Δολοφονημένοι υπό κομμουνιστών-Μεσσηνία

Αγγελής ή Λαγογιάννης Δημοσθένης Παν Αρφαρά αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αγγελικός Ανέστης Καλαμάτα φωτογράφος Καλαμάτα 1944-09-21
Αγγελόπουλος Γεώργιος Αριστομένης γεωργός Αλαγονία 1943-03-01
Αγγελόπουλος Εμμαν Αγ. Παρασκευή κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-21
Αγγελόπουλος Ηλίας Αγ. Παρασκευή κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-09
Αγγελόπουλος Ηλίας Αγ. Παρασκευή κτηματίας Θεσσαλονίκη 1944-12-12
Αγγελόπουλος Θεόδωρος Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Βασιλίτσι Πυλίας 1944-07-01
Αγγελόπουλος Κων. Πεταλίδι κτηματίας Αθήνα 1944-12-07
Αγγελόπουλος Μιχαήλ Αγ Παρασκευή κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-29
Αγγελος Παναγιώτης Μεσσήνη οπωροπώλης Ανδρούσα 1943
Αδαμόπουλος Βασίλειος Ιωάννου Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 44 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αδαμόπουλος Γεώργιος Παναγιώτη Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αδαμόπουλος Ιωάννης Παναγιώτη Κατσαρού Στ. υπάλληλος 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αδαμόπουλος Κων/νας Νεοχώρι Μεσσηνίας ιδιωτικός υπάλληλος Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-08-01
Αδαμόπουλος Παν Γεωργίου αγρότης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Προκοπίου Λαντζουνατο αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αδαμόπουλος Πέτρος Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αδαμόπουλος Φώτιος Σπυρίδωνος Κατσαρού φοιτητής 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αδαμόπουλος Χρήστος Βασιλείου Κ. Μέλπεια αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας
Άδριανόπουλος Θεόδωρος Χρήστου αγρότης 38 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Άδρινόπουλος Γεώργιος Ιωάννου αγρότης 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αθανασόπουλος Αθανάσιος Δημητρίου αγρότης 43 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αθανασόπουλος Αλέξανδρο Αρσινόη κτηματίας Μαυρομμάτι 1944-04-01
Αθανασόπουλος Αναστάσιος Κων/νου Διαβολίτσι Μεσσηνίας αρτοποιός 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αθανασόπουλος Αναστάσιος Νικολάου αγρότης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αθανασόπουλος Ανδρέας Μαντζάρι γεωργός Μαντζάρι 1942-05-01
Αθανασόπουλος Ανδρέας Αναστασίου αγρότης 38 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αθανασόπουλος Βασίλειος Δημητρίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας αγρότης 43 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αθανασόπουλος Γεώργιος Καρποφόρα παντοπώλης Χατζή 1943-04-25
Αθανασόπουλος Δημήτριος Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αθανασόπουλος Δημήτριος Αθανασίου Παραποϋγκι αγρότης 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αθανασόπουλος Ιωάννης Μεσσήνη κουρέας Μεσσήνη 1944
Αθανασόπουλος Ιωάννης Παναγιώτη Στενύκλαρος αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αθανασόπουλος Κυριάκος Ζερπίσια γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος Νικολάου Διαβολίτσι Μεσσηνίας αρτοποιός 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αθανασόπουλος Λέων. Πέρα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-19
Αθανασόπουλος Παναγιώτης Αντωνίου Στενύκλαρος γεωργός 60 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αθανασόπουλος Ραφαήλ Καρτερόλι γεωργός Καρτερόλιον 1944-09-19
Αθανασόπουλος Φώτιος Σολάκι κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αλαγιάννης Παναγιώτης Ιωάννου αγρότης 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αλεβίζος Ανδρέας Νικολάου Διαβολίτσι Μεσσηνίας εργάτης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αλεβίζος Γεώργιος Αλεξίου αγρότης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αλεβϊζος Δημήτριος Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αλεβίζος Ηλίας Διαβολίτσι Μεσσηνίας καραγωγεύς Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αλεβίζος Ιωάννης Σωτηρίου Στενύκλαρος γεωργός 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αλεβίζος Στυλιανός Λυμπέρη Διαβολίτσι Μεσσηνίας καραγωγεύς 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αλεβίζου Δημήτριος Νικολάου αγρότης 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αλεξόπουλος Γεώργιος Νικόλαος Στενύκλαρος γεωργός 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αλεξόπουλος Θεόδωρος Διαβολίτσι Μεσσηνίας δάσκαλος Δράμα 1944-09-01
Αλεξόπουλος Ίωάν. Μελιγαλάς κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Αλεξόπουλος Νικόλαος Σπυρίδωνος Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αλεξόπουλος Νικόλαος Στυλιανού αγρότης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αλεξόπουλος Παναγ. Μελιγαλάς κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Αλεξόπουλος Παναγιώτης Αθανασίου Καλλιρόη γεωργός 38 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αλέπης Δημήτριος  Φωτίου Πεταλίδι κτηματίας 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-17
Αλέπης Θεόδωρος Πεταλίδι δικολάβος Καλαμάτα 1944-09-14
Άλέπης Παναγιώτης  Φωτίου Πεταλίδι κτηματίας 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αλευράς Βασίλειος Δεσύλλα αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αλευράς Γεώργιος Βασιλείου Δεσύλλα αγρότης 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αλευράς Κων/νος Πιπερίτσα γεωργός Πιπερίτσα 1944-09-09
Αλιφέρης Αριστομένης Τσουκαλέικα ιατρός Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-09-01
Άλιφέρης Δημοσθένης Νικολάου Τσουκαλέικα κτηματίας 67 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Άλιφέρης Κωνσταντίνος Σπήλιου Τσουκαλέικα κτηματίας 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αλιφέρης Σπήλιος Παναγιώτη Τσουκαλέικα παντοπώλης 78 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Άλφίζος Ηλίας Νικολάου αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αναγνωστόπουλος Αλέξανδ. Μελιγαλάς εφ. ΰπάλ. Μερόπη 1944-09-01
Αναγνωστοπουλος Ηλίας Σταύρου αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Λεωνίδα Τσουκαλέικα κτηματίας 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αναγνωστόπουλος Περικλ. Μαργέλι σπουδαστής Μαργέλιον 1944-11-01
Αναγνωστόπουλος Πέτρος Μελιγαλάς κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Αναστασόπουλος Γεώργιος Προκ Κ. Μέλπεια αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αναστασόπουλος Ίωάν Ανάληψις κτηματίας Στρέζοβα Τριπόλ. 1943-08-13
Αναστασόπουλος Ιωάννης Γεωργίου Φίλια οδηγός αυτοκινήτου 39 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αναστασόπουλος Κων/νος Πέρα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-17
Αναστασόπουλος Οθων Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Αναστασόπουλος Οθων Φωτίου αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αναστασόπουλος Περικλής Προκοπίου Κ. Μέλπεια αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αναστασόπουλος Σπυρίδων Νικολάου Πενταλοφος εργάτης 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Ανδριανόπουλος Αντ Πλατανόβρυση αγροφύλακας Τρίκορφο 1943-08-01
Ανδρινόπουλος Γεώργιος Ρευματιά γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Ανδριόπουλος Σαράντος Κεντρικό εργάτης Αθήνα 1944-05-01
Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας Ιωάννου αγρότης 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ανδρουτσόπουλος Νικόλαος Ιωάννου Οιχαλία αστυνομικός χωροφύλακας 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Άντιβάσης Αλέξανδρος  Νικολάου Δολοί Μεσσηνίας ιατρός 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Άντιβάσης Βασίλειος  Νικολάου Δολοί Μεσσηνίας μαθητής 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αντωνόπουλος Αλέξανδρος Γεωργίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας ζαχαραπλάστης 82 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αντωνόπουλος Αντώνιος Ρωμανού αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-09-22
Αντωνόπουλος Ευάγγελος Λαδά γεωργός Ξεροβοϋνα Αλαγ. 1943-08-01
Αντωνόπουλος Κων. Πελεκανάδα κτηματίας Πελεκανάδα 1943-06-10
Αξιωτοπουλος Διονύσιος Καλαμάτα αγρότης Καλαμάτα 1944-09-10
Αξιωτοπουλος Παναγιώτης Καλαμάτα αγρότης Καλαμαρά 1944-09-10
Αξιωτοπούλου Βασιλική Καλαμάτα οικιακά Καλαμάτα 1944-09-10
Άποστολόπουλος Αναστάσιος Αποστόλου αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αποστολόπουλος Ανδρέας Διαβολίτσι Μεσσηνίας αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αποστολόπουλος ή Γεωργόπουλος Άπόστ Χρήστου αγρότης 39 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Χρήστου Στενύκλαρος γεωργός 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αποστολόπουλος Ιωάννης Χρήστου Στενύκλαρος γεωργός 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αποστολόπουλος Παναγ. Τρίκορφο κτηματίας Πολύλοφος 1944-09-01
Αποστολόπουλος Χρήστος Ιωάννου Στενύκλαρος γεωργός 58 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αραγκιώτης Παναγ. Νέα Κορώνη γεωργός Χαλβάτσου Μεσσηνίας 1943-07-01
Άράποσταθης Τηλέμαχος Παναγιώτη αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αρβανίτης Παναγιώτης Ανάληψις κτηματίας Μεσσήνη 1944-09-20
Άργιανάς Ιωάννης Γεωργ αγρότης 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Αργυρέας Δημήτριος Καλαμάτα μηχανικός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Αργυρόπουλος Δημήτριος Ανδρούσα γεωργός Ανδρούσα 1942
Αργυρόπουλος Δημήτριος Γεωργίου Πολίχνη μαθητής 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αριάνάς Ιωάννης Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Αριβαλιάρης Λεωνίδας Καλλιρόη γεωργός Καλλιρόη 1943-04-01
Άρούλσας Νικήτας Παναγιώτη αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Άρούτας Ιωάννης Γεωργίου αγρότης 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ασημακόπουλος Γεώργιος Ανδρέα Καλογερέσι κτηματίας 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Βαβαροΰτσος Ιωάννης Σταυροπύργιο γεωργός Καλαμάτα 1944
Βαγκλαντής Γεώργιος Αχλαδοχώρι εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Βακαλόπουλος Ιωάννης Βασιλείου αγρότης 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βαρβεροπούλου Ελένη Ασπρόχωμα οικιακά Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βαργίας Παναγιώτης Βασιλείου αγρότης 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βαρδουνιώτης Γεώργιος Καλαμάτα κιβωτοποιός Κουταλα 1944-03-05
Βαρελόπουλος Νικόλαος στρατιωτικός (λοχίας) Καλαμάτα 1944-09-14
Βαρκλανδής Παναγιώτης Γεωργίου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βασιλάκης Ιωάννης Καρτερόλι εργάτης Καρτερόλιον 1944-10-18
Βασιλάκης Ιωάννης  Ιωάννου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βασιλάκης Κων. Καρτερόλι αγρότης Καρτερόλιον 1944-10-18
Βασιλάκης Κωνσταντίνος  Φλώρου Αρις αγρότης 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βασιλάκης Κωνσταντίνος  Ιωάννου αγρότης 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βασιλογιαννακόπουλος Απόστολος Αντωνίου αγρότης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βασιλοπανάγος Παναγ. Μεσσήνη εργάτης Μεσσήνη 1944
Βασιλόπουλος Αθαν. Μεσσήνη εργάτης Πιλαλίστρα 1943
Βασιλόπουλος Βασίλειος Παναγιώτη Οιχαλία αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Βασιλόπουλος Γεώργιος Μάδαινα μικροπωλητής Αθήνα 1943
Βασιλόπουλος Ηλίας  Παναγιώτου αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βασιλόπουλος Ιωάννης Αθανασίου αγρότης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βασιλόπουλος Κων)νος Δημητρίου αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βασιλόπουλος Σπυρίδων Παναγιώτη Οιχαλία κτηματίας 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Βάσσος Βασίλειος Μεσσήνη εργάτης Μαυρομμάτι 1944
Βελετάς Άνδρέας Μάρκου αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βελισάρης Χρήστος Παναγιώτη αγρότης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βενετσάνος Αθανάσιος Δημητρίου Καλαμάτα ζαχαραπλάστης 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βισβίκης Σταυρός Μελιγαλάς ανθυπασπιστής Πειραιάς 1944-12-01
Βλάσης Ευσταθιος Λυκότραφον αγρότης Πιλαλίστρα 1943
Βλάχος Γεώργιος Νικολάου αγρότης 48 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βλαχοσταθης Αριστείδης Μεσσήνη γεωργός Διόδια Μεσσηνίας 1944-01-06
Βλαχοσταθης Παναγ. Νεοχώρι Μεσσηνίας αγρότης Νεοχώριο 1943
Βλαχοσταθης Σπυρίδων Νεοχώρι Μεσσηνίας αγρότης Νεοχώριο 1944
Βουγιούκας Νικόλαος Πύδασος κτηματίας Πύδασος 1944-09-01
Βοΰολής Αναστασιος Χανιά Κρήτης Εργάτης Καλαμάτα 1944-12-25
Βουρλιώτης Ηλίας Φιλικούς κτηματίας Φιλικούς 1943-10-01
Βουρνάς Γεώργιος Δασοχαρι γεωργός Καλαμάτα 1944
Βουρνάς Λυκούργος Δασοχώρι αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Βουρνας Λυκούργος Ιωάννου αγρότης 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Βουρνάς Πελοπίδας Δασοχώρι κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Γαϊτανάρος Κων/νος Τηλεμάχου Δολοί Μεσσηνίας γεωργός 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Γαϊτάνης Αθανάσιος Βασιλίτσι Πυλίας γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Γαϊτάνης Γεώργιος Βασιλίτσι Πυλίας γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Γαϊτάνης Δημήτριος Βασιλίτσι Πυλίας γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Γαϊτανης Δημήτριος Ιωάννου αγρότης 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γαϊτάνης Διονύσιος Βασιλίτσι Πυλίας γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Γαϊτάνης Ηλίας Βασιλίτσι Πυλίας γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Γαϊτάνης Ιωάννης Βασιλίτσι Πυλίας γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Γαϊτάνης Ιωάννης Βασιλίτσι Πυλίας γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Γαϊτάνης Παναγ. Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Γαϊτανης Παναγιώτης Δημητρίου αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γαλανάκης Αναστάσιος Καλαμάτα μανάβης Τρίκορφο 1944-09-17
Γαλανόπουλας Ηλίας Αναστασίου αγρότης 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γαλανόπουλος Γεώργιος Αναστασίου Κροντηραί κτηματίας 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γαλανόπουλος Δημήτριος Λυκούργου Ανω Μέλπεια μαθητής 15 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γαλανόπουλος Ηλίας Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Γαλανόπουλος Ηλίας Κροντηραί κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Γαλανόπουλος Ηλίας Κροντηραί κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γαλανόπουλος Σπυρίδων Μάλτα Μεσσηνίας γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γαλανόπουλος Σταυρός Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Γαλανόπουλος Σταυρός Χρήστου αγρότης 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γαλόπουλος Αλέξανδρος άντ/νεϋς Καλαμάτα 1944-09-14
Γεννατος Παναγιώτης Δημητρίου αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γεοοργακάς Κων/νος Αλεξίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας έμπορος 48 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γεωργακόπουλος Βασίλειος Αχλαδοχώρι κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-15
Γεωργακόπουλος Δημήτριος Χαραλάμπους Μαυρομμάτι κτηματίας 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γεωργακόπουλος Κων/νος ’Επαμ Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 51 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γεωργακόπουλος Νικόλαος Γεωργίου Καρνάσι αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γεωργακόπουλος Πανγ. Κ. Μέλπεια αγρότης Σούλι Μεσσηνίας 1944-08-01
Γεωργάκος Βασίλειος Καλαμάτα αρτοποιός Μαυρομμάτι 1944-09-15
Γεωργάκος Κυριάκος Καλαμάτα αρτοποιός Καλαμάτα 1944-09-15
Γεωργανάς Ιωάννης Σπερχογεία αξιωματικός (αντισυνταγματάρχης) Ανδρούσα 1944-09-22
Γεωργανάς Λημήτριος Ιωάννου αγρότης 51 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γεωργαντοπουλος Αριστ. Βίγλα γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Γεώργιάκος Βασίλειος Καλαμάτα κτηματίας Γαρδίκι 1944-04-23
Γεωργόπουλος Αλέξιος Ανδρέα Μαγγανιακό κτηματίας 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γεωργόπουλος Απόστολος Χρήστου Τρίκορφο ξυλουργός 39 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γεωργόπουλος Βασίλειος Τρίκορφο κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Γεωργόπουλος Ηλίας Τρίκορφο παντοπώλης Τρίκορφο 1943-02-01
Γεωργόπουλος Ιωάννης Ανάληψις κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Γεωργόπουλος Κων. Τρίκορφο κτηματίας Μεσσήνη 1944-09-01
Γεωργόπουλος Νικόλαος Βασιλίτσι Πυλίας γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Γεωργόπουλος Παναγιώτης Κωνσταντίνου αγρότης 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γιαννακόπουλος Αριστείδης Ανδανεία δάσκαλος Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γιαννακόπουλος Γεώργ Άριστ Ανδάνεία άπόφ. Γυμνασίου 17 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γιαννακόπουλος Δημήτριος Βασιλείου αγρότης 50 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γιαννακόπουλος Διονύσιος Άριστ Ανδάνεία μαθητής 16 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γιαννακόπουλος Διονύσιος Μαντζάρι κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Γιαννακόπουλος Κων/ νος Μεθώνη κτηματίας Μεθώνη 1944-10-02
Γιαννακόπουλος Κων/νος Καλάβρυτα αγρότης Βρωμόβρυση 1944-02-21
Γιαννακόπουλος Παναγ Σπερχογεία κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-19
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης Δημητρίου Θουρία κτηματίας 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Γιαννακοπούλου Δήμητρα Μαντζάρι οικιακά Κογχύλιον 1944-07-01
Γιάνναρης Γεώργιος Κων/νου Πετράλωνα κτηματίας 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γιαννέκος ’Ιωάννης Κυριάκου αγρότης 47 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γιαννέτος Κων/νος Αριοχώρι αστυνομικός ύπενωμοτάρχης Ελευσίς 1944-09-06
Γιαννόπουλος Ανδρέας Βασιλείου Μάλτα Μεσσηνίας γεωργός 75 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-01-01
Γιαννόπουλος Αντώνιος Καιν. Χωριό κτηματίας Αθήνα 1944-12-05
Γιαννόπουλος Βασίλειος Ανδρέα Μάλτα Μεσσηνίας γεωργός 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γιαννόπουλος Γεώργιος Γλυφάδα αγρότης Μανιάκι Πυλίας 1944-05-18
Γιαννόπουλος Γεώργιος Καρνάσι αγρότης Θεσσαλονίκη 1944-09-01
Γιαννόπουλος Δημήτριος Αχλαδοχώρι εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γιαννόπουλος Δημήτριος Κεντρικό κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γιαννόπουλος Νικόλαος Κορυφάσιο αγρότης Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1943-02-01
Γιαννόπουλος Παναγ. Αχλαδοχώρι εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Γιαννουτσος Μιχαήλ Χαραλάμπους Ασποροκκλήσιον κασσιτερωτής 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γιατράκος Γεώργιος Πεταλίδι έμπορος Καλαμάτα 1944-09-17
Γιατράκος Κον. Πεταλίδι κτηματίας Αθήνα 1944-12-05
Γιατράκος Σπυρίδων Πιεταλίδιον κτηματίας Πεταλίδι 1944-09-22
Γκελντης Γεώργιος τον Ιωάννου αγρότης 17 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γκελντής Ιωάννης Κωνσταντίνου Κ. Μέλπεια αγρότης 43 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γκελντης Κωνσταντίνος Παναγιώτη αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γκιουλές Αθανάσιος Γεωργίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας υποδηματοποιός 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γκιουλές Γεώργιος Φωτίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας εργάτης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γκιουλές Δημήτριος Φωτίου αγρότης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γκιουλές Χρήστος Γεωργίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας εργάτης 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γκλεντής Γεώργιος Κ. Μέλπεια αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γκλεντης Κων/νος Κ. Μέλπεια αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γκόνης Αριστείδης Πύλος ύφασ/μπορος Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Γκορύμας Γεώργιος Χράνοι γεωργός Λογγα 1944-09-01
Γκότσης Δημήτριος Αλεξίου αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γκότσης Ευσταθιος Δημητρίου αγρότης 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γκότσης Ιωάννης Περικλή αγρότης 47 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γκότσης Κων/νος Καλλιρόη γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Γκότσης Παναγιώτης Αλεξίου αγρότης 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γκότσης Περικλής Ιωάννου αγρότης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γκοΰζος Αθανάσιος Δολοί Μεσσηνίας ύπ/κός ΕΒΑ Βρονταμα 1943
Γκούνης Παναγιώτης Δημητρίου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γκοϋσκος Γεώργιος Καλαμάτα καραγωγεύς Καλαμάτα 1944-09-10
Γλάρας Κων. Ανδρούσα γεωργός Ανδρούσα 1941
Γλωσσόπουλος Γεώργιος Πύλος ελαιοχρωματιστής Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-24
Γουζής Νικόλαος Μελιγαλάς έστιάτωρ Μοναστήριον 1943-12-01
Γούλας Ανδρέας Βασιλίτσι Πυλίας γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Γούλας Γεώργιος Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Γούλας Ιωάννης Μελιγαλάς κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Γούλας Ιωάννης Χρήστου αγρότης 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γοϋλος Ιωάννης Αρις ζωγράφος Καλαμάτα 1944-09-14
Γραμμένος Αθανάσιος δάσκαλος Χαλβάτσου Μεσσηνίας 1944-09-15
Γραμπάς Κωνσταντίνος Ιωάννου αγρότης 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γρίβας Αναστασιος Δημητρίου αγρότης 70 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γρίβας Ευάγγελος Μελιγαλάς κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Γρίβας Ευστάθιος Σπερχογεία κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-22
Γρίβας Θεόδωρος Γεωργίου Θουρία εργάτης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-16
Γρίβας Κων/νος Σπερχογεία κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-22
Γρίβας Νικόλαος Μελιγαλάς κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Γρίβας Παναγιώτης Καλαμάτα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-20
Γρουσουζάκος Γεώργιος Ηλία Πεταλίδι κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γρουσουζάκος Γεώργιος Βασιλείου Πεταλίδι αγρότης 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γρουσουζάκος Δημήτριος Πεταλίδι κτηματίας Καλογερόραχη 1944-09-18
Γρουσουζάκος Ηλίας Βασιλείου Πεταλίδι κτηματίας 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γρουσουζάκος Ιωάννης Ηλία Πεταλίδι έμπορος 63 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-17
Γρουσουζάκος Κωνσταντίνο Βασιλείου Πεταλίδι καραγωγεύς 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γρουσουζάκος Παναγιώτης Βασιλείου Πεταλίδι κτηματίας 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Γυφτακης Λεωνίδας Μελιγαλάς κτηματίας Αχούρια 1944-09-01
Γωνεάκης Νικόλαος Ιωάννου αγρότης 48 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δαβίλας Αριστείδης Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Δαλκαφούκης Θεόδωρος Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Δαλκαφούκης Σπυρίδων Θεοδώρου Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 55 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δάρας Μιχαήλ Γεωργίου αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δαρόγιαννης Νικόλαος Ανάληψις κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-16
Δασκαλάκης Κων. Ανάληψις κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-10
Δασκαλόπουλος Μρόδιος Παραποϋγκι αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Δασκαλόπουλος Νικόλαος Παραποϋγκι δάσκαλος Θράκη 1944-09-01
Δαφνας Παύλος Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Δεβετζής Αντώνιος Κων/πολις εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1944-09-09
Δέδες Δημήτριος Παναγιώτη Μελιγαλάς κτηματίας 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δέδες Ιωάννης Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Δέδες Κωνσταντίνος Δημητρίου Μελιγαλάς δημ. υπάλληλος 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δεδοΰσης Ηλίας Βασιλάδα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1942
Δεδουσης Κωνσταντίνος Βασιλείου Βασιλάδα γεωργός 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημάκης Δημήτριος Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Δημάκος Ιωάννης Κων/ νου αγρότης 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημέας Γεώργιος Ιωάννου Δολοί Μεσσηνίας κτηματίας 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Δημέας Λεωνίδας Ιωάννου` Δολοί Μεσσηνίας φοιτητής Ίατρικής 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Δημέας Παναγιώτης Ιωάννου Δολοί Μεσσηνίας κτηματίας 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Δημητρακόπουλος Αγησίλαος Λουτρό κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Δημητρακόπουλος Βασίλειος Μάλτα Μεσσηνίας γεωργός Λουτρό 1944-09-01
Δημητρακόπουλος Δημήτριος Μάλτα Μεσσηνίας γεωργός Λουτρό 1944-09-01
Δημητρακόπουλος Δημήτριος Λυμπέρη Φίλια παντοπώλης 61 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημητρακόπουλος Ευστάθιος Αναστασίου Δεσύλλα γεωργός 39 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Δημητρακόπουλος Θεόδωρος Μάλτα Μεσσηνίας γεωργός Μπολέτα Αρκ. 1944-09-01
Δημητρακόπουλος Θεόδωρος Περικλή αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημητρακόπουλος Ιωάννης Μάρκου αγρότης 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Δημητρίου Φίλια παντοπώλης 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημητρακόπουλος Μάρκος Ιωάννου Λουτρό κτηματίας 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημητρακόπουλος Σταυρός Μάλτα Μεσσηνίας γεωργός Λουτρό 1941-09-01
Δημητρακόπουλος Χρήστος Μάλτα Μεσσηνίας γεωργός Λουτρό 1944-09-01
Δημητρακόπουλος Χρήστος Δημητρίου αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημητριάδης Γεώργιος Λέικα Καλαμάτας υποδηματοποιός Καλαμάτα 1943-02-02
Δημητρόπουλος Θεόδωρος Εύστ αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημητρόπουλος Λυκούργος Αρις υπάλληλος ΣΠΑΠ Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-05-06
Δημητρόπουλος Νείλος Πύλος υποδηματοποιός Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Δημητρόπουλος Φώτιος Αθανασίου Σολάκι κτηματίας 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημόπουλος Αθανάσιος Παναγιώτη Σολάκι κτηματίας 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημόπουλος Βασίλ. Βλαχόπουλο έμπορος Αγοριανή 1944-07-01
Δημόπουλος Γεώργιος Μ. Ασία εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-21
Δημόπουλος Γεώργιος Ηλία Σολάκι κτηματίας 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημόπουλος Ηλίας Δημητρίου Σολάκι κτηματίας 65 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δημόπουλος Κων/νος Σολάκι κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Δημόπουλος Κωνσταντίνος Φιλοπ Αγ. Παρασκευή κτηματίας 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Διακουμής Αναστάσιος Γεωργίου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δικαιαυλώίος Νικ. Μεθώνη φανοποιός Καλαμάτα 1944-09-17
Δίκαιος Γεώργιος Ανακα στρατιωτικός (λοχίας μόνιμος) Αντικάλαμον 1944-06-10
Δίκαιος Θεόδωρος Σπερχογεία αστυνομικός ενωμοτάρχης Αθήνα 1944-12-10
Διονυσόπουλος Αθανάσιος Παραποϋγκι αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Διονυσόπουλος Αθανάσιος Θεοδώρου αγρότης 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Διονυσοπουλος Παναγ Γεωργίου αγρότης 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Διονυσόπουλος Σταυρός Μεθώνη κτηματίας Αθήνα 1944-10-07
Δογιώτης Π. Θεόδωρος Νερόμυλος γεωργός Καλαμάτα 1944-09-12
Δορκοφίκης Ιωάννης Ηλία Μελιγαλάς οδηγός αυτοκινήτου 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δουβαράς Γεώργιος Παναγιώτη Δεσύλλα δάσκαλος 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δούβρης Αγγελος Πύλος φοιτητής Νομικής Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Δούβρης Αθανάσιος Καλλιθέα έμπορος Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Δούβρης Γεώργιος Καλλιθέα έμπορος Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Δούβρης Ιωάννης Καλλιθέα έμπορος Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Δουμουλάκης Κων/νος Πολίχνη Ανθυπασπιστής Χωροφοφυλακής Πύργος Ηλείας 1944
Δούσης Νικόλαος Ιωάννου Σπερχογεία στρατιωτικός (λοχίας μόνιμος) 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-18
Δούσης Παναγ. Σπερχογεία αστυνομικός χωροφύλακας Ιωάννινα 1943-01-07
Δρακόπουλος Θεόδωρος Κ. Μέλπεια αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Δρακόπουλος Κων/νος Ευαγγελισμός κτηματίας Πύλος Μεσσηνίας 1944-10-16
Δρακόπουλος Σπυρίδων Νικολάου Κ. Μέλπεια αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Δρακόπουλος Χαράλαμπος Σκάλα κτηματίας Σκάλα Μεσσηνίας 1944-02-01
Δρίβας Κων/νος Πετροχώρι αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-09-01
Δρούγας Αναστασιος Άριστ Ασπρόχωμα γεωργός 58 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δρούγας Αριστείδης στρατιώτης Καλαμάτα 1944-09-14
Δρουγας Γεώργιος Αναστασίου Ασπρόχωμα κτηματίας 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δρούλιας Παναγιώτης Αποστόλου 9 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δροΰλλιας Νικήτας Κατσαρού γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Δροΰλλιας Παναγιώτης Κατσαρού γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Δρούτσας Δημήτριος Ηλία αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δρούτσας Δημήτριος Παναγιώτη Μελιγαλάς κτηματίας 41 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δρούτσας Ιωάννης Γεωργίου αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δρούτσας Χαράλαμπος Χρήστου Μελιγαλάς κτηματίας 38 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Δυκοτραφίτης Γεώργιος Νερόμυλος αγρότης Καλαμάτα 1944-09-12
Έριμάκης Γεώργιος Αντωνίου αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ζαζάνης Ευσταθιος Παναγιώτη αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ζαλαχώρης Περικλής Παναγιώτη αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ζαμπάρης Αθανάσιος Παναγιώτη αγρότης 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ζάννη Μαρία Κακόρεμμα οικιακά Χαλβάτσου Μεσσηνίας 1944-08-01
Ζαφειρόπουλος Δημήτριος Παναγιώτη Βουρνάζιον αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ζαφειρόπουλος Νικόλαος Γεωργίου αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ζέρβας Δημήτριος Καστανιά οδηγός αυτοκινήτου Καλαμάτα 1944-04-19
Ζέρβας Κων/νος Καστανιά κτηματίας Μπαλή 1944-04-16
Ζέρβας Νικόλαος Αρις αγρότης Γαρδίκι Αρκαδίας 1944-09-14
Ζέρβας Νικόλαος Καστανιά κτηματίας Ασπρόχωμα 1944-09-08
Ζερβόπουλος Αριστείδης Αντωνίου Ανδανεία γεωργός 55 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ζερίτης Αναστάσιος Χρήστου αγρότης 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ζησιμόπουλος Γεώργιος Μεθώνη αστυνομικός χωροφύλακας Κορινθία 1944-04-12
Ζοργιάννος Ιωάννης Μαθία εργάτης Μανιάκι Πυλίας 1944-06-20
Ζωακος Δημήτριος Στυλιανού αγρότης 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ζώγκος Παναγιώτης Γεωργίου αγρότης 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ζωντανός Ανδρέας Κουκουνάρα έμπορος Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Ηλιάδης Αλέξανδρος Κωνσταντίνου Ανδανεία γεωργός 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Ηλιάδης Βασίλειος Ανδανεία γεωργός Αρκαδία 1943-08-01
Ηλιάδης Βασίλειος Αχλαδοχώρι κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-13
Ηλιάδης Γεώργιος Ηλία Ανδανεία γεωργός 49 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ήλιάδης Ηλίας Κωνσταντίνου Ανδανεία γεωργός 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ηλιάδης Κων/νος Αχλαδοχώρι κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-13
Ηλιακόπουλος Αγγελος Μελιγαλάς γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Ηλιακόπουλος Αδάμ Μερόπη κτηματίας Αγ. Φλώρος 1943-08-01
Ηλιακόπουλος Θεόδωρος Αθανασίου Μερόπη κτηματίας 39 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ηλιάκόπουλος Θεόδωρος Αθανασίου Μελιγαλάς γεωργός 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ήλιακόπουλος Παναγιώτης Αθανασίου Μερόπη κτηματίας 44 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Ηλιακόπουλος Χρήστος Αθανασίου Μερόπη κρεοπώλης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ηλιόπουλος Άγγελος Ηλία αγρότης 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ηλιόπουλος Γεώργιος Ιωάννου Σολάκι γεωργός 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ηλιόπουλος Ιωάννης Σολάκι γεωργός στρατοπεδο ΕΛΑΣ 1944-09-01
Ηλιόπουλος Παναγ. Καστανόπολις ιερέας Καλαμάτα 15/3/1943
Ηλιόπουλος Παναγ. Πεταλίδι κτηματίας Αβραμιού Μεσσηνίας 1943-10-01
Ηλιόπουλος Παναγιώτης Γ Σολάκι γεωργός 38 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ηλιόπουλος. Δημήτριος Λέικα Καλαμάτας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-19
Ήλιου Παναγιώτης Καλαμάτα αρτεργάτης Καλαμάτα 1947-10-16
Θανόπουλος Κωνσταντίνος Γεωργίου Σκάλα καθηγητής 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
θαρουνιώτης Αντώνιος Λέικα Καλαμάτας υποδηματοποιός Τρίπολη Αρκαδίας 1943-02-02
Θεοδοσόπουλος Δημήτριος Θεοδώρου Σολάκι κτηματίας 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Θεοδωρακόπουλος Βασίλειος Κακόρεμμα γεωργός Κακόρεμμα 1944-09-01
Θεοδωρακόπουλος Διονύσιος Πύλος ράπτης Πύλος Μεσσηνίας 1944-12-06
Θεοδωρόπουλος Βασίλειος Αθανασίου αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
θεοδωρόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνου Σκάλα κτηματίας 50 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
θεοδωρόπουλος Γεώργιος Δημοσθένους αγρότης 57 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
θεοδωρόπουλος Κων/νος Βάσ Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
θεοδωρόπουλος Ναπολέων Αλεξάνδρου Ζευγολατιο Μεσσηνίας αξιωματικός (ανθυπολοχαγός Πεζικού) 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Αγριλιά γεωργός Αγριλιά 1943
Θεοδωρόπουλος Φώτιος Γεωργίου Σταλα κτηματίας 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Θεοδωρόπουλος. Βασίλειος Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Θεοδωροπούλου Αικατερίνη Δάρα οικιακά Μηλιώτη 1944-05-17
Θεοδώρου Αργύριος Καλαμάτα αρτεργάτης Πολιανή Μεσσηνίας 1944-08-30
Θεοφιλόπουλος Ιωάννης Θεοφίλου Μελιγαλάς έλαιοτριβ. 57 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Θέριος Γεώργιος Κουκουνάρα ιατρός Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Θιόκας Παναγιώτης Αντωνίου αγρότης 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κακαβάς Παναγ. Πιπερίτσα κτηματίας Πιπερίτσα 1944-04-18
Κακαβάς Στασινός Πιπερίτσα αγρότης Πιπερίτσα 1944-09-20
Κακκαβάς Δημήτριος Κατσαρού γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-01-01
Κακκαβάς Στασινός Ηλία αγρότης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κακούνης Βασίλειος Λεωνίδα Κων/τίνοι κτηματίας 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κακούνης Λεωνίδας Αγριλόβουνο κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κακούνης Σωτήριος Σωτηρίου Κων/τίνόι κτηματίας 62 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κακούνης Σωτήριος Λεωνίδα αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καλαγερόπουλος Παναγ. Παραποΰγκι αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καλαμπόκης Αθανάσιος Βαλύρα κτηματίας Λνάροϋσα 1943
Καλαντζόπουλος Πέτρος Αρις αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Καλδής Νικόλαος Μεσοχώριον εργάτης Πύλος Μεσσηνίας 1943-12-03
Καλέμης Ιωάννης Φίλια αστυνομικός ενωμοτάρχης Καστοριά 1944-08-01
Καλλιδώνης Ιωάννης Κωνσταντίνου αγρότης 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καλλιδώνης Κων/νος Λάμπρου αγρότης 70 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καλλιμάνης Κων. Λάμπτης αστυνομικός χωροφύλακας ΑθήναΣύνταγμα Μακρυγιάννη 1944-12-01
Καλοβυρνάς Ιωάννης Αναστασίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας κουρέας 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καλοβυρνάς Κωνσταντίνος Κεντρικό κουρέας Κεντρικό 1942
Καλογεράκη Αγγελική Χαροκοπιό οικιακά Φαλάνθη 1944-04-12
Καλογεράκη Σοφία Χαροκόπια οικιακά Φαλάνθη 1944-04-12
Καλογεράκη Σοφία Χαροκοπιό οικιακά Μανιάκι Πυλίας 1944-04-12
Καλογερόπουλος Αθανάσιος Κατσαρού κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καλογερόπουλος Αλέξανδρος Δημητρίου Δεσύλλα αγρότης 58 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καλογερόπουλος Αναστ. Μεθώνη κτηματίας Κυνηγού 1944-07-30
Καλογερόπουλος Αναστάσιος Ιωάννου Παραποΰγκι αγρότης 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καλογερόπουλος Μιχαήλ Καλαμάτα εργάτης Καλαμάτα 1944-09-17
Καλογερόπουλος Παναγιώτης Αλεξάνδρου αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καλογερόπουλος Πέτρος Σολάκι κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καλογερόπουλος Χαράλαμπος Δημητρίου αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καλοφωλιάς Περικλής Αβραμιού αγρότης Καλαμάτα 1944
Καλοφωλιάς Σπυρίδων Ανάληψις κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-10
Καλυδώνης Γεώργιος Δασοχωρι κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Καλυδώνης Ιωάννης Δασοχωρι κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καλυδώνης Κων/νος Δασοχωρι κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καλυδώνης Περικλής Δασοχωρι κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καμαρινδς Δημήτριος Λάμπτης κτηματίας Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-07-01
Καμαρινέας Γρηγόριος Δολοί Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Καμαρινέας Δημήτριος Δολοί Μεσσηνίας άπόφοιτ. Γυμνασίου Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Καμαρινέας Ιωάννης Δημητρίου Δολοί Μεσσηνίας αξιωματικός (αρχίατρος) 58 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Καμαρινέας Νικόλαος Δολοί Μεσσηνίας άπόφοιτ, Γυμνασίου Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Καμαρινέας Παναγιώτης Δολοί Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Καμαρινέας Χαρίδημος Δολοί Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Καμαρινόπουλος Παναγ. Αγριλιά γεωργός Αγριλιά 1943
Καμαρινός Γεώργιος Λάμπτης κτηματίας Ανδρούσα 1944-04-01
Καμούζης Νικόλαος Κωνσταντίνου Αρις αγρότης 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Κανελλόπουλος Αριστείδης Δημητρίου Κεντρικό κτηματίας 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κανελλόπουλος Γεώργιος Δημητρίου Μελιγαλάς παντοπώλης 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κανελλόπουλος Γεώργιος Παναγιώτη κτηματίας 65 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κανελλόπουλος Δημήτριος Διονυσίου Μελιγαλάς κτηματίας 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κανελλόπουλος Ευσταθιος Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας Νεοχώριο 1944-07-01
Κανελλόπουλος Μιχαήλ Πύλος αστυνομικός χωροφύλακας Κυνηγού 1944-07-30
Κανελλόπουλος Παναγιώτης Αρίς αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Καντής Κλεάνθης ή Παν. Καλαμάτα αστυνομικός χωροφύλακας Αλεποχώριον Σπ 1943-08-27
Καοΰρης ’Ιωάννης τού Θεοδώρου αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καπακλής Αλέξανδρος Δροσιά αστυνομικός χωροφύλακας Αμφισσα 1944-06-23
Καπέτας Δημήτριος Αβραμιού αγρότης Αθήνα 1944
Καποθανάσης Ιωάννης Κωνσταντίνου αγρότης 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καπότας Δημήτριος Κωνσταντίνου αγρότης 47 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καπότης Βασίλειος Βαλύρα αστυνομικός χωροφύλακας Καλαμάτα 1944-09-01
Καπότης Παναγιώτης Βασιλείου αγρότης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καππόπουλος Αντώνιος Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καππόπουλος Βασίλειος Ζευγολατιο Μεσσηνίας αστυνομικός χωροφύλακας Καρδάμΰλη 1944
Καππόπουλος Φώτιος Βελίκα αγρότης Δάρα 1944
Καππότας Αθανάσιος Καλλιρόη κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καππότας Δημήτριος Ιωάννου Καλλιρόη κτηματίας 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καππότας Κωνσταντίνος Νικολάου Καλλιρόη κτηματίας 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καππότας Νικόλαος Δημητρίου αγρότης 62 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καπράλλος Νικόλαος Κων/νου Μαγούλα κτηματίας 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καραβοκυράκος Παναγ. Μεθώνη κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-24
Καραγιάννης Σπυρίδων Δημητρίου αγρότης 43 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καραγιαννόπουλος Σπυρίδων Μαντζάρι κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καραγιώργης Γεώργιος Κεντρικό κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καραγιώργης Γεώργιος Δημητρίου αγρότης 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καραγιώργης Κωνσταντίνος Δημητρίου Κεντρικό κτηματίας 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καραγιώργης Σπυρίδων Θεοδώρου Λάμπτης κτηματίας 47 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καραγκίνης Νικόλαος Φαραί Κτηματίας Αλαγονία 1944
Καραγκίνης Παναγιώτης Φαραί κτηματίας Αλαγονία 1944
Καραδημητρόπουλος Βασίλειος Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Καρακαϊδος Εμμανουήλ Μαγγανιακό κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καρακαϊδός Παναγ. Γεωργίου Μαγγανιακό αστυνομικός χωροφύλακας 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καρακίτσος Ιωάννης Κατσαρού γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καρακοβούνης Δημήτριος Δεσύλλα αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καραμήτσος Ιωάννης Γεωργίου αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καραμπάγιας Βασίλειος Πιπερίτσα κτηματίας Πιπερίτσα 1944-08-05
Καράμπελας Ασημάκης Ρωμανού αγρότης Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1943-09-01
Καράμπελας Γεώργιος Καρποφόρα γεωργός Καλαμάτα 1944-09-28
Καρατζαφέρης Αλέκος Ιωάννου αγρότης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καρατζαφέρης Αλέξανδρος Μαντζάρι αξιωματικός (λοχαγός Πεζικού) Ασέα 1944-09-01
Καρατζαφέρης Ιωάννης Μαντζάρι κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καρατζαφέρης Πέτρος Μαντζάρι μαθητής Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καραχάλιος Γεώργιος Διόδια γεωργός Ξηροκάσιο 1943-07-01
Καραχάλιος Χρήστος Θεοδώρου αγρότης 65 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καρβέλης Λυκούργος Φωτίου Λάμπτης κτηματίας 54 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καρβέλης Φώτιος Λυκούργου Λάμπτης κτηματίας 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καρδάρας Ιωάννης Δημητρίου Κατσαρού οδηγός αυτοκινήτου 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Καρζης Ανδρέας Κωνσταντίνου Κατσαρού κτηματίας 52 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καρκάλης Π αναγ. Γαμβριά ιερέας Νεραϊδόβρυση 1944-04-01
Καρλάφτης Κων. Αχλαδοχώρι κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-10
Καρλάφτης Χρήστος Αχλαδοχώρι μαθητής Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Καρμας Αναστάσιος Κεφαλληνού γεωργός Ανθούσα 1944-07-01
Καρμπογίαννόπουλος Γεώργιος Γ αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κάρτσωνας Ανδρέας Νικολάου Σολάκι μαθητής 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κάρτσωνας Αριστομένης Αρφαρά αγρότης Αρφαρά 1944-10-10
Κάρτσωνας Γεώργιος Νικ Σολάκι κτηματίας 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κάρτσώνας Δημήτριος Αρφαρά αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1943-05-21
Κάρτσωνάς Ευσταθώς Αρφαρά αγρότης Αρφαρά 1941-12-20
Καρυγιάννης Αναστασιος Ευαγγελισμός κτηματίας Πύλος Μεσσηνίας 1944-10-16
Κασιμάτης Παναγιώτης Γαργαλιάνοι υπάλληλος Θουρία 1943-01-25
Κασκαμπάς Κων/νος Κατσαρού γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-01-01
Κασκουτης Γεώργιος Αντικεχώριον κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Κασκούτης Επαμεινώνδας Αντικεχώριον κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Κασκούτης Κων. Αντικεχώριον κτηματίας Αρις 1942-02-15
Κασόρης Ιωάννης Σπερχογεία εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1943-09-17
Καστανά Δόξα Γεωργίου Νεοχώρι Μεσσηνίας οικιακά 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καστανάς Αθανάσιος Χαραλάμπους Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 50 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καστανάς Βασίλειος Γεωργίου Νεοχώρι Μεσσηνίας αξιωματικός έφεδρος 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καστανάς Γεώργιος Σταύρου Νεοχώρι Μεσσηνίας μαθητής 16 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καστανάς Ιωάννης Γεωργίου Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καστανάς Κων/νος Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-09-01
Καστανάς Νικόλαος Γεωργίου Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 41 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καστανάς Παναγιώτης Αθανασίου Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καστανάς Σταυρός Γεωργίου Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 48 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Καταβελάκος Σπυρίδων Φαραί εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-18
Κατοπουλος ή Ψυχογιόπόυλος Αντώνιος Περικλή αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κατσαράκης Πέτρος Ιωάννου αγρότης 54 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κατσας Ιωάννης Πανυπέριο γεωργός Κάνδαλος 1944-09-01
Κατσας Π αναγ. Πανυπέριο κοινοταρχης Μηνάγια 1944-05-14
Κατσάτης Θεόδωρος τού Πανάγου αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κάτσης Σωτήριος Σπερχογεία αστυνομικός μοίραρχος Καλαμάτα 1943-10-12
Κατσιγιάννης Κων. Εύα (Ναζήρι) αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Κατσίκας Ελευθέριος Καλλιρόη κτηματίας Καλλιρόη 1943-04-01
Κατσιούρης Πέτρος Γεωργίου αγρότης 48 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κατσίρας Κων}νος Μιχαήλ Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κατσίρης Μιχαήλ Ανδρούσα γεωργός Αριστομένη 1944
Κατσούλη Μαρία Αβραμιού οικιακά Καλαμάτα 1944
Κατσούλης Θεόδωρος Αμμος αγρότης Εύα Μεσσήνης 1944-09-19
Κατσούλης Παναγ. Αβραμιού αγρότης Κεφαλόβρυσο Μεσσηνίας 1944
Κατσούλης Χαρίλαος Αβραμιού αγρότης Ασπρόχωμα 1944
Κατσούνης Χαρίλαος Αβραμιού αγρότης Ασπρόχωμα 1944
Καυκαλάς Γεώργιος Χαρακοπούλα εργάτης Καλαμάτα 1944-09-22
Κάψας Κώνσταντ. Ρευματιά γεωργός Σιπέλες Τριφυλίας 1944-09-01
Καψής Ιωάννης Θεοδώρου αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κελέσης Γεώργιος Αριστομένης γεωργός Αριστομένης 1943-03-01
Κιρκιλής Γεώργιος Μελιγαλάς αστυνομικός αστυφύλακας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κιρκιλής Ιωάννης Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κιρκιλής Κυριάκος Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κιρκιλής Κών/νος Μαγούλα κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κιρκιλής Νικόλαος Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κιρκιλής Παναγ. Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κίσκιρας Γεώργιος Φουρζί έμπορος Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Κλείδωνας Ευάγγελος Παναγιώτου αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κλείδωνας Λάμπρος Αθανασίου αγρότης 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κλεφτογιάννης Αντώνιος Ζερμπίσια γεωργός Δυρράχιο 1943-08-01
Κλύδωνας Γρηγόριος Κάμπος γεωργός Κάμπος 1944
Κόκκινης Δημήτριος Μάδαινα αγρότης Θουρία 1944-09-11
Κόκκινης Νικόλαος Μάδαινα υδραυλικός Θουρία 1944-09-11
Κόκκινης Χριστοφορος Βαλτεσινίκο ιερέας αρχιμανδρίτης Δήμιοβα 1944
Κόκκινος Παναγ Ηλία αγρότης 49 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κολλάτος Κων. Αριστοδάμειο αστυνομικός ενωμοτάρχης Πειραιάς 1944-09-24
Κολλάτος Χαρίλαος Αμμος εύζωνας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Κολλάτος Χαρίλαος Αθανασίου αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κόλλιας Κων/νος Καλλιρόη κτηματίας Καλλιρόη 1943-04-01
Κολόμαλλος Δημήτριος Καλαμάτα εργάτης Καλαμάτα 1943-10-21
Κομοΰτσος Ανδρέας Μαγγανιακό γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κομοΰτσος Δημήτριος Μαγγανιακό γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κονίδης Γεώργιος Πολίχνη κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κονίδης Γεώργιος Στενύκλαρος κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κονκης Γεώργιος Χαραλάμπους αγρότης 60 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κοντεας Πιέρρος  Ιωάννου Νομίτσι Μεσσηνίας γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Κοντογώνης Ανδρέας Καλλιθέα κτηματίας Καλλιθέα 1943-04-04
Κοντοπουλος Δημήτριος Δεσύλλα αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Κοντοπουλος Δημήτριος Έμμ αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κοντουλέας Γεώργιος Αναστασίου αγρότης 64 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κοντουλέας Κωνσταντίνος Γεωργίου αγρότης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κορακοβούνης Δημήτριος Κωνσταντίνου αγρότης 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κορμάς Ιωάννης Κεφαλληνού γεωργός Ρευματιά 1943-06-01
Κορμπογιαννόπουλος Γεώργιος Μάλτα Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κορπέτης Αλέξανδρος Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κορωνάκος Δημ. Μεθώνη αρτοποιός Χανδρινοΰ 1944-09-29
Κοσμόποιλος Σταυρός Δημητρίου αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κοσμόπουλος Σταυρός Μαγγανιακό γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κόσσυβας Ανδρέας Σολάκι κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κοστιρής Νικόλαος Κωνσταντίνου αγρότης 43 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κότος Ορέστης Δημητρίου αγρότης 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κοτσόβολος Γεώργ Μεθώνη αστυνομικός χωροφύλακας Πειραιάς 1944-12-07
Κοτσόμΰτης Γεώργιος Αίπεια υπάλληλος ΤΤΤ Παλαιαχώρα 1942-10-28
Κοτσόπουλος Νικόλαος Σπερχογείσ εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1943-09-17
Κούβελας Κων/νος Λέικα Καλαμάτας αγρότης Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-08-06
Κουδουνης Ανδρέας Ασπρόχωμα κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Κουδοΰνης Αργυριος Σπερχογεία στρατιωτικός (λοχίας) Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1943-10-27
Κουδούνης Παναγιώτης Γεωργίου Ασπρόχωμα κτηματίας 59 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουδούνης Παυλος Παναγιώτη Ασπρόχωμα κτηματίας 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κούκης Χαράλαμπος Γεωργίου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουκούλας Αθανάσιος Δεσύλλα υποδηματοποιός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-01-01
Κουκούλας Ανδρέας Βασιλείου Δεσύλλα αγρότης 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουκούλας Ανδρέας Κωνσταντίνου Δεσύλλα αγρότης 48 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουκούλας Απόστολ. Μεταμόρφωσις αγρότης Μανιάκι Πυλίας 1944-05-01
Κουκούλας Βασίλειος Αντωνίου Δεσύλλα ιερέας 54 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουκούλας Δημήτριος Αντωνίου Δεσύλλα αγρότης 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουκούλας Ιωάννης Αντωνίου Δεσύλλα αγρότης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουκούλας ’Αθανάσιος ’Αντωνίου Δεσύλλα αγρότης 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουλελές Παντελής Γεωργίου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουλόπουλος Άργύριος Πάνου Θουρία φοιτητής 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουλόπουλος Γεώργιος Δημητρίου Θουρία κτηματίας 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουλόπουλος Ιωάννης Πάνου Θουρία κτηματίας 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουλόπουλος Ορέστης Δημητρίου Θουρία κτηματίας 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουλόπουλος Παναγιώτης Δημητρίου Θουρία κτηματίας 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουμούτσος Ανδρέας Δημητρίου αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουμούτσος Δημήτριος Θεοδώρου αγρότης 65 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουράκλης Βασίλειος Φαραί κτηματίας Φαραί 1944-05-01
Κουράκλης Παναγιώτης Φαραί εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-18
Κουρακλής Παναγιώτης Σωτηρίου αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουράνος Θεόδωρος Ανδρούσα γεωργός Σκάλα Μεσσηνίας 1942
Κουρελιάς Επαμεινώνδας Κωνσταντίνου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουρέτας Δημήτριος Λυκόχια δάσκαλος Δήμιοβα 1944
Κουρλέτης Γεώργιος Σταματίου αγρότης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουρλέτης Παναγιώτης Ανδρέα αγρότης 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουρμπέτης Αλέξιος Πολυβίου αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουρούσης Απόστολος Χρήστου Κατσαρού γεωργός 60 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουρούσης Θεόδωρος Ευσταθίου Κατσαρού κτηματίας 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουρούσης Κωνσταντίνος Παναγιώτη Κατσαρού γεωργός 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουρούσης Νικόλαος Αποστόλου Κατσαρού γεωργός 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουρούσης Νικόλαος Ιωάννου αγρότης 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουρούσης Νικόλαος Παναγιώτη αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουρτίδης Κυριάκος  Χρήστου αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτέλας ’Ιωάννης Διονυσίου Αραίνα γεωργός 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτίφαρης Δημήτριος Σταυροπύγιο αξιωματικός (αντισυνταγματάρχης Πεζικού) Καλαμάτα 1944
Κουτουμάς Νικόλαος Παναγιώτη αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτρου Σταυρούλα Ελαιοχώριο οικιακά Πηγάδια Πυλίας 1944-09-24
Κουτρουμπής Θεοχάρής Νικ αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτρουμπής Χρήστος Γεωργίου αγρότης 43 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτσαίμάνης Νικόλαος Καφψοϋ γεωργός Λογγα 1944-09-01
Κουτσίκος Δημήτριος Νικολάου αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κοΰτσικος Ιωάννης Μικρομάνη κτηματίας Μικρομάνη 1944-11-26
Κουτσίκος Ιωάννης Νικολάου αγρότης 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτσίκος Νικόλαος Ιωάννου αγρότης 63 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτσοδημητρόπουλος Άγγελος Κωνσταντίνου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτσούκος Αναστασιος Αλεξίου Καλλιρόη κτηματίας 47 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτσούκος Αριστομένης Καλλιρόη κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κουτσούκος Βασίλειος Μελιγαλάς στιλβωτής Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κουτσούκος Βασίλειος Κωνσταντίνου Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτσούκος Γεώργιος Αλεξάνδρου Καλλιρόη κτηματίας 53 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτσούκος Γεώργιος Αναστασίου αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κόυτσουκος Γεώργιος Αγγελή αγρότης 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κουτσούκος Ευσταθιος Γεωργίου αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κοχρεμπανας Νικόλαος Κυνηγού δικηγόρος Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Κρακαϊδός ’Εμμανουήλ Περικλή αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κράνια Ευγενία Βασιλίτσι Πυλίας οικιακά Βασιλίτσι Πυλίας 1944-07-01
Κρανιάς Αντώνιος Ανδρέου Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κρασσάνος Ιωάννης Πύλος φοιτητής Ίατρικής Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Κρατζαφέρης Ιωάννης Νικολάου αγρότης 67 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κρεμμύδας Αθανάσιος Δεσύλλα αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Κρεμμυδάς Γεώργιος Περικλή Δεσύλλα παντοπώλης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κρεμμύδας Κων/νος Δεσύλλα αγρότης Διαβολίτσι Μεσσηνίας 1944-09-01
Κροντήρης Θεόδωρος Θουρία μαθητής Θουρία 1943-10-15
Κροντήρης Σταμάτιος Θουρία αστυνομικός χωροφύλακας Αθήνα 1944-11-01
Κρυφός Δημήτριος Μεθώνη κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-15
Κυβέλλος Κωνσταντίνος Βασιλείου αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κυβέλος Βενετσάνος Ιωάννου Μηλέα γεωργός 49 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κυριαζής Ιωάννης Αθανασίου Σκάλα κτηματίας 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κυριαζόπουλος Κωνσταντίνος Αθανασίου Τρίοδος Μεσσηνίας αγρότης 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κυριακόπουλος Γεώργιος Ανάληψις κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-18
Κυριακόπουλος Γεώργιος Παναγιώτη αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κυριακόπουλος Λεωνίδας Δεσύλλα αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Κυριακόπουλος Μιχαήλ Ανάληψις κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-09
Κυριακόπουλος Παναγ. Δεσύλλα αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κυριακόπουλος Παναγ. Κορυφάσιο αγρότης Ξηροκάσιον 1943-11-01
Κυριακόπουλος Σπυρίδων Ανάληψις αστυνομικός χωροφύλακας Καλαμάτα 1944-09-14
Κυριακόπουλος Σπυρίδων Παναγιώτη Δεσύλλα αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κυρκιλής Γεώργιος Δημητρίου αγρότης 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κυρκιλής Ιωάννης Γεωργίου αγρότης 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κυρκιλής Κωνσταντίνος Συμεών Μελιγαλάς γεωργός 89 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κυρκιλής Κωνσταντίνος Ηλία αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κυρκιλης Νικόλαος Δημητρίου αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κυρκιλής Παναγιώτης Ι αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωνίδης Γεώργιος Χρήστου αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωνσταντακάπουλος Παναγ. Μικρομάνη κτηματίας Γαρδίκι 1942-04-12
Κωνσταντακόπουλος Αντώνιος Διαβολίτσι Μεσσηνίας θημ/λος Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κωνσταντακόπουλος Κίμων Χρήστου αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωνσταντακόπουλος Παναγιώτης Αλεξίου αγρότης 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωνσταντακοπούλου Σοφία Κεφαλόβρυση οικιακά Κεφαλόβρυση Τριφυλίας 1944
Κωνστανταρας Μιχαήλ Σπυρίδωνος αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωνσταντινέάς Δημήτριος Θουρία οδηγός αυτοκινήτου Αμφεια 1944-02-22
Κωνσταντοπουλος Αντώνιος Βασιλείου αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωνσταντοπουλος Βασίλειος Δημητρίου Μάλτα Μεσσηνίας κτηματίας 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωνσταντόπουλος Ηλίας Κωνσταντίνου αγρότης 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωνσταντοπουλος Ιωάννης Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωνσταντοπουλος Κίμων Μάλτα Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κωνσταντοπουλος Κωνσταντίνος Νικολάου Σούλι σαγματοποιός 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωνσταντοπουλος Παναγ. Μάλτα Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κωνσταντοπουλος Σπυρίδων Χρήστου Μάλτα Μεσσηνίας κτηματίας 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωστέας Παναγιώτης Αλτομυρά γεωργός Αβια 1943-10-26
Κωστιάκης Γεώργιος Σκάλα κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κωστιάκης Ιωάννης Σκάλα κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Κωστογιάννης Χαράλαμπος  Κων/νου αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωστοπουλος Γεώργιος Γεωργίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας εργάτης 41 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωστοπουλος Νικόλαος Λάμπρου αγρότης 52 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωστοπουλος Παναγ. Καλογερόραχη γεωργός Καλογερόραχη 1944
Κωστοπουλος Παναγιώτης Αντωνίου αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωστοπούλου Βασιλική Κορυφάσιο οικιακά Μανιάκι Πυλίας 1944-05-25
Κωταρίσσης Ιωάννης Πύλος εργάτης Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-24
Κωτσιάκης Γεώργιος Ιωάννου αγρότης 15 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωτσιάκης Ιωάννης Δημητρίου αγρότης 67 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κωτσόπουλος Νικόλαος Ιωάννου αγρότης 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λαβδιώτης Παναγ. Πύλος καφεπώλης Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Λαγόγιαννης Δημήτριος Γεωργίου αγρότης 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λαμπρακόπουλος Γεώργιος Κορυφάσιο ιατρός Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Λαμπρόπουλος Ηλίας Μιχαήλ Μαγούλα κτηματίας 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λαμπρόπουλος Ιωάννης Δημητρίου Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λαμπρόπουλος Λάμπρος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Λαμπρόπουλος Λάμπρος Ιωάννου Μαγούλα κτηματίας 44 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λαμπρόπουλος Σωτήρ. Παπαφλέσσα αγρότης Μανιάκι Πυλίας 1944-04-01
Λαμπρόπουλος Χρήστος Καλαμάτα εργάτης Καλαμάτα 1944-09-09
Λαντζούνης Ηλίας Γεωργίου αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λαπιώτης Γεώργιος Κωνσταντίνου Καλλιρόη κτηματίας 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λάσκαρης Βασίλειος Κατσαρού γεωργός Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-07-01
Λάσκαρης Δημήτριος Λεωνίδα αγρότης 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λάσκαρης Ζήνων Ευστρατίου αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λάσκαρης Κων/νος Μαγούλα φαρμακοποιός Μερόπη 1944-09-01
Λάσκαρης Κωνσταντίνος Δημητρίου αγρότης 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λάσκαρης Χρήστος Μελιγαλάς ιατρός Μερόπη 1944-09-01
Λατζούνης Αλκιβιάδης Ιωάννου Μελιγαλάς ιατρός 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λατζούνης Ηλίας Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Λατζούνης Λυκούργος Αθανασίου Μελιγαλάς δικηγόρος 55 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λατζούνης Παναγιώτης Αθανασίου Μελιγαλάς κτηματίας 51 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λαύκας Νικόλαος Γεωργίου αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λαχανάς Γεώργιος Φωτ Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Λεβέντης Δημήτριος Καλαμάτα μάγειρος Καλαμάτα 1944-09-11
Λέκκας Αντώνιος Αρσινόη κτηματίας Αθήνα 1944-12-01
Λέκκας Ιωάννης Αρσινόη κτηματίας Αθήνα 1944-12-01
Λεμπέσης Αγγελος Γεωργίου Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 41 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Λεμπέσης Β. Γεώργιος Βελίκα αγρότης Λεϋκοχώρα 1944
Λεμπέσης Χρ. .Γεώργιος Μεσσήνη έμπορος Κεφαλόβρυσο Μεσσηνίας 1944
Λημναίος Αντώνιος Καλαμάτα αχθοφόρος Καλαμάτα 1944-09-09
Λίβας Αντώνιος Καρποφόρα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-23
Λογιώτατος Γεώργιος Κων/νου αγρότης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λογιώτη Β. Βασιλική Νερόμυλος οικιακά Κεφαλόβρυσο Μεσσηνίας 1943-08-05
Λογιώτης Π. Κων. Νερόμυλος γεωργός Καλαμάτα 1944-09-12
Λογώτης Κ. Γεώργιος Νερόμυλος γεωργός Κεφαλόβρυσο Μεσσηνίας 1943-08-05
Λουπατσάρη Μαρία Αντωνίου αγρότης 52 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λρούγας Αριστείδης Ασπρόχωμα κτηματίας Γαρδίκι Αρκαδίας 1944-09-19
Λύγουρης Κων/νος Καρβέλιον γεωργός Αλαγονία 1944
Λυκοτραφίτης Γεώργιος Δημητρίου Νερόμυλος ανθυπασπιστής 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Λυκουργιάς Αθανάσιος Σπερχογεία γεωργός Αρις 1943-09-15
Λυκουργιάς Παναγιώτης Νικολάου Αντικάλαμος κτηματίας 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λυκουρέζος Κων/νος Μυτιλήνη γεωργός Καλλιρόη 1942-08-01
Λυμπέρης Δημήτριος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Λυμπέρης Νικόλαος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Λυμπερόπουλος Ανδρέας Καλλιρόη αστυνομικός αστυφύλακας Αθήνα 1944-12-01
Λυμπερόπουλος Λάμπρος Καλλιρόη αστυνομικός χωροφύλακας Αθήνα 1944-12-01
Λυμπερόπουλος Χρήστος Νικολάου Χώρα Τριφυλίας οδηγός αυτοκινήτου 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λυμπέσης Νικόλαος Παύλου αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Λύτρας Ιωάννης Αλεξάνδρου αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαγκαφας Γεώργιος Μιχαήλ Ανω Μελίσσια γεωργός 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαγκαφάς Δημοσθένης Μιχαήλ Ανω Μελίσσια γεωργός 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαγκαφάς Λεωνίδας Ανω Μελίσσια γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μαγκαφας Νικόλαος Ανω Μελίσσια γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Μαγκλάρας Νικόλαος Αρφαρα αγρότης Αγριλος 1944-10-10
Μάγουλα Κυρκιλής Κυριάκος Κωνσταντίνου αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαζιώτης Απόστολος Ηλία αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαθιός Ευάγγελος Γεωργίου Ανεμόμυλος αγρότης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μακαντασης Αριστείδης Παναγιώτη αγρότης 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μακρής Αγαθοκλής Σκάλα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μακρής Βασίλειος Νερόμυλος αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-16
Μακρής Διονύσιος Αθανασίου αγρότης 43 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μακρής Ήλίας Παρασκευή Μελιγαλάς κτηματίας 38 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μάκρής Κωνσταντίνος Νερόμυλος αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-16
Μακρής Κωνσταντίνος Παναγιώτη Μελιγαλάς κτηματίας 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μάκρής Νικόλαος Νερόμυλος δεκανεύς Καλαμάτα 12/9/1944
Μακρής Παναγ Νερόμυλος αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-16
Μακρής Παναγ. Νερόμυλος αξιωματικός (υπολοχαγός) Καλαμάτα 1944-09-12
Μακρινιώτης Κωνσταντίνος Ανδρέα Μελιγαλάς γεωργός 44 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μακρυγιάννης Γεώργιος, Καλαμάτα εργάτης Χαλβάτσου Μεσσηνίας 1944-04-01
Μάλαμας Γρηγόριος Ελαιοχώριον Κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Μαλαφέκας Κων.. Ανδρούσα γεωργός Ανδρούσα 1941
Μαλεύρης Νικόλαος Πεϋκο γεωργός Σάμου 1944-05-01
Μαλικοόρτης Αντώνιος Ασπρόχωμα κτηματίας Καλαμάτα 1943-03-15
Μαλικούρτης Γεώργιος Καλαμάτα Κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-14
Μαλικούρτης Γεώργιος Σπερχογεία γεωργός Καλαμάτα 1943-10-28
Μαλικοΰρτης Κων/νος Σπερχογεία Ανθυπομοίραρχος Αθήνα 1943-10-27
Μαμιλάρης Ευσταθιος Μικρομάνη κτηματίας Ανδρούσα 1943-05-17
Μανιακής Γεώργιος Μελιγαλάς έμπορος Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μανιακής Κων/νος Νεοχώρι Μεσσηνίας έμπορος Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μανιάτης Γεώργιος Λεωνίδα αγρότης 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μανιάτης Κωνσταντίνος Λεωνίδα αγρότης 82 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαντακος Παναγιώτης Ευστρατίου Μηλέα ανθυπασπιστής 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μάντης Δημήτριος Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας Τρίπολη Αρκαδίας 1944-08-01
Μάντης Κων/νος Καφφοΰ γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Μάράκας Κων/νος Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας Ζευγολατιό 1944-09-01
Μάραντος Αθανάσιος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μάραντος Αναστασιος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μαράντος Αντώνιος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Ασπρόχωόμα 1944-09-14
Μάραντος Βασίλειος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μάραντος Βασίλειος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Αγόργιανη 1944-09-10
Μάραντος Δημήτριος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μάραντος Δημοσθένης Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μάραντος Ευσταθιος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μάραντος Ηλίας Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μάραντος Ιωάννης Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Ασπρόχωμα 1944-09-01
Μάραντος Κων. Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μάραντος Κων/νος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Ασπρόχωμα 1944-09-01
Μάραντος Κων/νος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μάραντος Παναγ. Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Βασιλίτσι Πυλίας 1944-08-01
Μάραντος Παναγιώτης Δημητρίου Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μάραντος Παναγιώτης Λάμπρου Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μάραντος Παύλος Έπαμμεινώνδα Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μάραντος Σωτήριος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μάραντος Χρήστος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μαργαρίτης Ευστάθιος Κατσαρού γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μαργέλης Αθανάσιος Πεταλίδι έμπορος Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-17
Μαργέλης Γεώργιος Θεοδώρου Πεταλίδι έμπορος 88 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαργέλης Θεόδωρος Γεωργίου Πεταλίδι έμπορος 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαργέλης Κουρής Γεωργίου Πεταλίδι εμπορος 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-17
Μαργέλης Πέτρος Πεταλίδι μαθητής Καλαμάτα 1944-09-01
Μαργέλης ’Αθανάσιος Θεοδώρου αγρότης 60 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαρκαντωνάκης Ιωάννης Χανιά Κρήτης εργάτης Καλαμάτα 1943-10-01
Μαρκόπουλος Αγγελος Μεθώνη κτηματίας Αθήνα 1944-09-13
Μαρκόπουλος Αθανάσιος Πεταλίδι κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-13
Μαρκόπουλος Ασημάκης Κ. Μελίσσια γεωργός 60 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μαρκόπουλος Ασημάκης Γρηγορίου αγρότης 70 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαρκόπουλος Γεώργιος Ασημάκη Κ. Μελίσσια γεωργός 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαρκόπουλος Γρηγόριος Ασημάκη Κ. Μελίσσια γεωργός 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαρκόπουλος Δημήτριος Καρποφόρα γεωργός Καλαμάτα 1944-09-23
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος Ασημάκη Κ. Μελίσσια γεωργός 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαρκόπουλος Νικόλαος Δημητρίου Ανδανεία μαθητής 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαρμαράς Δημήτριος Αριστομένη Στενύκλαρος κτηματίας 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαρούλης Κωνσταντίνος Σπυρίδωνος αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαρούλης Σπυρίδων Ανεμόμυλος αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Ματσούκας Ιωάννης Γεωργίου αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ματσούκας Νικόλαος Γεωργίου αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαυρίκης Νικόλαος Κογχύλιον κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μαυρομανωλάκης Γεώργιος Έμ αγρότης 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μαυρομιχάλη Λοΰλα Δολοί Μεσσηνίας οικιακά Μηλιά 1944
Μαυρομιχάλης Ηλίας Δολοί Μεσσηνίας Γεωργός Μηλιά 1944
Μαυρομιχάλης Παναγιώτης αξιωμτικός (ανθυπολοχαγός έφεδρος) Καλαμάτα 1944-09-14
Μεγαλόπουλος Δημήτριος Στενύκλαρος εργάτης Καλαμάτα 1944-09-01
Μενούνος Γεώργιος Άριστ αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μερέας Κων/νος Δολοί Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Μερκούρης Χρήστος Χαραλάμπους Δολοί Μεσσηνίας κτηματίας 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μηλιώνης Κων. Νεοχώρι Μεσσηνίας αγρότης Νεοχώριο 1944
Μητζάς Ιωάννης Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μητρόπουλος Γεώργιος Κροντηραί κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μητρόπουλος Ευάγγελος Λεων Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μητρόπουλος Λεωνίδας Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μητρόπουλος Νικόλάός. Μαντζάρι ύπ/ρχης Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-01-01
Μητρόπουλος Πανάγος Κροντηραί κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μητρόπρυλος Λεωνίδας Λάμπρου 6 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μητσέας Ιωάννης Ανάληψις αστυνομικός χωροφύλακας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Μητσέας Ιωάννης  Χρήστου Ανάληψις κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μίζος Γεώργιος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μικέλης Τηλέμαχος Μελιγαλάς υπάλληλος ΣΠΑΠ Ισαρι Αρκαδίας 1944-09-01
Μικροπούλου Κων/να Δεσύλλα οικιακά άγνωστος 1944-09-01
Μίντζας Ιωάννης Παναγιώτη αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μιχαλόπουλος Αργυριος Παναγ Θουρία κτηματίας 43 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-04-16
Μιχαλόπουλος Γεώργιος Αρις αγρότης Αριοχώριον 1943-10-05
Μιχαλόπουλος Γεώργιος Ευσταθίου Αρις αγρότης 54 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μιχαλόπουλος Κων/νος Θουρία κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-04-16
Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος Παναγιώτη αγρότης 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης Γεωργίου Αρις αγρότης 17 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μοναστηριακός Γεώργιος Γεωργίου Ανθούσα κτηματίας 70 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μοναστηριακός Κωνσταντίνος Γεωργίου Ανθούσα κτηματίας 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μοναχός Νικόλαος Φαραί αστυνομικός χωροφύλακας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Μουλάς Ευσταθιος Μεσσήνη κτηματίας Μαυρομμάτι 1943
Μουμούσης Δημοσθένης Ιωάννου αγρότης 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μουρίκης Νικόλαος Αναστασίου αγρότης 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μουρούσης Δημοσθένης Σολάκι κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μουροΰφας Ηλίας Μεσσήνη κτηματίας Μαυρομμάτι 1943
Μουσταφάς Ιωάννης Σταματίου Φαραί εργάτης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μουσταφάς Μιχαήλ Σταματίου Φαραί εργάτης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μουτζοΰρης Διονύσιος Κακόρεμμα γεωργός Κακόρρεμα 1944-09-01
Μουτζοΰρης Ιωάννης Χωματερό γεωργός Χωματερό 1943-08-03
Μουτζοΰρης Μιχαήλ Κακόρεμμα γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Μπ.οΰτος Περικλής Μελιγαλάς πολιτευτής Καλαμάτα 1944-09-01
Μπαγατελα Τασία Ανάληψις οικιακά Ασπρόχωμα 1944-09-17
Μπαγατέλας Κων Ανάληψις κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-14
Μπαζίγος Πέτρος Νομίτσι Μεσσηνίας γεωργός Μον. Γιατρίσσης 1944-02-19
Μπαζιωτοπουλας Βασίλειος Δημητρίου Δεσύλλα γεωργός 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπαζιωτοπουλος Αθανάσιος Δημητρίου Κ. Μελίσσια γεωργός 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπαζιωτοπουλος Απόστολος Δεσύλλα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπαζιωτοπουλος Ιπποκράτης Παναγιώτη Δεσύλλα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπαζιωτοπουλος Παναγ. Ζευγολατιο Μεσσηνίας ιχθυοπώλης Σάμου 1944-07-01
Μπακογιάννης Γεώργιος Μαγούλα κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπαλλοδήμος Βασίλειος Κυνηγού έμπορος Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Μπαλόπουλος Ανδρέας Μαυρομμάτι κτηματίας Μήλα Μελιγ. 1942-07-01
Μπαλόπουλος Γεώργιος Μήλα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπαλόπουλος Δημήτριος Μαυρομμάτι κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπαλόπουλος Φώτιος Μήλα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπαλόπουλος. Γεώρ Μαυρομμάτι κτηματίας Παύλιτσα Όλυμ. 1943-03-01
Μπαλτας Γεώργιος Δεσύλλα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπαλτας Γεώργιος Επαμεινώνδα Δεσύλλα γεωργός 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπαλτας Δημήτριος Δημητρίου Δεσύλλα γεωργός 67 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπαλτας Νικόλαος Δημητρίου Δεσύλλα γεωργός 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπαλτας Παναγιώτης Δημητρίου Δεσύλλα γεωργός 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπάμης Μιχαήλ Κορνάσιον γεωργός Καλύβια 1944-09-01
Μπάρδης Βασίλειος Δημητρίου Τσουκαλέικα γεωργός 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπάρδης Γεώργιος Νικολάου Τσουκαλέικα κτηματίας 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπάρδης Δημήτριος Νικολάου Τσουκαλέικα γεωργός 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπάρδης Θεόδωρος Αποστόλου Τσουκαλέικα γεωργός 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπάρδης Νικήτας Αποστόλου Τσουκαλέικα γεωργός 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπάρδης Παναγιώτης Δημητρίου Τσουκαλέικα γεωργός 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπάρδης Χρήστος Νικολάου Τσουκαλέικα αξιωματικός (λοχαγός Πεζικού) 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπαρκίζας ή Νικολόπουλος Άθαν Ανδρέα αγρότης 55 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπαρμπίτσας Νικόλαος Ανάληψις κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-14
Μπαρμπίτσας Σπυρίδων Ανάληψις κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-14
Μπαρμπίτσας Σπυρίδων Κων/νου αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπεκέας Κων/νος Λέικα Καλαμάτας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Μπελεχρής Γεώργιος  Μιχαήλ Κουτίφαρι γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπελογιάννης Γεώργιος Παναγιώτη αγρότης 64 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπελογιάννης Παν Γεωργίου αγρότης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπένος Παναγ. Μελιγαλάς κτηματίας Μερόπη 1944-09-01
Μπένος Χρήστος Γεωργίου αγρότης 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπένου Καλλιρόη Γεωργίου Μελιγαλάς μοδίστρα 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπένου Μαρία Γεωργίου Μελιγαλάς μοδίστρα 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπέος Χρήστος Μελιγαλάς δικηγόρος Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπερεδήμας Αλέξανάρος Ζευγολατιο Μεσσηνίας ράπτης Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-06-05
Μπερεδήμας Ανδριανός Αρισ Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας 39 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπερεδήμάς Κων /νος Παναγιώτη Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπερεδήμας Σπυρίδων Ιωάννου αγρότης 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπερσής Αθανάσιος Οιχαλία μαθητής Μερόπη 1944-09-01
Μπερσής Γεώργιος Βαλυρα παντοπώλης Οιχαλία 1944-09-01
Μπερσής Γρηγόριος Αθανασίου αγρότης 54 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπέστα Θεοδώρα Μελιγαλάς οικιακά Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπέστας Σταυρός Ευσταθίου Μελιγαλάς εργάτης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπϊζος Αθανάσιος Παναγιώτου Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπϊζος Γεώργιος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπίζος Παναγ. Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μπινϊσκος Δημήτριος Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μπιτσιβής Αναστασιος Δάμπανα αστυνομικός ενωμοτάρχης Αθήνα Δεκεμ. κίνημα 1944-12-01
Μπλάνας Παναγ. Μεσσήνη υποδηματοποιός Μεσσήνη 1944
Μπολόπουλος Δημήτριος Ιωάννου αγρότης 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μποντιώτης Καν/νος Αρσινόη κτηματίας Αλμυρό Κάλαμ. 1944
Μπουγιουτοπούλου Κων/να Σολάκι οικιακά Σολάκι 1944-05-01
Μπουγιωτοπουλος Γεώργιος Σολάκι κτηματίας Σολάκι 1944-05-01
Μπουζάκης Σταυρός Νικομήδεια Μ. Ασίας εργάτης Θεσσαλονίκη
Μπουλούκος Νικόλαος Άριστ Καλαμάτα κτηματίας 49 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-17
Μπούνας Παναγιώτης Φαραί κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Μπουντακόπουλος Κωνσταντίνος Ευσταθίου Οιχαλία αστυνομικός χωροφύλακας 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπουντιώτης Δημήτριος Θεοδώρου αγρότης 58 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπούντος Κωνσταντίνος Νικολάου Λάμπαινα κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπούρας Κωνσταντίνος Πολυβίου αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπούρας Περικλής Πολυβίου Δεσύλλα γεωργός 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπουρδουμπάρης Ίω Κ. Μέλπεια αγρότης Βάστα Μεγαλοπολης 1944-03-01
Μπουρελιάς Καν/νος Βασιλείου αγρότης 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπουρελιάς Κων/νος Ανεμόμυλος αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Μπουρίκας Ιωάννης Αριστ αγρότης 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπουρίκας Σπυρίδων Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Μπουσοΰνης Παναγ. Κακόρεμμα γεωργός Λογγά 1944-09-01
Μποΰτος Αναστασιος Μεσσήνη κτηματίας Κεφαλόβρυσο Μεσσηνίας 1944
Μποΰτος Περικλής τέως βουλευτής Καλαμάτα 1944-09-14
Μποΰτσης Αναστασιος Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Μπούτσης Αναστασιος Αντωνίου αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπούτσης Λεωνίδας Αντωνίου Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μπρισκόλα Παγώνα Νεοχώρι Μεσσηνίας οικιακά Νεοχώριο 1944-09-01
Μπρισκόλας Ιωάννης Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας Νεοχώριο 1944-09-01
Μπρισκόλας Περικλής Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας Νεοχώριο 1944-09-01
Μπρισκόλας Σταύρος Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μυλωνά Αναστασία Ιωάννου Νεοχώρι Μεσσηνίας οικιακά 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μυλωνάς Αθανάσιος Δημητρίου Ρευματιά γεωργός 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μυλωνάς Αθανάσιος Ιωάννου Νεοχώρι Μεσσηνίας γεωργός 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μυλωνάς Αναστασιος Κορυφάσιο συνταξιούχος Χώρα 1944-07-02
Μυλωνάς Γεώργιος Ρευματιά γεωργός Σπάρτη 1944-09-01
Μυλωνάς Γεώργιος Παντελή Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μυλωνάς Γεώργιος Πανάγου Νεοχώρι Μεσσηνίας αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μυλωνάς Γεώργιος Δημητρίου Νεοχώρι Μεσσηνίας αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μυλωνάς Ιωάννης Αθανασίου Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 70 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μυλωνάς Κων/νος Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Μυλωνάς Κωνσταντίνος Ιωάννου αγρότης 88 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μυλωνάς Πανάγος Λάμπρου Νεοχώρι Μεσσηνίας κτηματίας 60 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Μυλωνάς Χαράλαμ. Κορυφάσιο αγρότης Ξηροκάσιον 1943-09-01
Μυτιληναίος Παναγιώτης Αποστόλου αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νάζης Παναγιώτης Σπυρίδωνος αγρότης 60 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νάκης Γεώργιος Παναγιώτη Διαβολίτσι Μεσσηνίας δικ. κλητήρ 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νακος Γεώργιος Κων/νου Ανδανεία κτηματίας 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ναστοπουλος Παναγιώτης Ιωάννου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νιάνος Νικόλαος Λέικα Καλαμάτας γεωργός Τρίπολη Αρκαδίας 1943-02-02
Νίκας Αντώνιος Καλαμάτα εργάτης Καλαμάτα 1944-01-15
Νίκας Χρήστος Παναγιώτη Γεώργανα Ιωαννίνων αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικητόπουλος Ανδρέας Σταύρου Ανδανεία κτηματίας 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικητόπουλος Βασίλειος Ανδανεία κτηματίας 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικητόπουλος Ιωάννης Σταμάτη Ανδανεία εργάτης 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικητοπουλος Κων. Ανδανεία εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Νικητοπουλος Νικόλαος Ιωάννου Ανδανεία αγρότης 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικητοπουλος Σπυρίδων Ανδανεία κτηματίας Διαβολίτσι Μεσσηνίας 1944-09-01
Νικηφόρος Αθανάσιος Θουρία κτηματίας Καλαμάτα 1944-04-15
Νικηφόρος Ιωάννης Αίπεια τελ. Γυμνασ. Καλαμάτα 1944-10-13
Νικηφόρος Ιωάννης Σταύρου αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικηφόρος Χρήστος Θουρία κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-10-15
Νικολακόπουλος Οθων Μάλτα Μεσσηνίας κτηματίας Ελληνοκκλησιά 1944-04-01
Νικολακόπουλος Παναγιώτης Νικολάου Κεντρικό κτηματίας 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικολακόπουλος Περικλής τού Βασιλείου αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικολακόπουλος ’Ιωάννης Κωνσταντίνου αγρότης 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικολιτσέας Μιχαήλ Ανδρούσα γεωργός Ανδρούσα 1941
Νικολόπουλος Ηλίας Κλίμα γεωργός Τρίκορφο 1944-09-01
Νικόλόπουλος Ηλίας Νικολάου Μελιγαλάς κτηματίας 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικολόπουλος Παναγιώτης Βασιλείου αγρότης 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικολόπουλος Φώτιος Γεωργίου αγρότης 43 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικολοπούλου Αμαλία σύζυγος Ηλία Μελιγαλάς οικιακά 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικολοπούλου Ελένη Ηλία Μελιγαλάς οικιακά 17 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νικολούδης Δημήτριος Βασιλείου αγρότης 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νιοκαστρίτης Δημήτριος Παναγιώτη Λέικα Καλαμάτας γεωργός 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νιφόρος Ιωάννης Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Νιφόρος Ιωάννης Βασιλείου αγρότης 44 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νιφόρος Παναγ Βασιλείου Μελιγαλάς κρεοπώλης 50 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νιφόρος Παναγ. Νικολάου Μελιγαλάς κτηματίας 44 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Νιφόρος Χρήστος Νικολάου Μελιγαλάς κρεοπώλης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Νταβέας Δημήτριος Δολοί Μεσσηνίας αστυνομικός αστυφύλακας Μηλιά 1944
Νταουσάνος Απόστολος Εύα (Ναζήρι) γεωργός Διόδια Μεσσηνίας 1944-01-01
Νταρας Μιχαήλ Κ. Μελίσσια κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Ντούλης Ηλίας Βασιλείου Εύα (Ναζήρι) αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ντούρος Φώτιος Μιχαήλ Ανθούσα κτηματίας 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ξερικός Μιχαήλ Κωνσταντίνου Διαβολίτσι Μεσσηνίας κτηματίας 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ξερικός Νικόλαος Ζευγολατιο Μεσσηνίας αστυνομικός χωροφύλακας Ηπειρος
Ξουραφάς Νικόλαος Ιωάννου Διαβολίτσι Μεσσηνίας έμπορος 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ξουραφάς Πέτρος Γεωργίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας πηλ/ος 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ξύδης Κωνσταντίνος Γεωργίου αγρότης 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ξυνός Γεώργιος Θουρία κτηματίας Γαρδίκι 1944-04-13
Οικονομίδης Δημήτριος Περικλή Δεσύλλα αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Οίκονομίδης Δημήτριος Νικολάου Δεσύλλα αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Οικονομίδης Κω/ν/νος Χρήστου Δεσύλλα αγρότης 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Οίκονομόπουλος Αθαν Καλλιρόη αξιωματικός (λοχαγός) Γαρδίκι Καλαματας 1943-10-01
Οίκονομόπουλος Γεώργιος Μεσσήνη εργάτης Πιλαλίστρα 1943
Οικονομόπουλος. Νικόλαος. Μεσσήνη έμπορος Μαργέλιον 1944
Παγεζίλογλου Εμμανουήλ  Λουκά αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παλαβός Ιωάννης Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Παλαβός Ιωάννης Θεοδώρου αγρότης 43 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγιωτακόπουλος Χαράλαμπος Ιωάννου αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγιωτακόπουλος Χαρίλαος Δεσύλλα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Παναγιωταπόυλος Παναγ. Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Παναγιωτοπουλος Αθανάσιος Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Στενύκλαρος γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος Πέρα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-19
Παναγιωτοπουλος Δημήτριος Γεωργίου αγρότης 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγιωτοπουλος Εμμανουήλ Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Παναγιωτοπουλος Θεόδωρος Αθανασίου Βλάσσι αγρότης 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγιωτοπουλος Νικόλαος Γεωργίου Στενύκλαρος γεωργός 60 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγιωτοπουλος Πέτρος Νικολάου αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλος Ανδρέας Παναγιώτη αγρότης 53 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλος Γεώργιος Μελιγαλάς οινοπώλης Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-09-10
Παναγοπουλος Γεώργιος Βασιλείου Λάμπαινα ταγματάρχης έ.ά 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλος Γεώργιος Δημητρίου αγρότης 52 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλος Γεώργιος Δημητρίου αγρότης 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλος Ιωάννης Βασιλείου Κατσαρού γεωργός 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλός Ιωάννης Παναγιώτη αγρότης 41 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλος Ιωάννης Γεωργίου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλος Κων/νος Κατσαρού γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Παναγόπουλος Λεωνίδας Γεωργίου Κατσαρού γεωργός 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλος Νικόλαος Παναγιώτη Μελιγαλάς κουρέας 50 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπούλος Παναγιώτης Αθανασίου Δεσύλλα γεωργός 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλος Παντελής Ευσταθίου Κατσαρού γεωργός 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλος Στυλιανός Κωνσταντίνου Κατσαρού γεωργός 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγόπουλος Χρήστος Αθανασίου Δεσύλλα γεωργός 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγοπούλου Γεωργία Λάμπαινα οικιακά 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παναγοΰλιας Ιωάννης Πολυσταρι δικολάβος Ασπρόχωμα 1944-09-08
Πάνιας Αθανάσιος Ηλία Μελιγαλάς κτηματίας 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πανόπουλος Απόστολος αστυνομικός ύπαστυνόμος Αθήνα 1944-12-03
Πανόπουλος Λάμπρος Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Πανόπουλος Λάμπρος Θεοδώρου αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πανουσάκης Αναστασιος Πανάγου Μελιγαλάς υποδηματοποιός 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Πανουσάκης Δημοσθένης Σωτηρίου αγρότης 41 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πανουσάκης Ιωάννης Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Πανουσάκης Ιωάννης Παναγιώτη αγρότης 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πανουσάκης Νικόλαος Νεοχώρι Μεσσηνίας αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Πανούση Βασιλική Κωνσταντίνου Ζερμπίσια οικιακά 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πανούσης Ιωάννης Ζερμπίσια γεωργός Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-07-01
Πανούσης Ιωάννης Κωνσταντίνου αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πανούσης Κων/νος Ζερμπίσια γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Πανουσιάκης Νικόλαος Ευστρατίου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πανουσόπουλός Δημήτριος Παναγιώτη Μαντζάρι κτηματίας 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πανουσόπουλος Νικόλαος Δημοσθένους Σκάλα γεωργός 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πανταζάπουλος Παναγ. Λυκίσσα κτηματίας Λογγα 1944-09-01
Πανταζόπουλος Δήνος Κορυφάσιο αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Παντελόπουλος Διονύσιος Παναγιώτη αγρότης 48 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παντελόπουλος Σταυρός Ανδρούσα γεωργός Αριστομένη 1944
Παπαγεωργακόπουλος Χρήστος Λέικα Καλαμάτας υποδηματοποιός Τρίπολη Αρκαδίας 1943-03-20
Παπαγεωργίου Γεώργιος Αθανασίου αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαγεωργίου Ιωάννης Γεωργίου Λάμπαινα γεωργός 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
ΠαπαγεωργίουΓεώργιος Λάμπαινα δημ. υπάλληλος Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Παπαγιαννόπουλος Στέφανος Ιωάννου Αετός γεωργός 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαγιωργόπουλος Ευάγγελος Πϋλος αγρότης Βρωμόβρυση 1943-03-22
Παπαδάκης Ηρακλής Αντικάλαμος κτηματίας Αμφεια 1944-07-05
Παπαδάπουλος Κων. Μαγγανιακό αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Παπαδέας Γεώργιος Ιωάννου Δολοί Μεσσηνίας κτηματίας 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδέας Ιωάννης Δολοί Μεσσηνίας Κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Παπαδήμας Κωνσταντίνος Νικολάου Ζερμπίσια γεωργός 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδήμας Νικόλαος Ζερμπίσια γεωργός Ζέλι Αρκ. 1944-09-01
Παπαδήμας Νικόλαος Ηλία αγρότης 44 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδήμας Χρήστος Σωτηρίου Ζερμπίσια γεωργός 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδημητρόπουλος Βασίλειος Σολάκι κτηματίας Καλαμάτα 1944-12-01
Παπαδόγιαννος Δημήτριος Κωνσταντίνου αγρότης 60 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόγκωνας Βασίλειος Πεταλίδι κτηματίας Ζερμπίσια 1943-12-17
Παπαδόπουλος Αλκής Μελιγαλάς δικηγόρος Καλαμάτα 1944-09-14
Παπαδόπουλος Αλκιβιάδης Ιωάννου Μελιγαλάς δικηγόρος 69 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος Αντώνιος Δημητρίου Κεφαλληνού γεωργός 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος Γεώργιος Ανδανεία γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Παπαδόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνου Κυνηγού γεωργός 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος Δημήτριος Κωνσταντίνου αγρότης 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος Ευγένιος Κωνσταντίνου αγρότης 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος ή Πάπαγεωργιου Δημ Χ αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος η Πάπαγεωργιου Μενέλ Χ αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος ή Πάπαγεωργιου Χρ Γεωργίου αγρότης 65 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος Ιωάννης Βασιλάδα γεωργός Μεσσήνη 1943
Παπαδόπουλος Ιωάννης Κυνηγού γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Παπαδόπουλος Ιωάννης Κωνσταντίνοι γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Παπαδόπουλος Ιωάννης Μαυρομμάτι γεωργός Αθήνα 1944-12-01
Παπαδόπουλος Ιωάννης Κωνσταντίνου Μελιγαλάς κτηματίας 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος Ιωάννης Νικήτα αγρότης 38 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Βασιλείου Βασιλάδα γεωργός 63 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Νικολάου Βασιλάδα γεωργός 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαδόπουλος Σ ταύρος Δημητρίου αγρότης 17 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαηλιοΰ Γεώργιος Ανάληψις αστυνομικός χωροφύλακας Καλαμάτα 1944-09-14
Παπαθανασόπουλος Δημήτριος Σωτηρίου Νεοχώρι Μεσσηνίας αγρότης 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαθόγιαννης Δημήτριος Διαβολίτσι Μεσσηνίας στρατιωτικός συντ Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Παπαμαρκάκης Αντώνιος Αριστείδου αγρότης 46 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαμικρούλης Ιωάννης Αντικάλαμος κουρέας Ανδρούσα 1944-05-14
Παπαμικρούλης Παναγ. Θουρία κτηματίας Ανδρούσα 1944-05-14
Παπαμιχαλόπουλος Γεώργιος Ανδρέα Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαμιχαλόπουλος Εμμανουήλ Ανδρέα Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαμιχαλόπουλος Μιχαήλ Ανδρέα Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 50 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαμιχαλόπουλος Παναγ Μιχαήλ Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπανικολάου Αθανάσιος Σολάκι δημ. υπάλληλος Αθήνα 1944-09-01
Παπανικολάου Δημήτριος Σολάκι αγρότης Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-09-01
Παπαντωνόπουλος Βασίλειος Κων/νου Κορνάσιον γεωργός 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαντωνόπουλος Γεώργίος Ευσταθίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπασαρανταποϋλς Αριστ Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Μεγαλόπολη Αρκαδίας 1944-09-01
Παπασαραντοπουλος Αριστείδης Γ αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπασαραντοπούλου Ευγενία Βασιλίτσι Πυλίας οικιακά Βασιλίτσι Πυλίας 1944-07-01
Παπασπυρόπόυλος Αθανάσιος Ηλία Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαχριστοπουλος Άθανάσιος Δημητρίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας κτηματίας 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπαχριστοπουλος Θεόδωρος Δημητρίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας κτηματίας 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπουτσής Γεώργιος Δολοί Μεσσηνίας κτηματία Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Παπουτσής Ιωάννης Δημητρίου αγρότης 50 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παπουτσής Περικλής Σωτηρίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας κτηματίας 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παραμυθιώτης Νϊκόλαος Γρηγορίου αγρότης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παρασκευόπουλος Αθανάσιος Μελιγαλάς κτηματίας Ζευγολατιό 1944-09-01
Παρασκευόπουλος Βασίλειος Δίον αγρότης 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παρασκευόπουλος Νικόλαος Κυριάκου Μελιγαλάς κτηματίας 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παρασκευόπουλος Παρασκευας Κυριάκου Μελιγαλάς κτηματίας 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παυλάτος Νικόλαος Πανυπέριο κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-19
Παυλάτος Νικόλαος Γερασίμου αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παυλατος. Χρήστος Πανυπέριο κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-19
Παυλόπουλος Αθανάσιος Διαβολίτσι Μεσσηνίας στρατιωτικός συντ. Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Παυλόπουλος Γεώργιος Νικολάου αγρότης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Παυλόπουλος Χρήστος Κατσαρού γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Περίχαρος Παναγιώτης Ξενοφώντος Θουρία φοιτητής 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Περρωτής Δημήτριος νομάρχης Καλαμάτα 1944-09-14
Περρωτής Ιωάννης Καλαμάτα Κτηματίας Καλαμάτα 1943-10-15
Περωτής Γεώργιος Σπερχογεία κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Περωτής Δημήτριος Σπερχογεία ιατρός Καλαμάτα 1944-09-17
Περωτής Θεμιστοκλής Λέικα Καλαμάτας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-19
Περωτής Θεμιστοκλής Σπερχογεία κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-19
Περωτής Ιωάννης Σπερχογεία κτηματίας Καλαμάτα 1943-10-17
Περωτής Πάτροκλος Σπερχογεία κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-13
Πέτροβας Αγαθοκλής Αθανασίου Κ. Μελίσσια γεωργός 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Πέτροβας Αθανάσιος Κ. Μελίσσια γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Πετρόπουλος Γεώργιος Κεντρικό υπ/ρχης Αθήνα Δεκεμ. κίνημα 1944-12-01
Πετρόπουλος Γεώργιος Λογγας κτηματίας Γαμβριά 1944-08-01
Πετρόπουλος Γεώργιος Αθανασίου Ράδα γεωργός 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πετρόπουλος Δημήτριος ’Αλεξίου Μαγγανιακό γεωργός 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πετρόπουλος Μενέλαος Νικολάου Σημιάδες γεωργός 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πετρόπουλος Φίλιππος Δροσιά γεωργός Μανιάκι Πυλίας 1943-05-10
Πίζουλας Αναστασιος Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Πικουλάκης Αντώνιος Πεταλίδι κτηματίας Πεταλίδι 1944-09-14
Πίκουλας Αναστασιος Σταύρου? αγρότης 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πίκουλας Ηλίας Μελιγαλάς κτηματίας Καλλιρόη 1944-10-01
Πίκουλας Παναγιώτης Μελιγαλάς οδηγός αυτοκινήτου Καλαμάτα 1944-07-01
Πικουλίδης Παναγιώτης Δημητρίου αγρότης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πλουσάκης Κων/νος Μαλώ Κρήτης αστυνομικός χωροφύλακας Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Πολίτης Δημήτριος Μικρομάνη δικολάβος Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Πολίτης Κωνσταντίνος Αθανασίου Θουρία γεωργός 34 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πολυχρονόπουλος Γεώργιος Θουρία κτηματίας Καλαμάτα 1944-04-15
Πολυχρονόπουλός Παναγιώτη τού Βασιλείου αγρότης 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πολυχρονόπουλος Πάνος Θουρία Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-04-16
Πουλής Ανδρέας Ευσταθίου Πολύχνη κτηματίας 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πουλής Γεώργιος Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Πουλής Γεώργιος Θεοδώρου αγρότης 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πουλόπουλος Αθανάσιος Κων/νου αγρότης 65 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πουλόπουλος Γεώργιος Παναγιώτη Στενύκλαρος γεωργός 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πουλόπουλος Ηλίας Παν Στενύκλαρος αστυνομικός χωροφύλακας 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Πράνταλος Νικόλαος Φαλάνθη κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-14
Πράσινος Ηρακλής Αρφαρά αγρότης Αγριλος 1944-10-10
Πρασσας Παναγ. Κορνάσιον γεωργός Σούλι Μεσσηνίας 1944-08-01
Ραμέας Νικόλαος Κυριάκου αγρότης 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ράπτης Αθανάσιος Σταύρου αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ρέκας Ιωάννης Παναγιώτη Μελιγαλάς γεωργός 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ρέκας Σταύρος Ιωάννου αγρότης 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ρήγα Αγγελική Κακόρεμμα οικιακά Κακόρρεμα 1944-07-01
Ρήγας Γεώργιος Κακόρεμμα γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Ρήγας Δημήτριος Κακόρεμμα γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Ρήγας Κων/νός Κακόρεμμα γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Ρηγόπουλος Κων/νος Μεσσήνη εργάτης Μεσσήνη 1944
Ρουμας Νικόλαος Ιωάννου αγρότης 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ρουμελιώτης Παναγ. Καλαμάτα εργάτης Γάρδίκι 1944-03-13
Ρουμελιώτης Παναγιώτης Καλαμάτα άεργος Γαρδίκι
Ροΰσης Γεώργιος Κοπανάκι κτηματίας Καλαμάτα 1944-02-25
Ρούσης Γεώργιος Μιχαήλ αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ρούσης Γεώργιος Μιχαήλ αγρότης 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ρούσης Εμμανουήλ Γεωργίου αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ρούσης Νικόλαος Ιωάννου αγρότης 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ρούσης Σταύρος Γεωργίου αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ρουσσόπουλος Κων/νος Αρις αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-29
Ρούσσος Ιωάννης Σαντορίνη υπάλληλος Τραπέζης Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Ροΰτσης Παναγιώτης Μεσσήνη εργάτης Μαυρομμάτι 1943
Σαββίδης Ερωτοκριτος Θουρεία εργάτης Καλαμάτα 1943-09-16
Σαββίδης Ιωάννης Θουρία κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1943-09-16
Σαββίδης Ιωάννης Χρήστου Θουρία κασσιτερωτής 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σακελλαρίδης Ελευθέριος Διαβολίτσι Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Σακελλαρόπουλος Φώτιος Γαμβριά αγρότης άγνωστος 1944-10-01
Σακκάς Γεώργιος Αρφαρά αγρότης Αγριλος 1944-10-10
Σακκάς Ιωάννης Αμψεια κτηματίας Αμφεια 1944-04-08
Σαμαράς Φώτιος Καιν. Χωριό κτηματίας Πύλος Μεσσηνίας 1944-10-01
Σαμαρτζής Γεώργιος Καρποφόρα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-23
Σάμιτας Ιωάννης, Σπερχογεία, κτηματίας Ανδρούσα 1944-08-01
Σαμπαζιώτης Γεώργιος Καρποφόρα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-23
Σαμπαζιώτης Δημήτριος Καρποφόρα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-23
Σαμπαζιώτης Ηλίας Καρποφόρα κτηματίας Μανιάκι Πυλίας 1944-04-25
Σαμπαζιώτης Ιωάννης Σταμάτη Μελιγαλάς κτηματίας 44 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σαμπαζιώτης Κων/νος Καρποφόρα Χατζή 1943-04-01
Σαμπαζιώτης Κων/νος Καρποφόρα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-28
Σαμπαζιώτης Κων/νος Καρποφόρα κτηματίας Χατζή 1944-04-25
Σαμπαζιώτης Νικόλαος Καρποφόρα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-23
Σαμπαζιώτης Νικόλαος Καρποφόρα κτηματίας Χατζή 1944-04-25
Σαράβας Δημήτριος Δολοί Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Σαρακίνης Διονύσιος Καλαμάτα εργάτης Καλαμάτα 1944-09-10
Σαραντοπουλος Αθανάσιος Νικολάου Σολάκι κτηματίας 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σαραντόπουλος Θεόδωρος Λεύκα κτηματίας Μανιάκι Πυλίας 1943-06-18
Σαραντοπουλος Κων/νος Λεύκα κτηματίας Τρύπες 1943-04-16
Σγουμπόπουλος Αλέξιος Κωνσταντίνου Μερόπη κτηματίας 85 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σγουμπόπουλος Βασίλειος Βασιλείου Μερόπη κτηματίας 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σγουμπόπουλος Γεώργιος Αλεξάνδρου Μερόπη κτηματίας 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σγουμπόπουλος Φώτιος Βασιλείου Μερόπη κτηματίας 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σγουμπόπουλος Χρήστος Παναγιώτη Μερόπη ράπτης 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σερεμέτης Αντώνιος Νικολάου Φαραί κτηματίας 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σερεμέτης Παναγιώτης Φαραί κτηματίας Καλαμάτα 1944
Σερίτης Αναστάσιος Καλαμάτα υποδηματοποιός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Σινάκης Παναγ. Μαντζάρι κτηματίας Ακοβον Αρκ. 1944-09-01
Σινάκης Σωτήριος Μαντζάρι κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Σινάνης Παναγιώτης Γεωργίου αγρότης 55 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σιρόκωστας Νικόλαος Κορνάσιον κτηματίας Αθήνα 1944-09-01
Σίψάς Γεώργιος Κορώνη έμπορος Μανιάκι Πυλίας 1944-05-01
Σκαλίθρης Γεώργιος Βασιλείου Δολοί Μεσσηνίας άπόφοιτ. Γυμνασίου 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Σκανδάλης Ιωάννης Νομίτσι Μεσσηνίας γεωργός Μον. Γιατρίσσης 1944-02-14
Σκανδάλης Ιωάννης Νομίτσι Μεσσηνίας εργάτης Αγ. Νικόλαος Σπάρτης 1944-09-09
Σκανδάλης Νικόλαος Ιωάννου Νομίτσι Μεσσηνίας γεωργός 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σκανδάλης Πιέρος Ιωάννου Νομίτσι Μεσσηνίας γεωργός 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σκαφιδιώτης Χρήστος Κων/νου αγρότης 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σκληρής Γεώργιος Παναγ Μελιγαλάς κτηματίας 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σκληρής Θεοδόσιος Βασιλείου Μελιγαλάς υποδηματοποιός 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σκούρας Γεώργιος Μάρκου Θουρία κτηματίας 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-04-16
ΣκούραςΘεόδωρος Θουρία κρεοπώλης Καλαμάτα 1944-04-13
Σκουρλής Ιωάννης Παναγιώτη Ανω Μελίσσια κτηματίας 39 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σκουρλής Παναγιώτης Ιωάννου Ανω Μελίσσια κτηματίας 64 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σμυρλής Νικόλαος Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Σμυρλής Νικόλαος Καρποφόρα κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-23
Σμύρνης Αθανάσιος Ι Μελιγαλάς κτηματίας 54 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σοΰκα Ζήλεια Καλλιρόη οικιακά Καλλιρόη 1944-04-01
Σοΰκα Νίτσα Καλλιρόη οικιακά Καλλιρόη 1943-04-01
Σούκας Νικόλαος Καλλιρόη άνθ.στρατ. Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Σοΰκας Παναγ. Καλλιρόη συνταξιούχος Καλλιρόη 1943-04-01
Σουλιώτης Ιωάννης Διονυσίου Μελιγαλάς στιλβωτής 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σούμας Νικόλαος Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Σούμας Νικόλαος Ιωάννου Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σοφιανός Παναγ. Μάθαινα αγρότης Καλαμάτα 1944-09-11
Σοφιανός Σπυρίδων Μάδαινα εργάτης Καλαμάτα 1944-09-11
Σοφρωνάς Ηλίας Δημητρίου αγρότης 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σπαράγγης Σπυρίδων Λέικα Καλαμάτας κτηματίας Ασπρόχωμα 1944-09-19
Σπηλιόπουλος Αθανάσ. Γεωργίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας κτηματίας 44 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Σπυρόπουλος Δημήτριος Εύα (Ναζήρι) αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Σταθάκης Αναστάσιος Στενύκλαρος κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-01
Σταθάκης Κων/νος Στενύκλαρος κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Σταθάκος Αναστασιος Αναστασίου αγρότης 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σταθάκος Κωνσταντίνος Αναστασίου αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σταθάκος Νικόλαος Κυριάκου Δρύαλος γεωργός 52 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σταθόπουλος Γεώργιος Ανδρούσα γεωργός Ανδρούσα 1942
Σταθόπουλος Γεώργιος Παναγιώτη Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Σταθόπουλος Γεώργιος Ιωάννου Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σταθόπουλος Δημοσθένης Παναγιώτη Ζευγολατιο Μεσσηνίας δικηγόρος 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σταθόπουλος Ευσταθιος Ι αγρότης 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σταθόπουλος Ηλίας Κορώνη καθηγητής Μανιάκι Πυλίας 1944-05-01
Σταθόπουλος Θεόδωρος Παναγιώτη Χράνοι γεωργός 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σταθόπουλος Περικλής Ζευγολατιο Μεσσηνίας κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Σταθοπούλου Μαρία χηρ Βασιλείου αγρότης 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σταϊκόπουλος Αντώνιος Παναγιώτη Διαβολίτσι Μεσσηνίας έμπορος 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Σταματελόπουλος Σωτήριος Μελιγαλάς κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Σταματόπουλος Κων/νος Αρις δημ. υπάλληλος Αθήνα 1944-11-20
Σταματόπουλος Περικλής Μικρομάνη κτηματίας Πάμισσον 1942-10-15
Στασινόπουλος Αδάμ Χώρα Τριφυλίας συνταξιούχος Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Σταυρόπουλος Ανδρέας Σωκράτη Εύα (Ναζήρι) αγρότης 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σταυρόπουλος Δημήτριος Σωκράτη αγρότης 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος Κατσαρού παντοπώλης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος Γεωργίου Εύα (Ναζήρι) Αρις 65 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Στελλιόπουλος Αντών.. Πύλος υπάλληλος ΑΣΟ Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Στέργιος Ηλίας Γεωργίου 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Στουπας Ιωάννης Ευσταθίου 46 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Στσματελλόπουλος Σωτήριος Ιωάννου 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Στυλιανόπουλος Γεώργιος Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Σφονδύλης Βασίλειος Ανάληψις κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Σφονδύλης Δημήτριος Ανάληψις κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Σχινάς Απόστολος Σταματίου Αρις αγρότης 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σωζόπουλος Βλάσιος Ιωάννου 26 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σωτηρόπουλος Ανδρέας Εύα (Ναζήρι) αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Σωτηρόπουλος Κων/νος Εύα (Ναζήρι) αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-10
Σωφρονάς Νικόλαος Ακοβο Αρκαδίας κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-14
Ταβουλαρέας Χρήστος Αντωνίου Σαϊδόνα Μεσσηνίας ί/π/ρχης 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Ταγκαλάκης Αριστομένης Σπ Κωνσταντίνοι δικ. κλητήρ 31 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τζαβάρας Βασίλειος Καλλιρόη γεωργός Τρίπολη Αρκαδίας
Τζαβάρας Παναγ. Καλλιρόη γεωργός Καλλιρρόη 1943-04-01
Τζαναβάρης Γεώργιος Ιωάννου 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τζίβας Μιχαήλ Παραποΰγκι γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Τζίφας Δημήτριος Μιχαήλ 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τζουμάνης Γεώργιος Παναγιώτη Λάπι 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τζουμάνης Δημήτριος Παναγιώτη Κοπανάκι 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τζουμάνης Ιωάννης Δεσύλλα γεωργός Καλύβια 1944-09-01
Τζουμάνης Ιωάννης Παναγιώτη Κοπανάκι 38 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τζουμάνης Παναγιώτης Χρήστου Λάπι 66 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τζοϋράς Παναγ. Τσουκαλέικα εργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Τζώρτζης Αντώνιος Πεΰκο γεωργός Σιάμου 1944-05-01
Τζώρτζης Γεώργιος Μεσσήνη ιδιωτικός υπάλληλος Καλαμάτα 1944
Τηλέμαχος Νικόλαος Καλαμάτα υπάλληλος ΣΕΚ Ισαρι Αρκαδίας 1947-05-08
Τομαρας Βασίλειος Βίγλα αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Τομαράς Κων/νος Αμμος αστυνομικός αστυφύλακας Δερβένι Κορινθίας 1943-02-10
Τομαράς ’Αθανάσιος Παναγιώτη 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τορολόπουλος Αθανάσιος Μεθώνη ιατρός Αθήνα 1944-12-08
Τοτσης Δημήτριος Παναγιώτη 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τράμπας Κων/νος Αντικάλαμος στρατιωτικός (λοχίας μόνιμος) Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-13
Τριανταφυλλόπουλος Βασίλειος Ανάληψις κτηματίας Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-25
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης Αραίνα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Τριαντοπουλος Βασίλειος Βασιλίτσι Πυλίας εργάτης Ασπρόχωμα 1944-09-01
Τριαντοπουλος Ίο Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Ασπρόχωμα 1944-09-14
Τριαντοπουλος Ιωάννης Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Ασπρόχωμα 1944-09-01
Τριαντοπουλος Παν. Βασιλίτσι Πυλίας κτηματίας Ασπρόχωμα 1944-09-14
Τριαντοπουλος Παναγ. Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Ασπρόχωμα 1944-09-01
Τρύφωνα Βεατρίκη Κωνσταντίνου Μεσσήνη οικιακά 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τρύφωνας Ευσταθιος Μάδαινα υπάλληλος Πειραιάς 1943
Τσαμουράνης Κανέλλος Καραμανώλι δικηγόρος Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Τσαμπουκάς Φώτιος Βίγλα αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Τσαμποϋκος Μιχαήλ Βίγλα αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Τσατοιόπουλος Πέτρος Πεταλίδι εργάτης Καλαμάτα 1944-09-09
Τσατσάπουλος Παναγιώτης  Θεοδώρου Πεταλίδι εργάτης 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσατσόπούλος Θεόδωρος Πεταλίδι εργάτης Πανυπέριον 1944-01-10
Τσατσόπουλος. Γεώργιος Πεταλίδι εργάτης Χώρα Τριφυλίας 1944-01-10
Τσέλιος Μιχαήλ Μεσσήνη ελαιοχρωματιστής Διόδια Μεσσηνίας 1944-01-01
Τσερπές Δημήτριος Καλαμάτα αστυνομικός ύπενωμοτάρχης Καλαμάτα 1944-04-09
Τσιάνιας Κων/νος Αγριλόβουνο καραγωγεύς Γάρδιτσα Ηλείας 1943-09-01
Τσιάντας Άνδρέας Παναγιώτη Αγριλόβουνο καραγωγεύς 36 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσιμικλής. Δημήτριος Γαμβριά αγρότης άγνωστος 1944-10-01
Τσιμογιάννη Ελένη Μεσσήνη οικιακά Αθήνα 1944
Τσιμογιάννη Ελένη Σπερχογεία φοιτήτρια Αθήνα 1944-12-15
Τσιμογιάννη Φωτεινή Μεσσήνη οικιακά Αθήνα 1944
Τσιμογιάννη Φωτουλα Σπερχογεία οικιακά Αθήνα 1944-09-15
Τσιμόγιαννης Αντώνιος Σπερχογεία γεωργός Ασπρόχωμα 1944-09-10
Τσιμογιάννης Παναγιώτης Μεσσήνη αστυνομικός χωροφύλακας Αθήνα 1944
Τσιμογιάννης Παναγιώτης Σπερχογεία εργάτης Αθήνα 1944-12-15
Τσιούτσιας Δημήτριος Κ. Μελίσσια γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Τσίρος Γεώργιος Ζευγολατιο Μεσσηνίας γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Τσίτουρας Νικόλαος Παναγιώτη Αρις φοιτητής 19 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσίτουρας Παναγιώτης Νικ Αρις γυμνασιάρχης 44 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσιώνος Νικόλαος Ιωάννου 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσιώνος Σπυρίδων Ιωάννου 41 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσονόπουλος Αθανάσιος Αθανασίου Κεντρικό γεωργός 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσονόπουλος Απόστολος Αθανασίου Κεντρικό κτηματίας 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσονόπουλος Γεώρ. Κεντρικό κτηματίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Τσονόπουλος Παναγ Αθανασίου Κεντρικό κουρέας 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσοροτσότης Κων/νος Διαβολίτσι Μεσσηνίας στρατιωτικός συντ/χος Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Τσουκάλας Βασίλειος Γεωργίου Τσουκαλέικα γεωργός 37 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσουκαλάς Ιωάννης Τσουκαλέικα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Τσουκαλάς Κων/νος Τσουκαλέικα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Τσουκάλης Μιχαήλ Σπερχογεία κουρέας Καλαμάτα 1944-09-18
Τσουραπάς Βασίλειος Δημητρίου Στενύκλαρος κτηματίας 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσουραπας Ιωάννης Παν Καλλιρόη γεωργός 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσουρας Παναγιώτης Αθανασίου 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσούτσας Γεώργιος Σπυρίδωνος 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τσώνης Κων/νος Χρυσοκελαριά αγρότης Χρυσοκελαριά 1943-11-08
Τσωνόπουλος Γεώργιος Λεωνίδα 25 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Τύρος Ευσταθιος Χαραλάμπους Κωνσταντίνοι γεωργός 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Φασούλας Γεώργιος Κορυφάσιο οικ. Εφορος Πύλος Μεσσηνίας 1944-09-26
Φατουρος Λάζαρος αξιωμτικός (ανθυπολοχαγός έφεδρος) Καλαμάτα 1944-09-14
Φατοϋρος Λάμπρος Επεια αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-13
Φίγερας. Σωτήριος Λάμπαινα γεωργός Ροϋτσι Μεγαλόπολης 1944-07-01
Φιλιππόπουλος Αναστασιος Μανιάκι κτηματίας Μανιάκι Πυλίας 1943-05-01
Φιλίππου Γεώργιος Βαλύρα γεωργός Οιχαλία 1944-01-01
Φράγκος Αντώνιος Κων/νου Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Φράγκος Δημήτριος Κωνσταντίνου 70 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Φωτεινάκης Κωνσταντίνος Περικλή 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Φωτεινάκης Παναγιώτης Μικρομάνη κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-10
Φωτεινάκης Πάνγ. Μικρομάνη κτηματίας Καλαμάτα 1944-09-11
Φωτόπουλος Δημήτριος αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Καλαμάτα 1944-09-14
Φωτοπουλος Διονύσιος Αριστείδου 32 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Φωτοπουλος Νικόλαος Αριστείδου 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χαλικούρας Στασινός Σκάλα γεωργός Καλαμάτα 1943-01-01
Χαμπερίδης Νικόλαος Μάλτα Μεσσηνίας γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Χάντζος Αναστασιος Αρις ιδιωτικός υπάλληλος Αθήνα 1944-11-20
Χάντζος Βασίλειος Αθανασίου Αρις αγρότης 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χάντζος Γεώργιος Νικολάου 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χάντζος Εμμανουήλ Σταύρου Μελιγαλάς φοιτητής 27 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χάντζος Ευγένιος Βασιλείου 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χάντζος Σταυρός Δημητρίου Μελιγαλάς αρτοποιός 68 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χάντζρς Διονύσιος Αρις αγρότης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Χαππόπουλος Λεωνίδας Βελίκα αγρότης Καλαμάτα 1944
Χαραλαμπόπουλος Αριστομένης Χαραλάμπους Ζευγολατιο Μεσσηνίας μαθητής 18 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χαρίτσης Κωνσταντίνος Επαμεινώνδα Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χατζής Σωτήριος Καλαμάτα κουρέας Καλαμάτα 1943-10-01
Χάτζος Γεώργιος Σολάκι γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Χαύτης Δημοσθένης Μιχαήλ 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χονδροβασιλόπουλος Αθανάσιος Σκάλα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Χόνδρος Αθανάσιος Βασιλείου 28 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χονδρός Νικήτας Σκάλα γεωργός Δρέμι Μεγαλαλοπόλ. 1943-01-01
Χονδρός Περικλής Γεώργιος Σκάλα γεωργός Γαρδίκι Μεσσ. 1944-01-01
Χονδρός Περικλής Παναγ. Σκάλα γεωργός Αγ. Φλώρος 1943-01-01
Χονδρός Περικλής Σκάλα γεωργός Σκάλα Μεσσηνίας 1944-09-01
Χορταρέας Ηλίας Καρποφόρα ιερέας Καλαμάτα 1944-09-20
Χρηστέας Γρηγόριος Σταύρου Αγ. Νικόλαος γεωργός 67 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χριστοπουλος Αθανάσιος Λουτρό Καλαμάτα 1944-09-01
Χριστόπουλος Αλκιβιάδης Γεωργίου Δεσύλλα γεωργός 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χριστοπουλος Βασίλειος Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Χριστοπουλος Γεώργιος Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Χριστοπουλος Γεώργιος Λουτρό υποδηματοποιός Καλαμάτα 1944-09-01
Χριστόπουλος Δημήτριος Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Χριστοπουλος Κωνσταντίνος Γεωργίου Δεσύλλα γεωργός 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χριστοπουλος Λεωνίδας Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Χριστοπουλος Μιχαήλ Γεωργίου Στενύκλαρος κτηματίας 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χριστοπουλος Νικόλαος Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Χριστοπουλος Σταυρός Αριστομένη 24 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χριστόπουλος Χαρίλαος Χρήστου Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χριστοπουλος Χρήστος Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Καλαμάτα 1944-09-01
Χριστοπούλου Νικολίτσα Βασιλίτσι Πυλίας οικιακά Βασιλίτσι Πυλίας 1944-08-01
Χριστόφιλος Ιωάννης αξιωματικός (ίλαρχος) Καλαμάτα 1944-09-14
Χριστόφορος Κων)νος Παναγιώτη 45 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χρονάς Θεόδωρος Κατσαρού γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Χρονάς Νικόλαος Βλαχόπουλο αγρότης Ράχη Καλαμ. 1944-04-01
Χρονόπουλος Άχιλλεύς Χρόνη Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 35 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χρονόπουλος Γεώργιος Πεταλίδι αγρότης Καλαμάτα 1944-09-17
Χρονόπουλος Δημήτριος Σταύρου Πολίχνη 3 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χρονόπουλος Ιωάννης Δημητρίου Δεσύλλα γεωργός 23 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χρονόπουλος Σπήλιος Ιωάννου Δεσύλλα γεωργός 22 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χρονόπουλος Σταυρός Δεσύλλα γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Χρυσικός Αλέξανδρος Σολάκι αστυνομικός αστυνόμος Α Αθήνα 1940-12-01
Χρυσοσπάθης Δημήτριος Μαντζάρι άπόφ. Γυμνασίου Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Χρυσοσπάθης Ιωάννης Παναγιώτη Μαντζάρι 2 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χρυσοσπάθης Ιωάννης Σταύρου Μαντζάρι ΰπηρ. αερ.. 29 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χωραίτης Αθανάσιος Παναγιώτη Θουρία κουρέας 42 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χωρεμιώτης Αλέξανδρος Σωτηρίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 72 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Χωρεμιώτης Γεώργιος Αλεξίου Διαβολίτσι Μεσσηνίας 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Χωρεμιώτης Χρόνης Ιωάννου Διαβολίτσι Μεσσηνίας γεωργός 48 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Ψαλίδας Ηλίας Καιν. Χωριό αξιωματικός (λοχαγός) Πύλος Μεσσηνίας 1945-01-06
Ψαρούλης Δημήτριος Κών/νου Κορωμηλαία γεωργός 20 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Ψεύτης Νικόλαος Πεταλίδι εργάτης Καλαμάτα 1944-09-14
Ψύχαλος Ιωάννης. Πήδημα κτηματίας Πήδημα 1943-10-20
Ψυχογιός Γεώργιος Ανδρούσα αστυνομικός ενωμοτάρχης Αθήνα 1944-09-15

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s