκατοι, οι «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» P22(στην Ψέριµο), «ΞΕΝΟΣ» P27 (στην Καλόλιµνο) και«ΣΤΑΡΑΚΗΣ» P29 (στην Κάλυµνο), καθώς και• Oι κανονιοφόροι «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ» P57 και«ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» P61.

Λόγω των άσχηµων καιρικών συνθηκών τα µικρότερου εκτοπίσµατος περιπολικά αποσύρθηκαν καθώς δεν µπορούσαν να επιχειρούν πλέον.Από τουρκικής πλευράς είχαν αναπτυχθεί τρεις φρεγάτες, δύο πυραυλάκατοι, δύο κανονιοφόροι και τέσσερα περιπολικά. Οι ναυτικές αυτές µονάδες δεν έµελλε να διαφοροποιηθούν κατά τη διάρκεια των επόµενων κρίσιµων 18 ωρών.Στο κεντρικό Αιγαίο είχε εντοπιστεί και παρακολουθείτο τουρκική ναυτική δύναµη αποτελούµενη από δύο φρεγάτες, ένα αντιτορπιλικό συνοδείας και δύο πυραυλακάτους. Το Πολεµικό Ναυτικό είχε ήδη αναπτύξει τρεις φρεγάτες ένα αντιτορπιλικό και τέσσερις πυραυλακάτους.Οι Τούρκοι προέβησαν επίσης σε κινητοποιήσεις χερσαίων δυνάµεων στην ανατολική Θράκη, στη δυτική, νότια και νοτιοανατολική Τουρκία.Επίσης µεταστάθµευσαν στα δυτικά τουρκικά αεροδρόµια περί τα 40 ως 50 µαχητικά αεροσκάφη. Τη χρονική αυτή περίοδο σε συνεδρίαση του τουρκικού Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας αποφασίζεται η διεξαγωγή της επιχείρησης «∆ελφίνι 1». ∆ύο οµάδες βατραχανθρώπων µεταφέρονται αεροπορικώς στην Αλικαρνασσό από τη βάση τους στο Βόσπορο. Ταυτόχρονα δύο ελικόπτερα Black Hawk µεταφέρουν τον οπλισµό τους και τις ελαστικές τους λέµβους.

Στις 14 :56 το ΓΕΕΘΑ διατάζει την αύξηση της επιτήρησης και του ελέγχου των ελληνικών µικρονησίδων στο ανατολικό Αιγαίο µεταξύ των νήσων Σάµου και Κω.

Στις 15:20 το ΓΕΕΘΑ διατάζει την ΑΣ∆ΕΝ να αποβιβάσει στη νησίδα Καλόλιµνο οµάδα καταδροµέων που διατηρούνταν σε ετοι-µότητα στην Κω. Αποστολή της οµάδας ήταναφενός η αποτροπή αποβίβασης Τούρκων στη νησίδα και αφετέρου η επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής.

Περίπου στις 16 :00 ,δύο τουρκικά ελικόπτερα πετούν κοντά στις βραχονησίδες Ίµια σε µια προσπάθεια εντοπισµού των θέσεων των ελληνικών πλοίων.

Περίπου στις 18:00 τουρκική τορπιλάκατος πλησιάζει την Ίµια και παρεµποδίζεται από ελληνικό περιπολικό. Όµως το τουρκικό πλοίο, αντίνα αποµακρυνθεί, επιχειρεί µε ελιγµούς να πλησιάσει τη βραχονησίδα κινούµενο πλαγιοµετωπικά. Παράλληλα εντοπίζεται ελαστική λέµβος µε στρατιωτικό προσωπικό και την τουρκική σηµαία, η οποία επιχειρεί επίσης να προσεγγίσει.

Τα ελληνικά περιπολικά την απωθούν.Το απόγευµα αποφασίζεται η επιστροφή της φρεγάτας «Υ∆ΡΑ» F452 τύπου MEKO-200HN από την Αδριατική, όπου είχε διατεθεί στηΝΑΤΟϊκή επιχείρηση αποκλεισµού της Σερβίας. Η «Υ∆ΡΑ» ήταν η νεότερη µονάδα του στό-λου, η µόνη από τις τέσσερις υπό παραγγελία φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ που είχε µέχρι τότε παραδοθεί. Η κορύφωση της κρίσης βρήκε τη φρεγάτα να πλέει ολοταχώς κάπου στο νότιο Ιόνιο,στην προσπάθειά της να ενταχθεί έγκαιρα στη δύναµη του υπόλοιπου ελληνικού στόλου.
Ο Α/ΓΕΕΘΑ προτείνει την αποστολή οµάδας καταδροµέων στο Φαρµακονήσι. Η πρόταση όµως δεν γίνεται αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άµυνας(επιπρόσθετα το ΓΕΣ αδυνατούσε όµως να παραχωρήσει δυνάµεις για τη φύλαξη της βραχονησίδας). Ως εναλλακτική λύση διατάχθηκε η επιτήρηση µε ναυτική περιπολία.Τις πρώτες νυχτερινές ώρες, δίδεται εντολή και δύο επιθετικά ελικόπτερα AH-64A Apache µετασταθµεύουν στη Σαντορίνη. Για άγνωστο λόγο δεν προωθούνται εγγύτερα στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Στις 21:00 λαµβάνει χώρα τηλεφωνική επικοινωνία του Αµερικανού Προέδρου Κλίντον µε τον Τούρκο Πρόεδρο ΣουλεϊµάνΝτεµιρέλ. Καταβάλλεται προσπάθεια αποκλιµάκωσης της έντασης.

Στις 21:36 εμφανίζεται Αλικαρνασσό το τύπου Sarucabey αρµαταγωγό«KARAMURSELBEY» NL-124, που είχε αποπλεύσει νωρίτερα την ίδια ηµέρα από τη Σµύρνη.

Στις 23:30 έχουµε νέες τηλεφωνικές επικοινωνίες του Αµερικανού υπουργού Άµυνας και του αρχηγού των ΑµερικανικώνΕνόπλων ∆υνάµεων µε τον Έλληνα υπουργόΕθνικής Άµυνας. Γνωστοποιήθηκε εκ νέου η αρνητική τουρκική θέση για την αποκλιµάκωσητης κρίσης εάν δεν αποµακρυνθεί η ελληνική σηµαία από την Ανατολική Ίµια. ∆ιατάσσεται µε πρωτοβουλία του Α/ΓΕΕΘΑ η επιστράτευση των τοπικών εφεδρειών στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στις 23:57 πριν από τα µεσάνυχτα, το ΓΕΝ διατάζει τον απόπλου του συνόλου των πλοίων του στόλου, σε εφαρµογή µέτρων ενισχυµένου συναγερµού.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Advertisement

2 σκέψεις σχετικά με το “Ίμια 1996. Ο «μη πόλεμος»,που οδήγησε σε μια «οδυνηρή ήττα» (Μέρος 2ον)

  1. Παράθεμα: Ίμια 1996. Ο «μη πόλεμος»,που οδήγησε σε μια «οδυνηρή ήττα» (Μέρος 1ον) – Αππελαίος

  2. Παράθεμα: Ίμια 1996. Ο «μη πόλεμος»,που οδήγησε σε μια «οδυνηρή ήττα» (Μέρος 3ον) – Αππελαίος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s