Δολοφονημένοι υπό κομμουνιστών-Τριφυλία/Ολυμπία

Αγγελόπουλος Γεώργιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Αγγελόπουλος Γεώργιος Κούβελα υποδηματοποιός Αυλώνα Τριφυλίας 1944-07-10
Αγγελόπουλος Ιωάννης Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Αγγελόπουλος Παναγ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Αθανασόπουλος Αθαν. Λεύκη κτηματίας Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1943
Αθανασόπουλος Γεώργ. Λεύκη κτηματίας Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-10-03
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος Διάσελα αγρότης Γρύλος 1944-05-04
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος Ρόβια γεωργός Ρόβια Ηλείας 1943-11-21
Αθανασόπουλος Νικ. Λεύκη κτηματίας Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-09-23
Αλεβιζόπουλος Παναγ. Πύργος Τριφυλίας αγροφύλακας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Αλεξανάρόπουλος Κανέλλος Αρμενιοί γεωργός Αρμενιοί Τριφυλίας 1944-12-15
Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης Αρμενιοί γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Αλμπανάκης Δημήτριος Μοναστήρι σπουδαστης Στρέφι Ήλείας 1944-07-15
Αναγνωστοπουλος Γεώργιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Αναγνωστοπουλος Γεώργιος Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Αναγνωστοπουλος Γεώργιος Καλογερέσι γεωργός Κάλογερέσι 1944-06-10
Αναγνωστοπουλος Γεώργιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-08-20
Αναγνωστοπουλος Ιωάννης Καλογερέσι γεωργός Αρτίκι Τριφυλίας 1944-08-20
Αναγνωστόπουλος Νικ. Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Αναγνωστοπουλος Παν. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Αναστασόπουλος Παντελής Γαργαλιάνοι δάσκαλος Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Αναστοπουλος Διομήδης Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Ανδριανόπουλος Χρύσανθος Μάλη κτηματίας Μάλη Τριφυλίας 1943-07-18
Ανθούλης Κων/νος Ζαχάρω εργάτης Ζαχάρω Ηλείας 1943
Αντωναρόπουλος Παναγ. Χώρα Τριφυλίας ιατρός Βούτενα Μεσσηνίας 1944-05-21
Αντωνόπουλος Εμμαν. Κοπανάκι συμβολαιογράφος Χαλβάτσου Μεσσηνίας 1944-07-20
απαγιαννόπουλος Νικ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Αποστολόπουλος Κων. Καλογερέσι γεωργός Καλογερέσι 1944-04-10
Αρβανίτης Αναστασιος Πύργος Τριφυλίας αστυνομικός αρχιφύλαξ Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Αργύρης Παναγ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Αργυρόπουλος Βασίλειος Φλεσιάδα κτηματίας Χώρα Τριφυλίας 1944-09-20
Ασημακόπουλος Ευσταθιος Λαδικού γεωργός Παπαδού Όλυμπίας 1944-06-06
Αύγουλάς Φώτιος Κυπαρισσία εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-17
Αυγουστίνος Αλέκος Αλφειούσα εργάτης Βρύνα Όλυμπίας 1944-09-01
Αυγουστίνος Νικόλαος Αλφειούσα εργάτης Βάχλια Γορτυνίας 1944-10-01
Αύρηλιώνης Θεόδωρος Πύργος Τριφυλίας κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Βαρβατσούλης Σ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Βασιλείου Αναστασιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας
Βέννος Γεώργιος Φιλιατρά κτηματίας Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1943-10-10
Βέννος Θωμάς Φιλιατρά αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Μαγούλα Σπάρτης 1943-12-21
Βέργος Γεώργιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας
Βέργος Χαρ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-23
Βλαχαδάμης Ιωάννης Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας
Βλαχούλης Ανδρέας Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Βλαχούλης Δίον. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Βλαχούλης Ιωάννης Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Βουδούρη Αγγελική Αγαλιανή οικιακά Αυλώνα Τριφυλίας 1943-06-18
Γαβριηλιάδης Ιωάννης Αλφειούσα αστυνομικός ύπενωμοτάρχης Αθήνα Γουδί 1944-12-09
Γαλανόπουλος Αντώνιος Γαργαλιάνοι αγρότης Βέργα Πυλίας 1944-10-03
Γαλανόπουλος Σωτήριος Πύργος Τριφυλίας κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γαραντζιώτης Θεόδωρος Σελά αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Γαρατζώτης Αριστομ. Γαργαλιάνοι αγρότης Βέργα Πυλίας 1944-10-03
Γαρατζώτης Ιωάννης Φλώκα ιερέας Χαλβάτσου Μεσσηνίας 1944-06-24
Γαρατζώτου Τούλα Γαργαλιάνοι οικιακά Βέργα Πυλίας 1944-10-03
Γεωργακλής Δημήτριος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας
Γεωργακλής Ίωάν. Γαργαλιάνοι αγρότης Πηγάδια Πυλίας 1944-09-24
Γεωργακόπουλος Δίον. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γεωργακόπουλος Ίω. Κούβελα γεωργός Μαρίνα Όλυμπίας 1944-04-01
Γεωργακόπουλος Κων. Γαργαλιάνοι αγρότης Βέργα Πυλίας 1944-10-03
Γεωργαχόπουλος Ρήγας Καλογερέσι ιερέας Αρτίκι Τριφυλίας 1944-08-20
Γεωργιαννούλης Αναστ Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γεωργιόπουλος Δημήτριος Φλώκα κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γεωργιόπουλος Ιωάννης Τριφυλίας Φλώκα κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γεωργιόπουλός Κων/νος Φλώκα κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γεωργιόπουλος Παναγιώτης Φλώκα κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γεωργόπουλος Αριστείδ. Γαργαλιάνοι κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Γεωργόπουλος Γεώργ. Λεύκη κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γεωργόπουλος Ίωάν Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γεωργόπουλος Σπυρίδων Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας
Γεωργόπουλος Σπυρίδων Γαργαλιάνοι εργάτης Λεζάκι Τριφυλ. 1944-09-23
ΓεωργόπουλοςΊωάν. Λεύκη κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γιαννάτος Γεώργιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-06-15
Γιαννικόπουλος Αντώνιος Καλυδώνα αγρότης Καλυδώνα Ηλείας 1942-06-24
Γιαννικόπουλος Παναγ. Καλυδώνα αγρότης Καλυδώνα Ηλείας 1942-06-24
Γιαννικόπουλος Σωκράτης Καλυδώνα αγρότης Καλυδώνα Ηλείας 1942-06-24
Γιαννίμπας Ιωάννης Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-03-22
Γιαννόπουλος Ευσταθιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γιάλοβα Πυλίας 1944-09-22
Γιώργας Παναγιώτης Κυπαρισσία αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γκιαούρης Νικ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Γκιουζέπης Γρηγ. Γαργαλιάνοι άρχ/κός Μανιάκι Πυλίας 1944-05-22
Γκίχας Δημήτριος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γκόγκας Αναστασιος Κυπαρισσία φοιτητης Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-07-23
Γκότσης .Βασίλειος Σελά γέωργός Δροσοπηγή Τριφυλίας 1944-02-22
Γκότσης Χρίστος Μουζακι ιερέας Πύλα Πυλίας 1944-09-27
Γκουντούνας Δήμος Κυπαρισσία φοιτητης Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-07-23
Γκούτη Στασιανή Στασιό οικιακά Μάλη Τριφυλίάς 1944-01-06
Γκούτη Στασινη Στασιό οικιακά Μάλη Τριφυλίας 1944-01-06
Γκούτης Ανδρέας Στασιό γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Γκούτης Θεόδωρος Στασιό γεωργός Μάλη Τριφυλιας 1944-01-06
Γκουτης Ιωάννης Στασιό γεωργός Στασιό Τριφυλίας 1944-05-01
Γκούτης Κων. Στασιό γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Γλαρόπουλος Αλέξιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Γουρδουβέλλης Γεώργ. Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Γρηγορόπουλος Φώτιος Αετός κτηματίας Χώρα Τριφυλίας 1944-10-03
Δεληγιάννης Κίμων Γαργαλιάνοι φοιτητης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Δεσποτοπουλος Διονύσιος Μάραθος εργάτης Μάραθος 1944-07-14
Δημητρακάκη Γεωργία Ροδιά οικιακά Ραφτοπουλο Τριφυλ. 1944-02-25
Δημητρακάκης Περικλής Ροδιά γεωργός Ραφτοπουλο Τριφυλ. 1944-02-25
Δημητρακάκης Φώτιος Ροδιά γεωργός Ραφτοπουλο Τριφυλ. 1944-02-25
Δημητρακόπουλος Αντών Αρμενιοί γεωργός Κορυφάσιον Μεσ. 1944-09-15
Δημητρακόπουλος Διονύσιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας
Δημητρόπουλος Νικόλαος Στασιμο γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Δημόπουλος Νικόλαος Γαργαλιάνοι αρτοποιός Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Διαβατοπουλος Ιποκρ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-23
Διακουμόπουλος Δίον. Γαργαλιάνοι αγρότης Κάναλος 1944-09-24
Διακουμόπουλος Ίωάν. Γαργαλιάνοι έμπορος Βέργα Πυλίας 1944-10-03
Διονυσόπουλος Αγγελος Πύργος Τριφυλίας κτηματίας Πύργος Ηλείας 1944-09-20
Δούκας Θωμάς Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Ζαριφόπουλος Νικόλαος Φιλιατρά εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Ζαχαρίας Γεώργιος Σπηλιά γεωργός Χαλβάτσου Μεσσηνίας 1944-04-20
Ζαχάριος Δημήτριος Σπηλιά γεωργός Σπηλιά Τριφυλίας 1943-07-10
Ζέρβας Ανάρέας Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Ζόμπολος Ιωάννης Γαργαλιάνοι βιομήχανος Πύλα Πυλίας 1944-09-26
Θανόπουλος Πάνος Λαδικού παντοπώλης Παπαδού Όλυμπίας 1944-06-06
Θάνος Αναστασιος Ψάρι γεωργός Πλατανια Τριφυλίας 1944-07-01
Θειακός Αριστοτέλης Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-01-29
Θείακός Κων. Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Θεοδωρόπουλος Γεώρ. Γαργαλιάνοι εργάτης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Θεοδωρόπουλος Δίον. Κυπαρισσία κτηματίας Κυπαρισσία Τριφυλίας 1944-09-28
Θεοδωρόπουλος Κων. Κυπαρισσία κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Θεοχαρόπουλος Γεαρ. Περιβόλια (Γάρδιτσα) Ολυμπίας υποδηματοποιός Περιβόλια (Γάρδιτσα) Ολυμπίας 1943
Θεοχαρόπουλος Θεοχάρης Περιβόλια (Γάρδιτσα) Ολυμπίας αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Περιβόλια (Γάρδιτσα) Ολυμπίας 1943
Ισναγιοοτοπουλος .Κων. Αγαλιανή γεωργός Γάρδιτσα Ηλείας 1943-08-06
Κακάβάνος Κων. Βόλτα κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-21
Κακκείσης Βασίλειος Κυπαρισσία ιατρός Χώρα Τριφυλίας 1944-10-03
Καλαθάς Πέτρος Ανω Σαμικόν αγρότης Ανω Σημικόν 1943-07-13
Καλκαβούρας Αναστασιος. Φλώκα κτηματίας Κεφαλόβρυση Τριφυλίας 1944-06-29
Καλκαβούρας Αντώνιος Φλώκα κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-21
Καλκαβούρας Πέτρος Φλώκα κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας
Καλογερόπουλος Δίον. Φλεσιάδα κτηματίας Χώρα Τριφυλίας 1944-09-20
Καλογερόπουλος Κων/νος Κυπαρισσία ταγματάρχης Αθήνα 1944-12-20
Καμίλη Αννα Γαργαλιάνοι οικιακά Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Καμπίλης Δημήτρ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Κάνδυλας Νικόλαος Κυπαρισσία κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Κανελλόπουλος Νικόλαος Σπηλιά γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Καπλανής Κων/νος Φιλιατρά κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Καπλάνης Παναγ. Λέπρεο Ηλείας αγρότης Λέπρεο Ηλείας 1944-04-17
Καπλάνης Χαράλαμπος Λέπρεο Ηλείας αγρότης Λέπρεο Ηλείας 1943-07-01
Καραθανάσης Παναγ. Σχίνους κτηματίας Ταξιάρχαι Ηλείας 1943-07-14
Καραίσκος Δήμος Αετός γεωργός Αθήνα 1944
Καραμπότσιος Αθανάσιος Ξηροχώριο κτηματίας Λουτρά Καϊάφα. 1943-07-15
Καραμπότσος Δημήτριος Πύργος Τριφυλίας κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Καραμπότσος Ευσταθιος Πύργος Τριφυλίας κουρέας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-02-26
Καραχούντρης Αναστ. Τραγάνα κτηματίας Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Καραχούντρης Δημήτριος Τραγάνα κτηματίας Γκούστεσι Πυλίας 1942-04-04
Καρδάρας Δημήτριος Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Καρδάσης Παναγ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Καρσύπας Παναγ. Λεύκη κτηματίας Λεύκη 1944-09-24
Κασέρης Παναγ. Στασιό γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Κασσέρης Νικόλαος Σέλα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Κατσώνης Παναγιώτης Κυπαρισσία φανοποιός Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-12
Καυκας Φώτιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Κίζας Γεώργιος Καλλιθέα αστυνομικός χωροφύλακας Καλλιθέα Ηλείας 1943-05-21
Κίτσος Θωμάς Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-28
Κοκκώνης Λεωνίδας Γαργαλιάνοι καφεπώλης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Κολλιόπουλος Διονύσιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας
Κοροβίλας Γεώργιος Μουζακι κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Κορωαναϊος Όδυσσεύς Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Κορωναίος Αύναν. Γαργαλιάνοι δικηγόρος Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Κουκάκης Γεώρ. Κυπαρισσία σιδηρουργός Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Κουρόπουλος Παναγιώτης Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας
Κουτσαναστασης Παναγ. Κυπαρισσία κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-29
Κράβαριώτης Γεώργιος Ρεματιά γεωργός Δροσοπηγή Τριφυλίας 1944-07-07
Κρανιδιώτης Παντελής Γαργαλιάνοι αγρότης Βέργα Πυλίας 1944-10-03
Κρέσπη Μαρία Λέπρεο Ηλείας οικιακά Λέπρεο Ηλείας 1944
Κρέσπη Φανή Λέπρεο Ηλείας οικιακά Λέπρεο Ηλείας 1944
Κρέσπης Ευσταθιος Λέπρεο Ηλείας γεωργός Λέπρεο Ηλείας 1942
Κρέσπης Κανέλλος Λέπρεο Ηλείας γεωργός Λέπρεο Ηλείας 1944
Κρέσπης Κων/νος Λέπρεο Ηλείας γεωργός Λέπρεο Ηλείας 1942
Κριάκουρας Αγγελής Γαργαλιάνοι υποδηματοποιός Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Κριθαράς Θεοδόσιος Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Κριτσέλης Αλέξιος Ζαχάρω ειρηνοδίκης Αθήνα 1943
Κυριακόπουλος Θεόδωρος Μουζακι κτηματίας Λεονταρι Αρκαδίας 1944-05-15
Κυριακόπουλος Πάνος Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Κωνσταντοπουλος Κων. Σιδηρόκαστρο πολέμ Πάβλιτσα Ηλείας 1944-01-20
Κωρονιός Πέτρος Χώρα Τριφυλίας κτηματίας Χώρα Τριφυλίας 1943-09-20
Κωστοπόυλος Γαργαλιάνοι κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Κωστοπουλός Γεώργ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Κωστοπουλος Οθων Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Κωστοπουλος Φώτιος Σχίνους κτηματίας Ταξιάρχαι Ηλείας 1943-07-14
Λαμπρόπουλος Δημήτρος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 22/9/1944
Λαμπρόπουλος Παρασκ. Γαργαλιάνοι γαλακτοπώλης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Λαμπρόπουλος Χαρίλαος Χώρα Τριφυλίας κτηματίας Βούτενα Μεσσηνίας 1944-05-21
Λαμπρόπουλος. Δημήτρ. Ραφτοπουλο φοιτητης Αυλώνα Τριφυλίας 1944-12-12
Λάππας Δημήτριος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Λάππας Δημήτριος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Λάππας Πέτρος Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Λέκκας Αλέξιος Ψάρι γεωργός Λάκα Κούκια Μεσσηνίας 1944-06-01
Λιακάκης Σωκράτης Αγαλιανή γεωργός Γάρδιτσα Ηλείας 1943-08-06
Λιακόπουλος Αριστείδης Κοπανάκι γεωργός Αυλώνα Τριφυλίας 1943-06-08
Λιακόπουλος Πάναγ. Βανάδα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-17
Λυμπερόπουλος Ιωάννης Νέδα εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μακαντάσης Σωτήρ. Μοναστήρι γεωργός Κόκλα Τριφυλ. 1944-07-05
Μανιάτης Θεόδωρος Κυπαρισσία αξιωματικός έ.ά. Αθήνα 1944-12-01
Μαραβέλας Δημοσθένης Γαργαλιάνοι αγρότης Κουτσοβέρι 1944-09-23
Μαραγκός Παναγ. Κυπαρισσία κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1943-11-25
Μαρκόπουλος Χαράλ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Μαρτίνης Ιωάννης Κυπαρισσία υποδηματοποιός Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-07-23
Μασούρα Ανναστασία Φλώκα οικιακά Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-08-25
Μασσόπουλος Παναγ. Καρναί γεωργός Κοπανάκι Τριφυλίας 1943-06-10
Μαχαίρας Διονύσιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Μέμος Γεώργιος Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Μητσάκος Αγγελος Γαργαλιάνοι εργάτης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Μητσάκος Μιχαήλ Γαργαλιάνοι εργάτης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Μητσακου Μαριγώ Γαργαλιάνοι οικιακά Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Μικέλης Κων/νος Ξηροχώριο ξυλουργός Χώρα Τρκρυλίας 1943-09-15
Μίντζάς Αριστείδης Μάλθη γεωργός Μάλθη Τριφυλίας 1944-07-15
Μίντζάς Γρηγόριος Μάλθη γεωργός Μάλθη Τριφυλίας 1944-07-07
Μιχαλόπουλος Αλέξιος Πύργος Τριφυλίας κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας
Μιχαλόπουλος Πάνος Λαδικού γεωργός Παπαδού Όλυμπίας 1944-06-06
Μίχαλος Γεώργ. Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Μίχαλος Γεώργιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Μίχαλος Κων. Γαργαλιάνοι φωτογράφος Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Μίχαλος Παναγ. Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Μίχαλος Παναγ. Γαργαλιάνοι ιεροψάλτης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Μίχαλος Χαρίλαος Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Μίχος Δηήτριος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας
Μουγκαράκη Γεωργία Αγ. Σωστης οικιακά Κάραμούσταφα Ήλ. 1944-08-01
Μουγκαράκης Νικόλαος Αγ. Σωστης γεωργός Αγ. Σωστης 1944-11-01
Μουλαχάνης Αεωνίδας Φιλιατρά άγνωστος 1943-10-07
Μπαζιώτης Παναγιώτης Θεισόα γεωργός Θεισόα Ηλείας 1943-06-19
Μπαμπαρούτσης Αριστείδης Στασιό γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Μπαμπαρούτσης Κων. Στασιό γεωργός Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-15
Μπασάκης Ηλίας Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Μπερϊκος Φιλιατρά εργάτης Βάλτα Τριφυλίας 1944-09-22
Μπινίσκος Δημήτριος Τριπύλα γεωργός Διόδια Μεσσηνίας 1944-10-15
Μπίτσικας Δημήτριος Σπηλιά γεωργός Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-20
Μπίτσικας Παναγ. Σπηλιά γεωργός Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-20
ΜπίτσικαςΧαράλαμπος Σπηλιά γεωργός Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-20
Μπογιατζής Ανάρέας Φιλιατρά κτηματίας Φιλιατρά Τριφυλίας 1943-11-10
Μποσίνης Ηλίας Γαργαλιάνοι ελαιοχρωματιστής Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Μπουντουβά Κατίνα Γαργαλιάνοι οικιακά Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Μπουντουβάς Ίωάνν. Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Μπουσδούκας Παναγιώτης Γαργαλιάνοι κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1943
Μπουσίου Δήμητρα Κοπανάκι οικιακά Κοπανάκι Τριφυλίας 1944-08-01
Μπρούστης Αριστομένης Κυπαρισσία φοιτητης Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-09-26
Μυλωνάς Κων/νος Αμπελόφυτο κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Νεστορίδου Πηνελόπη Φιλιατρά φοιτήτρια Χώρα Τριφυλίας 1944-07-19
Νικολακόπουλος Κων/νος Γρύλος αγρότης Γρύλος 1943-08-18
Νικολακόπουλος Σπύρος Κυπαρισσία ράπτης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-23
Νικολαπούλου Γιαννούλα Αγριλιά οικιακά Αυλώνα Τριφυλίας 1944-06-08
Νικολόπουλος Ιωάννης Κάτω Σαμικό αγρότης Κάτω Σημικόν 1943-07-13
Ντασάκης Νικόλαος Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Ντασάκης Παναγ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Οικονομοπούλου Φιλιατρά οικιακά Βάλτα Τριφυλίας 1944-05-29
ΟΙκονόμου Μαρία Επιταλιο οικιακά Παπαδού Όλυμπίας 1944-07-21
Παναγιωτοπουλος Σταύρος Σέλα φοιτητης Κουτίφαρι Μεσσην. 1944-04-16
Παναγόπουλος Βασ. Γαργαλιάνοι αγρότης Πηγάδια Πυλίας 1944-09-24
Παναγόπουλος Βασίλειος Φλώκα κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Παναγόπουλος Νικ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Παναγόπουλος Νικόλαος Καλλιθέα γεωργός Μοιράκα Ηλείας 1943-01-26
Παναγόπουλος Περικλής Γαργαλιάνοι αγρότης Μανιάκι Πυλίας 1944-08-04
Πανουσάκης Γεώργιος Κοπανάκι κτηματίας Κοπανάκι Τριφυλίας 1944-08-01
Πανουσάκης Κων/νος Κοπανάκι κτηματίας Μύλοι Τριφυλίας 1944-08-10
Πανταζόπουλος Πανταζής Σμέρνα γεωργός Πλατιάνα Ηλείας 1943-06-24
Παπαδημητρίου Ανασ Κοπανάκι γεωργός Αγόριανη Σπάρ. 1944-06-01
Παπακαλαμπόκης Στυλιανός Μάλθη δάσκαλος Μάλθη Τριφυλίας 1944-05-07
ΠαπασταΜπουλος Νικόλαος Φιλιατρά αστυνομικός ενωμοτάρχης Λεβάδεια 1944-07-10
Παπαφωτοπουλας Χαράλαμπος Ράχες αγρότης Μακρύσια 1943-07-13
Παπαχριστοφίλου Δημήτριος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Παπαχριστοφίλου Φλωνρεντία Γαργαλιάνοι οικιακά Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-23
Παπόδημος Δημήτρ. Γαργαλιάνοι αγρότης Κουτσοβέρι 1944-09-24
Παρανασσάς Πάνος Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Παρασκευόπουλος Βασίλειος Γαργαλιάνοι κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Παρνασσάς Κων. Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Παρτσακλός Ευσταθιος Κυπαρισσία κρεοπώλης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-26
Πασακόπουλος Χρύσανθος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Παστος Παναγ. Φιλιατρά εργάτης Λεονταρι Αρκαδίας 1944-08-03
Πατσολιάς Χαρ. Επιταλιο κτηματίας – ταγμ. Ασφ Πύργος Ηλείας 1944-10-01
Πετροπουλος Γεώργιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας
Πετρόπουλος Νίκόλ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Πλακονούρης Νικόλαος Φιλιατρά υπάλληλος Λυγούδιστα Τρ. 1944-07-27
Ποθόπουλος Αναστ. Γαργαλιάνοι αγρότης Κουτσουβέρι 1944-09-25
Πολυχρονόπουλος Βίκτωρ Πύργος Τριφυλίας κτηματίας Πύργος Ηλείας 1944-07-20
Πολυχρονόπσυλος Δημήτριος Μουζακι κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Πουλακίδα Εύσταθία άγνωστος οικιακά Χώρα Τριφυλίας 1944-07-28
Πουλόπουλος Γεώργ. Γαργαλιάνοι έμπορος Μανιάκι Πυλίας 1944-05-22
Πρασσάς Παναγ. Αρήνη γεωργός Ζαχάρω Ηλείας 1941
Πρίνος Ανάρέας Ράχες αγρότης Ράχες 1943-07-13
Προσηλιακός Δημήτρ. Λεύκη κτηματίας Κορυφάσιο Πυλίας 1944-09-23
Πυλιώτης Αντώνιος Γαργαλιάνοι αγρότης Βέργα Πυλίας 1944-10-03
Ρήγας Αριστείδης Πύργος Τριφυλίας κτηματίας Χώρα Τριφυλίας 1944-07-28
Ροκανάς Διονύσιος Χώρα Τριφυλίας οδηγός αυτοκινήτου Χώρα Τριφυλίας 1944-07-19
Ρουμελιώτης Αθανάσιος Ζαχάρω ποιμήν Αγ. Σωτήρα Ηλείας 1943
Ρουμελιώτης Αριστογείτων Ζαχάρω ποιμήν Κάραμούσταφα Ήλ. 1943
Ρούσσης Αναστασιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Σάμπαλης Φιλιατρά εργάτης Βάλτα Τριφυλίας 1944-09-22
Σαμπής Αγγελής Γαργαλιάνοι καφεπώλης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Σκόκος Γεώργ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Σκορδάκης Φιλιατρά δήμαρχος Βάλτα Τριφυλίας 1943-05-17
Σκούπας Παναγ. Μοναστήρι γεωργός Χαλβάτσου Μεσσηνίας 1944-07-05
Σκούτζου Γαρουφαλιά Φιλιατρά οικιακά Φιλιατρά Τριφυλίας 1944-06-02
Σκουφάκης Σπυρίδων Χώρα Τριφυλίας φοιτητης Χώρα Τριφυλίας 1944-07-19
Σκουψακη Αγγελική Παπαφλέσσα οικιακά Βούτενα Μεσσηνίας 1944-06-18
Σπυρ/όπουλος Κων/νος Γαργαλιάνοι κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1943
Σπυροπαναγιωταπουλος .Αθαν. Λεύκη κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας
Σπυροπαναγιωτοπουλός Αθ. Λεύκη κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1943-09-24
Σπυρόπουλος Νικόλαος Χώρα Τριφυλίας κτηματίας Χώρα Τριφυλίας 1944-07-29
Σταθόπουλος Αγγελής Σκληρού γεωργός Καλλιθέα Ηλείας 1944-05-01
Σταματελόπουλος Κων/νος Χώρα Τριφυλίας κτηματίας Χώρα Τριφυλίας 1944-07-21
Σταματογιαννόπουλος Ευστ. Αρμενιοί γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Σταματοπουλος Ίωάν. Χριστιάνοι αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Σταντουρος Ίωάν. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Στασινόπουλος Φώτιος Μουζακι κτηματίας Κορυφάσιαν Πυλ. 1944-09-26
Σταυριανόπουλος Νικόλαος Φλεσιάδα κτηματίας Χώρα Τριφυλίας. 1944-07-19
Σταυρόπουλος Γεώργιος Καλλιθέα γεωργός Γρύλον Ηλείας 1943-05-09
Σταυρόπουλος Κων. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Στέργιου Κων. Γαργαλιάνοι αρτοποιός Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Στούπας Παναγ Γαργαλιάνοι συν/ρχης Πύλα Πυλίας 1944-09-24
Στούπας Παναγ. Λεύκη κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Στρατηγόπουλος Παναγ. κτηματίας Χώρα Τριφυλίας 1944-09-20
Στριμπάκος Κων/νος Φιλιατρά αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Στυλιανόπουλος Ανάρέας Μουζακι κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Στυλιανόπουλος Θεοδόσιος Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Στυλιανόπουλος Μενέλαος Μουζακι κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Σωτηρόπουλος Δημήτριος Μουζακι κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Τασσοπουλος Ανάρέας Πλάτη εργάτης Πλάτη Τριφυλίας 1944-07-30
Τασσόπουλος Διονύσιος Φιλιατρά εργάτης Καλάβρυτα Αχαίας 1944-02-25
Τζιβίσκος Ιωάννης Στασιμο γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Τζιώρτζης Αλέξανάρος Σελά γεωργός Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-20
Τζιωρτζίνης Αλέξιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Τζώρβας Ιωάννης Περδικονέρι γεωργός Χαλβάτσου Μεσσηνίας 1944-08-20
Τουμένης Αλέξανδ. Γαργαλιάνοι αγρότης Βέργα Πυλίας 1944-10-03
Τουμπέκης Αθαν. Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Τρίμής Αριστείδης Πρασιδάκι γεωργός Τρίπολη Αρκαδίας 1944-04-19
Τσεπελογιάννης Κων/νος Πύργος Τριφυλίας κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Τσιούτσια Γιαννούλα Ψάρι οικιακά Αυλώνα Τριφυλίας 1944-07-01
Τσιούτσια Ευτυχία Ψάρι οικιακά Ψάρι Τριφυλίας 1944-03-01
Τσιούτσια Κανέλλα Ψάρι οικιακά Ψάρι Τριψυλίας 1944-03-01
Τσιούτσια Πηνελόπη Ψάρι οικιακά Ψάρι Τριφυλίας 1944-03-01
Τσϊπας Αναστασιος Βανάδα Μαθητης Γυμνασίου Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-17
Τσιριγώτης Εύσταθ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Τσιρϊκος Παναγ. Γαργαλιάνοι εμπορος Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Τσορώνης Κων. Τραγάνα κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Τσορώνης Παναγ. Λεύκη κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-10-03
Τσούλος Θεόδωρος Μάλη εργάτης Καλάβρυτα Αχαίας 1944-09-08
Τσούλος Κων/νος Μάλη κτηματίας Πύργος Ηλείας 1944-02-25
Τσουνης Λιονύσιος Ζαχάρω εργάτης Ζαχάρω Ηλείας 1943
Τσουνης Παναγ. Ζαχάρω εργάτης Ζαχάρω Ηλείας 1943
Φασουλής Δημήτρ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Φιλντίσης Διονύσιος Βανάδα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-17
Φιλντίσης Ηλίας Βανάδα ξυλουργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-17
Φιλντίσης Ιωάννης Βανάδα αστυνομικός υπομοίραρχος Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-17
Φλάμπουρας Σωτήριος Φιλιατρά εργάτης άγνωστος 1943-10-03
Φλέσσας Ηλίας Ανήλιον παντοπώλης Κακόβατος Ηλείας 1943-05-18
Φωτοπουλος Παναγ. Αετός γεωργός Πλατανια Τριφυλίας 1944
Χαραμής Κων/νος Μουζακι κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Χατζής Δίον. Λεύκη κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-23
Χατζής Παναγιώτης Περιβόλια (Γάρδιτσα) Ολυμπίας γεωργός Περιβόλια (Γάρδιτσα) Ολυμπίας 1943
Χήναρης Ιωάννης Σπηλιά γεωργός Χαλβάτσου Μεσσηνίας 1944-06-10
Χριστοδουλόπουλος Αριστείδης Ζαχάρω εργάτης Ζαχάρω Ηλείας 1944
Χριστοπουλος Σταματέλος Ραφτοπουλο κτηματίας Κυπαρισσία Τριφυλίας 1943-11-21
Χριστοφιλογιάννης Γεώρ. Γαργαλιάνοι παντοπώλης Βέργα Πυλίας 1944-10-03
Χριστοφιλογιάννης Παν. Γαργαλιάνοι παντοπώλης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-23
Χριστοφιλογιάννης Φώτ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Χρονόπουλος Αναστ. Γαργαλιάνοι κρεοπώλης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Χρυσανθακόπουλος Αθαν. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Χρυσανθακόπουλος Βασ Γαργαλιάνοι οδοντίατρος Βέργα Πυλίας 1944-10-03
Χρυσανθακόπουλος Γεώργ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Χρυσανθακόπουλος Δημ Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Χρύσομόλης Χαρίλαος Λεύκη έμπορος Λεζάκι Πυλίας 1944-09-23
Χρυσομπόλης Γεώργ. Λεύκη κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1943-09-22
Χρυσομπόλης. Αντ. Λεύκη κτηματίας Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Χτασάκης Παρασκ Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-28
Ψίμαρνος Γεάργιος Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλάνοι Τριφυλίας 1944-09-22

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s