Δολοφονημένοι υπό κομμουνιστών-Λακωνία


Αγγελάκος Αγγελής Μυστρά εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-16
Αγγελάκος Γεώργιος Βασιλάκιον γεωργός Πετρίνα 1944-07-01
Αγγελάκος Δημήτριος Πετρίνα γεωργός Αγ. Νικ. Μελιτ. 1944-07-01
Αγγελάκου Ελένη Μυστρά μαθήτρια Μυστράς Λακωνίας 1944-10-11
Αγγέλου Κων/νος Αμϋκλαι ζωέμπορος Γεράκι 1943-05-20
Αγραπίδης Κουλής Κίττα γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-07-01
Αγραπίλης Παναγ. Λίμπερδον εργάτης Γύθειο 1943-12-01
Αθανασάκος Βασίλειος Βασιλάκιον γεωργός Μηλέα Καλαμών 1944-07-01
Αλεβιζάκος Γεώργιος Αρεόπολις δικηγόρος Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-06-01
Αλεξόπουλος Γεώργιος Χωρία ταμ. ΰπάλλ Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Αλεξόπουλος Κυριάκος Μαγούλα κτηματίας Μαγούλα Σπάρτης 1944-05-03
Αλευράς Ηλίας Οιτυλο γεωργός Καστανιά Γυθείου 1944-02-01
Αλιφέρης Πέτρος Μελιτίνη γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-06-01
Αλλεπάκος Πέτρος Μηλέα γεωργός Βαροΰσια 1944-06-01
Αμάης Βασίλειος Αναβρυτή εργάτης Σπάρτη 1944-12-27
Αναγνωστοπουλος Βασίλειος Σκούρα Λακωνίας καφεπώλης Κοσμάς Κυν. 1944
Αναγνωστοπουλος Πέτρος Σκούρα Λακωνίας γεωργός Κοσμάς Κυν. 1944-05-01
Αναπλιώτης Ηλίας Γύθειο υποδηματοποιός Γύθειο 1943-10-01
Αναστασάκος Μιχαήλ Αλικα κτηματίας Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Αναστασάκος Χρήστος Νεοχώρι γεωργός Καλαμάτα 1944-09-01
Ανδρεάκος Χρήστος Κωνσταντίνου Μηλέα γεωργός 30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-12-20
Ανδρέου Ηλίας Εξοχώρι γεωργός Τρωσκονά 1942
Ανδριανόπουλος Παναγ. Σπάρτη γεωργός Αγ. Ιωάννης Λακωνίας 1944-10-12
Αντζουλάκος Παναγ. Γύθειο εργάτης Καλτακι 1943-12-01
Αντωνάκος Αντώνιος Αμϋκλαι κτηματίας Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-04-27
Αντωνάκος Νικόλαος κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Αντωνάκος Παναγ. Σπάρτη γεωργός Μαγούλα Σπάρτης 1943
Αντωνίου Ιωάννης Καρύτσα γεωργός Καρύτσα 1944-04-25
Αντωνοπούλου Αγγελική Βορδώνια οικιακά Γεωργίτσι 1944-10-20
Απατσάς Πέτρος Μαγούλα εργάτης Μαγούλα Σπάρτης 1943-12-19
Αποστολάκος Βασίλειος Ελος γεωργός Ματακι Ελους 1944-01-01
Αποστολάκος Γεώρ Μολάοι γεωργός Μολάοι Λακωνίας 1943-12-28
Αρακουλάκος Θεοδόσιος Κοσαριον γεωργός Λαγγάδα Μεσσ. 1944-06-01
Αρακουλάκος Θεόδωρος Σκαμνάκι γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Αρακουλάκος Παναγ. Κοσαριον γεωργός Μηλιά Λευκτρου 1944-06-01
Αρβανίτης Θεοδόσιος Σπάρτη άεργος Σπάρτη 17/8/1943
Αργίτης Αγγελής Ελληνικό γεωργός Νόμια Μονεμβ. 1944-08-01
Αργυρέας Δημήτριος Τραχίλα ναυτικός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-12-20
Αργυρόπουλος Απόστολος Αγ. Ιωάννης Λακωνίας εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Αρναούτης Νικόλαος Πύργος Ηλείας σπουδαστής Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-06-01
Αρναούτης Νικόλαος Πύργος Δυροϋ μαθητής Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-08-01
Αρογκάρης Μιχαήλ Αρνα έμπορος Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Αρσενάκος Γεώργιος Νεάπολις γεωργός Ι.Μ. Ελώνης Αρκαδίας 1944-05-28
Ατσαβές Παντελ. Μελιτίνη καθηγητής Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-06-01
Βαθάκας Κωνσταντίνος Αρνα γεωργός Καστανιά Γυθείου 1943-06-01
Βανικιώτης Στυλιανός Βέλλιες στγμ/ποιός Ι.Μ. Ελώνης Αρκαδίας 1944-04-01
Βαρβατακος Ηλίας Κηπούλα Κοΰνου εργάτης Νησί 1944
Βαρβιτσιώτης Γεώργιος Λογγάστρα γεωργός Μυστράς Λακωνίας 1944-09-28
Βαρείας Ιωάννης Βλαχιώτη γεωργός Κοσμάς Κυν. 1944-07-23
Βαρέλας Θεόδωρος Αγ. Ανδρέας γεωργός Κοσμάς Κυν. 1944-07-23
Βαρέλας Παναγ. Αγ. Ανδρέας γεωργός Κοσμάς Κυν. 1944-07-23
Βασιλάκος Δηήτριος Κουτρέλα γεωργός άγνωστος 1941
Βλαχάκης Δημήτριος Αναβρυτή εργάτης Μολάοι Λακωνίας 1942-06-15
Βλαχοθανάση Γιαννούλα Αγ. Ανάργυροι οικιακά Πόρος 1943-07-24
Βλαχοθανάσης Ευάγγελος Αγ. Ανάργυροι εργάτης Πόρος 1943-07-24
Βλάχος Αναστασιος Γοράνοι γεωργός Μυστράς Λακωνίας 1943-10-13
Βλάχος Ιωάννης Μολάοι εργάτης Αθήναι Δεκεμ. κίνημα 1944
Βλαχοϋκος Δίκαιος Αγγιαδάκι γεωργός άγνωστος 1941
Βοιδής Δημήτριος Σπάρτη γεωργός Αμύκλαι 1943
Βουγιουκλάκης Γ. Λακωνία τεώς νομάρχης Χάραδρος Κυνουρίας (στρατόπεδο ΕΛΑΣ) 1943-12-31
Βουδής Γεώργιος Αμϋκλαι εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-10
Βούλγαρης Αθανάσιος Βουτιάνοι γεωργός Μονοδένδρι Λακωνίας 1943-12-13
Βούλγαρης Γεώργιος Βουτιάνοι δάσκαλος Μονοδένδρι Λακωνίας 1943-10-13
Βούλγαρης Ευστράτιος Βουτιάνοι γεωργός Μυστράς Λακωνίας 1944-10-14
Βούλγαρης Θεόδωρος Αγ. Ιωάννης Λακωνίας υδραυλικός Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Βούλγαρης Ιωάννης Αγ. Ιωάννης Λακωνίας αγρότης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Βούλγαρης Νικόλαος Βουτιάνοι γεωργός Μονοδένδρι Λακωνίας 1943-12-13
Βούλγαρης Παναγ. Βουτιάνοι γεωργός Μυστράς Λακωνίας 1944-10-14
Βουνισέας Νικόλαος Οιτυλο γεωργός Καρέα 1944-02-01
Βουνισέας Νικόλαος Οιτυλο γεωργός Σιδηρόκαστρο 1944-03-01
Βουνισέας Πέτρος Οιτυλο γεωργός Σιδηρόκαστρο 1944-03-01
Βουνισέας Στέφανος Οιτυλο γεωργός Καστανιά Γυθείου 1944-02-01
Βρανάς Ιωάννης Λύρα γεωργός Νιάτα 1943-05-01
Βρεττος Κων/νος Γύθειο υποδηματοποιός Πεταλέα 1943-12-01
Γαβάκης Ιωάννης Γύθειο εργάτης Πεταλέα 1943-12-01
Γάβαρης Κωνσταντίνος Βασιλική γεωργός Μονοδένδρι Λακωνίας 1943-05-01
Γάβαρης Παναγ. Αρνα γεωργός Σιδηρόκαστρο Λακων. 1943-05-01
Γαβρισέας Κων/νος Καρδαμύλη εργάτης Γύθειο 1943-09-01
Γαϊτανης Πέτρος Θαλάμαι αγροφύλακας Παναγ. Γιάτρ. 1943
Γαλάνης Νικόλαος κτηματίας ρδούκα 1943-11-10
Γανομητακου Ελένη Μηλέα οικιακά Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-02-01
Γαρυφάλλης Νικόλαος Αγόριανη Λουσίνα 1944-06-05
Γερακάρης Αρακοΰλης Οιτυλο γεωργός Καρέα 1944-02-01
Γεράσιος Μιχαήλ Αγ. Ανάργυροι γεωργός Κόλασις 1943-07-25
Γερμανότου Παναγ. Βαχό οικιακά Σιδηρόκαστρο 1944-01-01
Γεροντακος Δημήτριος Αγ. Ιωάννης Λακωνίας αγρότης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Γεροντακος Θεόφιλος Αγ. Ιωάννης Λακωνίας αγρότης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Γερόντζος Αθανάσιος Κάλλον γεωργός Βρονταμα 1943-08-29
Γεωργιτσινάκος Δούκας Καρβελά γεωργός Σκαμνάκι 1944-01-01
Γεωργόπουλος Δημήτριος Κροκεαί γεωργός Σκάλα Λακωνίας 1944-05-01
Γεωργόπουλος Παναγ. Γαρδενίτσα Κίττας γεωργός Πέτρινα 1944-05-01
Γιαλουράκος Ιωάννης Αρεόπολις αστυνομικός μοίραρχος Καλαμάτα 1944-02-01
Γιανναράκος Αντώνιος Πάκια γεωργός Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Γιάνναρης Βασίλειος Παληόβρυση γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-06-01
Γιάνναρης Κων/νος Παληόβρυση γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-06-01
Γιαννιός Θεόδωρος Μολάοι εργάτης Μολάοι Λακωνίας 1943-12-28
Γιαννιού Παναγιώτα Γκοριτσά νοσοκόμος Σπάρτη 1942-05-10
Γιαννόπουλος Δημήτριος Αμϋκλαι εργάτης Αμύκλαι 1943-12-18
Γιαννόπουλος Νικόλαος Σουστιάνοι γεωργός Σουστιάνοι 1943-10-01
Γιαννόπουλος Παναγ. Μαγούλα κτηματίας Καστορων 1944
Γιαννόπουλου Παναγιώτα Σουστιάνοι οικιακά Σουστιάνοι 1943-10-01
ΓΙαπαμιχαλόπουλος Γεώργιος Κρεμαστή γεωργός Ι.Μ. Ελώνης Αρκαδίας 1944-05-18
Γκιουλέας Παναγ. Καρδαμύλη αστυνομικός χωροφύλακας Σπάρτη 1944-01-01
Γκλεζάκος Δίκαιος Γκλέζου γεωργός Μον. Γιατρίσσης 1944-07-01
Γκλεζάκος Μιχαήλ Γκλέζου γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-11-01
Γκούζας Αναστασιος Μαγούλα εργάτης Ταΰγετος 1943-09-01
Γκούζας Κων/νος Μαγούλα εργάτης Λογγάστρα 1944-03-29
Γραμματικάκης Δημήτριος αξιωματικός υπολοχαγός Πεζικού Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Γρηγοράκος Γρηγόριος Γύθειο εργάτης Πεταλέα 1943-12-01
Γρηγόρης Ευάγγελος Μεγ.Βρύση γεωργός Βέρροια 1944-07-12
Γρηγόρης Ηλίας Μεγ.Βρύση γεωργός Βέρροια 1944-07-12
Γρίτσης Αντώνιος Ελος γεωργός Ματακι Ελους 1944-01-01
Γρίτσης Λεωνίδας Ανώγεια κτηματίας Ανώγεια 1944-01-07
Δάνος Γεώργιος Γοράνοι γεωργός Γοράνοι 1942-08-20
Δαρβίρης Αλέξαν. Ανώγεια κτηματίας Ι.Μ. Ελώνης Αρκαδίας 1943-09-01
Δασκαλέας Δημοσθένης Πιέρου Θαλάμαι τελωνειακός 58 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-01
Δασκαλέας Πιέρρος Θαλάμαι ναυτικός Αγ. Νίκων 1944-06-01
Δέμελης Ιωάννης Λύρα γεωργός Νιάτα 1943-05-01
Δέμελης Ιωάννης Λύρα γεωργός Νιάτα 1943-05-01
Δέμελης Χρήστος Λύρα γεωργός Νιάτα 1943-05-01
Δεμέστιχα Μαγδαληνή Μαγούλα οικιακά Μαγούλα Σπάρτης 1944-06-06
Δεντακος Νικόλαος Περιστέρι γεωργός Περιστέρων 1944-06-12
Δεριεζεας Θεόφιλος Θαλάμαι γεωργός Καστανιά Γυθείου 1944-02-17
Δημάγγελος Αντώνιος Θαλάμαι γεωργός Κουσκοΰνι 1944-08-01
Δημάκας Νικόλαος Πάκια γεωργός Πάκια 1943-12-28
Δημακόγιαννης Θεόδωρος Κότρωνα γεωργός Σκάλα Λακωνίας 1943-07-01
Δημάκος Δημήτριος Περιστέρι γεωργός Περιστέρων 16/6/1944
Δημάκος Δημήτριος Καφιώνα γεωργός Τρίπολη Αρκαδίας 1944-10-01
Δημάκος Δημήτριος Σπάρτη γεωργός Αγ. Ιωάννης Λακωνίας 1944-10-12
Δημάκος Διονύσιος Καρβελά είρηνοδίκης Ελυκα 1943-12-01
Δημάκος Σταύρος Καφιωνιά γεωργός Μηλέα Καλαμών 1944-05-01
Δήμας Νικόλαος Μαγούλα δικηγόρος Περιστέρι Αττικής 1944-12-01
Δήμας Παναγ. Μαγούλα δικηγόρος Περιστέρι Αττικής 1944-12-01
Δημητρόπονλος Παναγ. Καρδαμύλη υποδηματοποιός Σπάρτη 1944-01-01
Δημουλέας Δημήτριος Τραχίλα ναυτικός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-12-20
Διακουμάκος Σπυρίδων Σελεγούδιον γεωργός Σελεγούδιον 1943-09-01
Διακουμάκος Στυλιανός Γύθειο εργάτης Πεταλέα 1943-10-01
Διακουμάκου Δήμητρα Γύθειο μανάβης Πεταλέα 1943-12-01
Διαμαντακος Νικόλαος Πετρίνα γεωργός Αγ. Νικ. Μελιτ. 1944-02-01
Διαμαντακος Σταύρος Πέτρινα γεωργός Σκάλα Λακωνίας 1944-05-01
Διασά%ου Καλλιόπη Γύθειο οικιακά Γύθειο 1943-10-01
Δικαιάκος Δημήτριος Βασιλική γεωργός Αλαγονία 1944-10-01
Δικουμάκος Παναγ. Μηλέα γεωργός Μον. Γιατρίσσης 1943-08-01
Διπλάρης Γεώργιος Καστορων δικηγόρος Παλαιοχώρι 1944-05-27
Δουκάκος Ανάργυρος Καρβελά γεωργός Αρνα Σπάρτης 1943-12-01
Δουκάκος Δημήτριος Καρβελά γεωργός Αρνα Σπάρτης 1943-12-01
Δρακουλάκος Παναγ. Σκαμνάκι γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Δριβάκης Αντώνιος Πάκια κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-08-01
Εξαρχάκος Γρηγ. Πύργος Ηλείας υποδηματοποιός Σκυφιάνικα 1944-06-01
Εξαρχος Δημήτριος Μολάοι υπάλληλος Τραπέζης Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-08-01
Ζαβάκος Παναγ. Σπάρτη γεωργός Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Ζαρέας Ιωάννης Οιτυλο γεωργός Σιδηρόκαστρο 1944-03-01
Ζαρουλέας Δημήτρος Οιτυλο γεωργός Σιδηρόκαστρο 1944-03-01
Ζαχαρέας Δημήτριος Εξοχώρι ξυλουργός Τίμιοβα 1944-09-01
Ζάχαρης Νικόλαος Αγόριανη γεωργός Σέλιτσα 1943-10-28
Ζενάκος Ιωάννης Φουρνιάτα φύλαξ Φυλακών Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-06-01
Ζενάκος Πρηγσριος Φουρνιάτα ράπτης Σκυφιάνικα 1944-06-01
Ζερβάκος Αντώνιος Μολάοι κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Ζερβάκος Δημήτριος Μολάοι κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Ζερβάκος Χρήστος Μολάοι δικ. κλητήρ Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Ζερβομπεάκος Αντώνιος Γύθειο υπάλληλος Τραπέζης Μονοδένδρι Λακωνίας 1943-12-01
Ζευγολάτος Παναγ. Γύθειο υποδηματοποιός Πεταλέα 1943-12-01
Ζωάκος Δημήτριος Νόμια Κίττας λιμενεργάτης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Ζώταλης Θεόδωρος Βλαχιώτη γεωργός Βλαχιώτη 1944-07-01
Θεοδωράκης Δημήτριος Καρυά Λακωνίας γεωργός Γεράκι 1943-10-25
Θεοδωράκος Πέτρος Δρύαλος γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-05-01
Θεοδώρου Δημήτρ. Αγ. Ιωάννης Λακωνίας φαρμακοποιός Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
θεοψιλάκος Νικόλαος Ράχη κουρέας Πεταλέα 1943-12-01
Θηβαίος Δημήτριος Σκάλα κτηματίας Κρεμαστή Ζαρ. 1944-04-17
Θώμάκος Πέτρος Καρβελά γεωργός Σκαμνάκι 1944-01-01
Ίατρίδου Σοφία Μελιτίνη οικιακά Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-06-01
Καββαδίας Δημήτριος Βλαχιώτη γεωργός Κοσμάς Κυν. 1944-07-23
Καζης Λεωνίδας αγροφύλακας Παλαιοχώρι Κυν. 1944-05-10
Κακαλέτρης Αριστείδης Μυστρά φανοποιός Αρνα Σπάρτης 1943-11-25
Καλαγεράκος Γεώργ Βασιλάκιον γεωργός Βασιλάκιον 1944-07-01
Καλαμοδάκος Μιχαήλ Καρύνεια γεωργός Σελίνιτσα Μεσσ. 1944-05-01
Καλαμπόκης Ευάγγελος Πάκια γεωργός Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Καλαμπόκης Θεόδωρος Γύθειο εργάτης Πεταλέα 1943-12-01
Καλαπασέ.ας Παναγ. Εξοχώρι γεωργός Τριτέα 1944
Καλαποθαρέας Γεώργιος Οιτυλο γεωργός Καστανιά Γυθείου 1944-02-01
Καλαπουτιρέας Γεώργιος Οιτυλο γεωργός Καστανιά Γυθείου 1944-02-01
Καλατακος Γεώργιος Καριούπολις γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-06-01
Καλκανδή Μαντινεία Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Καλκανδή Ματίνα Ελος οικιακά άγνωστος 1944-08-01
Καλκάντης Σταυρός Γλυκόβρύση κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Καλλέργης Πέτρος Κότρωνα εργάτης Μαυροβούνιο 1943-10-01
Καλτσουνης Ιωάννης Πολοβίτσα γεωργός Αγ. Νικ.Μελιτ. 1944-01-16
Κανάβαρος Αναστασιος Λακωνία φύλαξ φυλακών Τριπόλεως Χάραδρος Κυνουρίας (στρατόπεδο ΕΛΑΣ) 1943-12-31
Κανάβαρος Αναστασιος Καλοϋ φύλαξ Φυλακών Τρίπολη Αρκαδίας 1944-06-01
Κανάβαρος Κων. Καλού υποδηματοποιός Σκυφιάνικα 1944-06-01
Κανάβαρος Νικόλαος Πάκια κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-08-01
Κανάβαρος Σταμάτιος Πάκια γεωργός Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-08-01
Κανάβαρσς Σπυρίδων Καλοϋ γεωργός Σκυφιάνικα 1944-06-01
Καπελάκου Σταμάτα Καρβελά οικιακά Σκαμνίτσα 1944-01-01
Καπετανιος Γρηγόριος Αλεποχωρι γεωργός Αλεποχωρι 1944-05-21
Καραγιαννάκος Σαράντος Μυστρά μαθητής Μυστράς Λακωνίας 1944-10-11
Καραμπάτου Αγγελική Στεφάνια οικιακά Χωρ. Ρονταμά 1943-06-07
Καράμπελας Αναστ. Οιτυλο γεωργός Καστανιά Γυθείου 1944-02-01
Καράμπελας Κυριάκ. Οιτυλο γεωργός Καρέα 1944-02-01
Καραστατύρης Αναστασιος Νιάτα δάσκαλος Ι.Μ. Ελώνης Αρκαδίας 1944-05-28
Καραχάλιος Σαράντης Αμϋκλαι ανάπηρος πολέμου Αθήνα 1944-12-07
Καργάκος Γεώργιος Αμϋκλαι κτηματίας Σπάρτη 1943-10-30
Κάργας Γεώργιος Γύθειο υποδηματοποιός Πεταλέα 1943-12-01
Κάργας Ηλίας Γύθειο υποδηματοποιός Πεταλέα 1943-12-01
Καρεντζας. Παναγ. Σκούρα Λακωνίας δάσκαλος Κοσμάς Κυν. 1944
Καρολεμέας Κωνσταντίνος Καστανέα γεωργός Καστανιά Γυθείου 1942
Καρυτσιώτης Ιωανν. Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Καρυτσώτη Ματίνα Αμπελοχώρα οικιακά Περιστέρι Αττικής 1944-07-15
Καρυτσώτης Νικόλαος ιερέας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Καρυτσώτης Παναγ. Αμπελοχώρα γεωργός Σκάλα Λακωνίας 1944-06-19
Καστανής Κων/νος Μυστρά γεωργός Μυστράς Λακωνίας 1944-10-11
Καστανής Νικόλαος Μυστρά γεωργός Μυστράς Λακωνίας 1943-10-30
Καστρής Αλέξανδρος Ανώγεια γεωργός Ανώγεια 1944-04-19
Καταβελάκος Λεωνίδας Οσια Γερολιμένος εργάτης Καλαμάτα 1944-09-01
Καταβέλάκος Πέτρος Οσια Γερολιμένος εργάτης Καλαμάτα 1944-09-01
Κατριτζής Θωμάς Γύθειο εργάτης Στερνάκλες 1943-03-01
Κατσαρέας Ευάγγελος Αγ. Νίκων γεωργός Σελίνιτσα Μεσσ. 1944-05-01
Κατσαρέας Σωτήριος Αγ. Νίκων γεωργός Πλάτσα 1944-05-12
Κατσαςτέλί} Γεωργία Σκούρα Λακωνίας οικιακά Σκούρα 1943-11-01
Κατσαφάδος Γρηγόριος Λάκος γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-06-01
Κατσαφάδος Κυριάκος Λάκος γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-05-01
Κατσαφάδος Παναγ. Λάκος γεωργός Σελίνιτσα Μεσσ. 1944-05-01
Κατσικάδης Παναγ. Τσόπακα γεωργός Σελίνιτσα Μεσσ. 1944-05-01
Κατσιώρχης Αριστ. Φουρνιάτα αστυνομικός χωροφύλακας Σκυφιάνικα 1944-06-01
Κατσουλάκος Μιχ Φουρνιάτα συντ. ύπεν. Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-11-01
Κατσουλάκος Πέτρος Ανθοχώριο δημ. υπάλληλος Αθήνα 1944-12-01
Κατσούλης Παναγ. Ανώγεια γεωργός Ανώγεια 1944-04-19
Καψάλης Νικόλαος Μαγούλα γεωργός Μαγούλα Σπάρτης 1944-06-04
Κιπιτζής Θεόδωρος Πάκια γεωργός Πάκια 1943-12-28
Κόίκας Δημήτριος Δαιμόνια γεωργός Παιλαιοχώριο Αρκ. 1944-10-01
Κοκκώνης Σταμάτιος Σκούρα Λακωνίας γεωργός Κοσμάς Κυν. 1944-08-01
Κόκορας Κυριάκος Γοράνοι γεωργός Αγ. Νικ.Μελιτ 1944-08-29
Κοκορός Ηλίας Γοράνοι γεωργός Αγ. Νικ. Μελιτ. 1944-08-29
Κοκορός Πέτρος Αρνα μαθητής Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Κόνιαρης Ιωάννης Ανώγεια κτηματίας Αρνα Σπάρτης 1943-10-10
Κοντακος Ιωάννης Ελληνικό γεωργός περιοχή Πάρνωνος 1943-05-01
Κοντακος. Γεώργιος Κίττα κουρέας Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Κοντακος.. Δήμος Κίττα γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Κοντέας Ιωάννης  Πιέρου Θαλάμαι γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Κοντοβουνήσιος Λυκούργος Κροκεαί γεωργός Γεράκι 1944-06-01
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος Ανθυπολοχαγός Πεζικού Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Κοντσονούρης Μιχαήλ Γύθειο εργάτης Γυριστα 1943-10-01
Κορυτσιώτης Ιωάννης Ανθυπολοχαγός Πεζικού Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Κοσμάκου Παναγιώτα Βασιλάκιον οικιακά Βασιλάκιον 1944-06-01
Κούβαρης Γρηγόρ Κοκκάλα Γυθ. ναυτικός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Κούβαρης Δημήτριος Γύθειο εργάτης Μαυροβούνιο 1943-10-01
Κούβαρης Ευάγγελος Γύθειο εργάτης Μαυροβούνιο 1943-10-01
Κούβαρης Νικόλαος Κοκκάλα Γυθ. εργάτης Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Κούζης Παναγ. Αρχοντικό γεωργός Σελίνιτσα Μεσσ 1944-03-01
Κουκουλομάτης Γεώργιος Μυρσίνη μαθητής Σκυφιάνικα 1944-03-01
Κουμεντακος Κυριάκος Πολεμίτα γεωργός Σελίνιτσα Μεσσ. 1944-05-01
Κουμεντακος Μιχαήλ Νικάνάρι κτηματίας Σκυφιάνικα 1944-06-01
Κουμεντακος Παναγ. Πολεμίτα γεωργός Σελίνιτσα Μεσσ. 1944-05-01
Κουμεντακος Παναγ. Πολεμίτα γεωργός Σελίνιτσα Μεσσ. 1944-05-01
Κουμουστιώτης Δημήτριος Ξηροκάμπι κτηματίας Ανώγεια 1944-04-28
Κουμουτσάκος Δημήτριος Ανώγεια εργάτης Τρόπη 1943-08-02
Κουνελιώτης Γεώργιος Λογγάστρα γεωργός Μυστράς Λακωνίας 1944-09-22
Κουντούρης Δημ Παντανασσα γεωργός Ι.Μ. Ελώνης Αρκαδίας 1944-07-01
Κουράκος Κων/νος Γαρδενίτσα Κίττας γεωργός Πάρνων Αλαγ. 1943-07-01
Κουράκος Νικήτας Γαρδενίτσα Κίττας γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-05-01
Κουράκου Παναγιώτα Τερδενίτσα οικιακά Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-07-01
Κουτολέφας .Χρήστος Προσήλιο γεωργός Πέτρινα 1944-06-01
Κουτραβίδας Αλκιβιάδης Λάτσα αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-04-17
Κοϋτρος Γεώργιος Δαφνί γεωργός Παληοπαναγια 1944-08-01
Κουτσογιάννης Αλεξανδρος Ελος γεωργός Ματακι Ελους 1944-01-01
Κουτσογιάννης Ιωαν. Ελος κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Κουτσογιαννόπουλος Γεώργιος διοικητης Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Κουφογιάννης Επαμεινώνδας Συκέα γεωργός άγνωστος 1944-08-01
Κουφός Ιωάννης κτηματίας Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Κοφινάς Ιωάννης Γύθειο εργάτης Πεταλέα 1943-12-01
Κοφινάς Παναγ. Γύθειο βαρελοποιός Πεταλέα 1943-12-01
Κρητικός Παναγ. Καρύτσα γεωργός Καρύτσα 1944-04-20
Κρικέάς Ευστράτιος Λαγκάδα κτηνοτρόφος Σελίνιτσα Μεσσ. 1944-05-01
Κυβέλος Κων/νος μαθητής Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-12-20
Κυβέλος Πέτρος Μηλέα γεωργός Μηλέα Καλαμών 1944-05-01
Κυριαζής Δημήτριος Πουλάκια μαθητής Σκυφιάνικα 1944-06-01
Κυριακόπουλος Αθανάσιος Αλευροϋ ιδιωτικός υπάλληλος Αγόριανη 1944-03-27
Κυριακουλάκος Γεώργιος Πλάτανος γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1943-05-01
Κυριακουλάκος Δημήτριος Πλάτανος γεωργός Σαϊδόνα 1942-10-01
Κυριακουλάκος Δημήτριος Γύθειο γεωργός Σκουταριον 1944-06-01
Κυριακουλάκος Τζαννης Καρυούπολις εργάτης Πεταλέα 1943-12-01
Κυριακουλέας Επαμ. Οιτυλο γεωργός Καστανιά Γυθείου 1944-02-01
Κυριακούλιας Ηλίας Κάλλον γεωργός Σκάλα Λακωνίας 1943-09-03
Κυρικάκος Πάναγ. Γλυκόβρυση κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Κυρίμης Αλέκος Γερολιμήν έμπορος Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Κωνσταντακου Παναγιώτα Δαφνί Ελώνα Κυνουρίας 1944-06-01
Κωστάκος Εμμανουήλ Πάκια γεωργός Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Κωστακος Λεωνίδας Μολάοι έμπορος Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Κωστακος Παναγ. Γρ. Αγ. Ιωάννης Λακωνίας αγρότης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Λαγονίκος Πέτρος Αλικα κτηματίας Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Λαμπράκης Χαράλαμπος Παντανασσα γεωργός Σκάλα Λακωνίας 1943-05-01
Λαμπράκος Χαράλαμπος Λεήμονος κτηματίας Σκάλα Λακωνίας 1944-05-05
Λαμπρινάκός Βασίλειος Δρυαλί εργάτης Πεταλέα 1943-12-01
Λαμπρινάκος Ιωάννης Μουδανίστικα γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Λαμπρινάκος Πέτρος Τριανταφυλλιά μαθητής Σκυφιάνικα 1944-06-01
Λαμπρινάκου Ποτίτσα Τριανταφυλλιά οικιακά Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Λαμπρινός Γεώργ Γοράνοι γεωργός Αγ. Νικ. Μελιτ. 1944-08-29
Λαρβίρης Παναγ. Ανώγεια κτηματίας Ι.Μ. Ελώνης Αρκαδίας 1944-09-01
Λεκάκος Χρήστος Μολάοι εργάτης Αθήναι Δεκεμ. κίνημα 1944
Λεκάκος Χρήστος Μολάοι κουρέας Αθήναι Δεκεμ. κίνημα 1944
λερεζέας Γεώργιος Θαλάμαι γεωργός Τίμιοβα 1943-12-01
Λερικός Γεώργιος Ν. Αγ. Ιωάννης Λακωνίας αγρότης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Λεφαντζής Θεόδωρος Μυρτιά γεωργός Αρμΰρες Ελους 1944-06-17
Λιαγάκος Πέτρος Κίττα υπ/ ρχης Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Λιανέρης Γεώργιος Δηρό κτηματίας Μηλιά Μεσσηνίας 1944-06-01
Λιαράκος Κων/νος Δάφνη κτηματίας Αγ. Δημήτριος Λακωνίας 1943-08-01
Λιάρος Σπυρίδων Δάφνη κτηματίας Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-01-17
Λιβερδίσης Δημήτριος Ιατρός Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Λιουντέας Σπυρίδων Θαλάμαι δικηγόρος Πειραιάς 1944-12-01
Λουλοΰργας Αντώνιος Λέρος οδοντίατρος Παλαιοχώρι 1944-10-01
Λουτσάκος Αλέξανάρος Γύθειο κρεοπώλης Πεταλέα 1943-12-01
Λυγερός Παναγιώτης χρυσοχόος Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-08-01
Λύκουσας Νικόλαος Καραβά αστυνομικός χωροφύλακας Καλαμάτα 1944
Λύρας Ανδρέας Δαιμόνια γεωργός Παλαιοχώρι Αρκ. 1944-10-01
Λύρας Θεόδωρος Μολάοι πολιτευτής Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Λύρας Λέων. Δαιμόνια γεωργός Παιλαιοχώριο Αρκ. 1944-10-01
Μαζαράκος Απόστολος Σπάρτη ύάρο/στής Ελώνα Κυνουρίας 1944-05-06
Μαζαράκος Ιωάννης Σπάρτη ύάρο/στής Ελώνα Κυνουρίας 1944-05-06
Μακράκος Κων/νος Ελληνικό γεωργός Αγ. Δημήτριος Λακωνίας 1943-07-01
Μακρής Νικόλαος Λογγανίκον γεωργός Λογγανίκος 1943-10-22
Μακρυαλέας Κυριάκος Πύργος Ηλείας αγροφύλακας Τίμιοβα 1943-10-01
Μαμάκος Λεωνίδας Γύθειο φανοποιός Πεταλέα 1943-12-01
Μαμάκος. Δημήτριος Ρύθειον φανοποιός Πεταλέα 1943-12-01
Μανιατακος Ιωάννης Γλυκόβρυση γεωργός Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Μανιατακος Ιωάννης Ελος γεωργός Ματακι Ελους 1944-01-01
Μανουσάκης Αλέξ. Σπάρτη κτηματίας Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Μανοϋσος Παναγ. Ανώγεια κτηματίας Μυστράς Λακωνίας 1944-10-01
Μαντζαβράκος Χρήστος Μυρτιά γεωργός Μαζαράκι Κυν.. 1944-07-27
Μανωλάκος Δημήτριος Γλυκόβρυση κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Μανωλάκος Παναγ. Νύμφη Οιτύλου φυλ. φυλακών 1944-08-01
Μανωλάκος. Δημήτριος Ελος γεωργός Ματακι Ελους 1944-01-01
Μαραβέλια Αφροδίτη Σελεγούδιον οικιακά Ι.Μονή Γιατρίσσης 1944-01-01
Μαραβέλιας Θεόδωρος Σελεγούδιον γεωργός Μον. Γιαττρίσσης 1944-01-01
Μαρκεζίνης Νικόλαος Γύθειο φοιτητής Πεταλέα 1943-07-01
Μάρκογλου Κων/νος Αγ. Ιωάννης Λακωνίας εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Μάρκος Γεώργιος Λύρα γεωργός Νιάτα 1943-05-01
Μάρκος Νικόλαος Λύρα γεωργός Νιάτα 1943-05-01
Μαστοράκος Λεωνίδας Ελος γεωργός Ματακι Ελους 1944-01-01
Μαυροειδής Στέφανος Μυρσίνη εργάτης Πεταλέα 1943-10-01
Μαυρομιχάλης Ηλίας Αρεόπολις κτηματίας Ν. Οιτυλο 1943-06-01
Μαχαίρα Μάριγώ Μολάοι οικιακά Μολάοι Λακωνίας 1943-12-28
Μελάς Γεώργιος Κοκκάλα Γυθ. εργάτης Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Μελάς Μιχαήλ Κοκκάλα Γυθ. εργάτης Επίδαυρος 1944-09-01
Μελιδαχνέας Παναγ. Καστανέα γεωργός Τίμιοβα 1943-10-01
Μελιδωνέας Κων/νος Καστανέα γεωργός Τίμιοβα 1943-10-01
Μενεγάκος Εμμανουήλ Γύθειο εργάτης Τρίπολη Αρκαδίας 1943-12-01
Μενούτης Δημήτρ Ανώγεια κτηματίας Ι.Μ. Ελώνης Αρκαδίας 1943-09-01
Μεντές Π. Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Μητράκου Ελένη Πλατάνα οικιακά Πλάτανος 1944-08-01
Μικρογιαννάκης Νικόλαος Συκέα γεωργός άγνωστος 1943-08-01
Μιχαλάκος Πέτρος Νύμφη Οιτύλου γεωργός Παλαιοχώρι 1944-10-01
Μιχαλαοέας .Πέτρος Οιτυλο γεωργός Οίτυλο 1944-08-01
Μιχαλαρέα Μαρία Οιτυλο οικιακά Οιτυλο 1944-08-01
Μιχελάκος Αριστείδης Βαχό γεωργός Μηλιά Λευτρ. 1944-02-01
Μόγρης Παναγιώτης Μηλέα γεωργός Καλαμάτα 1944-11-01
Μόκορης Ιωάννης Κοκκάλα Γυθ. ξυλουργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Μονεμβασίτης Χρήστος Προσήλιο γεωργός Καρδαμύλη 1944-06-01
Μουγιακάκος Γεώργιος Παρασιρό γεωργός Βασιλική 1944-07-01
Μουγιάκος Γεώργιος Πολεμίτα γεωργός Σελίνιτσα Μεσσ. 1944-05-01
Μουσταφάς Ιωάννης Καρύνεια γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Μουσταφέλος Βασίλειος Προσήλιο γεωργός Προσήλιον 1944-06-01
Μουσχγέας Παναγ. Καστανέα γεωργός Τίμιοβα 1944-10-01
Μπακολιάς Γεώργιος Ράχη εργάτης Τρίπολη Αρκαδίας 1943-10-01
Μπακολιάς Δημήτριος Ράχη εργάτης Τρίπολη Αρκαδίας 1943-07-01
Μπαλιτσάρης Εΰσταθ. Δρύαλος γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-05-01
Μπανάκος Γεώργιος Γύθειο κουρέας Πεταλέα 1943-12-01
Μπανάκος. Αριστείδης Γύθειο ψαράς Πεταλέα 1943-12-01
Μπαρδάκος Θεόδωρος Παρασιρό γεωργός Βασιλική 1944-07-01
Μπαρμάτας Βασίλ. Θαλάμαι γεωργός Μον. Γιατρίσσης 1944-02-14
Μπαρμάτας Δημήτριος Θαλάμαι γεωργός Τίμιοβα 1944-10-31
Μπασουράκος Παντέλος Λεήμονος κτηματίας Σκάλα Λακωνίας 1944-05-05
Μπεγέτης Γεώργιος Παληόβρυση γεωργός Καστανιά Γυθείου 1943-06-01
Μπεγέτης Καν/νος Παληόβρυση γεωργός Μηλέα Καλαμών 1944-06-01
Μπεγέτης Νικόλαος Παληόβρυση γεωργός Πάρνων Αλαγ. 1943-05-01
Μπελιτσάκου Ευαγγελία Μηλέα οικιακά Μηλέα Καλαμών 1944-05-01
Μπέμπης Γεώργιος Γλυκόβρυση κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Μπερκέτης Ηλίας Τσόπακα γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-05-01
Μπερκέτης Κυριάκος Τσόπακα γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-05-01
Μπεχράκης Ίωάν. Μαυροβοΰνι καραγωγεύς Τρίπολη Αρκαδίας 1943-03-01
Μπεχράκης Κων/νος Μαυροβούνι καραγωγεύς Σκάλα Λακωνίας 1943-09-01
Μπολάνης Παναγ. Γεωργίτσι γεωργός Τρύπη 1942-09-06
Μπουγάδης Παναγ. Μυστρά εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-11
Μπουγιακάκος Πέτρος Δροσοπηγή γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-06-01
Μπουκοβάλας Ιωάννης Νεοχώρι γεωργός Σκυφιάνικα 1944-06-01
Μπουκουβάλας Δημήτριος Νεοχώρι γεωργός Σκυφιάνικα 1944-06-01
Μπούρας Αθανάσιος Μαγούλα κτηματίας Στεφάνια 1943
Μπουτεράκος Γεώργιος Μαρούλια εργάτης Πεταλέα 1943-12-01
Μπουτσικάρης Παναγ. Σίδηρόκαστρο γεωργός Σκυφιάνικα 1944-03-01
Μπραίμης Αναστ. Δρύαλος γεωργός Αρεόπολις Λακ. 1944-09-01
Μυριόλης Θωμάς Κεριά υποδηματοποιός Καλαμάτα 1944-08-01
Μυτιληναίος Αντώνιος Αγ. Ιωάννης Λακωνίας αγρότης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Μυτιληναίος Λεωνίδας Αγ. Ιωάννης Λακωνίας αγρότης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Νικολαΐδης Ιωάννης Βουτιάνοι ταγματάρχης Μονοδένδρι Λακωνίας 1943-12-13
Νικολακάκος Γρηγόριος Πάκια γεωργός Αγ. Δημήτριος Λακωνίας 1943-12-01
Νικολαρέας Ιωάννης Αγ. Νίκων γεωργός Σελίνιτσα Μεσσ. 1944-05-01
Νικολινάκος Γεώργιος Μολάοι εστιάτωρ Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Νικολινάκος Γρηγ. Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Νικολόπουλος Γρηγόριος Σπάρτη γεωργός Αγ. Ιωάννης Λακωνίας 1944-10-12
Νικολόπουλος Νικ. Ανώγεια κρεοπώλης Αρνα Σπάρτης 1943-10-10
ΝταϊφαςΠαναγ. Κέχριάνικα γεωργός Μηλιά 1944-05-01
Ντανάκας Απόστ. Μολάοι γεωργός Μολάοι Λακωνίας 1943-12-28
Ντέντες Παναγιώτης Γλυκόβρνση κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Ντκολσΰδης Βασίλειος Μηλέα γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-01-01
Ντοβολος Ευάγγελος Νιάτα γεωργός Μυστράς Λακωνίας 1944-12-12
Ξανθάκος Δημήτριος Γύθειο αρτεργάτης Πεταλέα 1943-07-01
Ξανθάκος Μενέλαος Ξηροκάμπι ιατρός Γεράκι 1944-06-14
Ξανθάκος Χαρίλ Πολοβίτσα δ/ντής Τραπέζης Αγ. Νικ. Μελιτ. 1944-07-02
Ξανθάκος Χρήστος Ανώγεια γεωργός Ανώγεια 1944-04-19
Ξεπαπαδάκος Δημήτριος Μήνα γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-05-01
Ξέπαπας Γεώργιος Ανώγεια κτηματίας Ανώγεια 1944-01-07
Ξιφαρας Ιωάννης Αρεόπολις ράπτης Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-06-01
Ξιφαρας: Νικόλαος Αρεόπολις εργάτης Καλαμάτα 1944-09-01
Οικονομάκος Ιωάννης Κροκεαί γεωργός Γεράκι 1944-05-01
Π αναγάκος Γεώργιος Ανώγεια κτηματίας Αρνα Σπάρτης 1943-10-10
Π ανάγος: Χρήστος Αγ. Ανάργυροι γεωργός Πόρος 1943-07-24
Π απαδάκος Ευστράτιος Σοχά γεωργός Αρνα Σπάρτης 1943-11-26
Π έτρουλας Στέφανος Οιτυλο γεωργός Καρέα 1944-02-01
Π οτσαράκος Γεώργ Μαυροβούνι Γραμ. Πρωτ. Μαυροβούνιο 1943-10-01
Παναγέας Σωτήριος Καρδαμύλη εργάτης Πεταλέα 1943-12-01
Παναγιωτακου Σταυρούλα Σκουταρι οικιακά Πέτρινα 1944-06-01
Παναγιωτουνάκος Παναγ. Γύθειο εργάτης Πεταλέα 1943-12-01
Παντελάκης Λεωνίδας Κροκεαί γεωργός Κροκεαί 1943-05-01
Παντελής Κων/νός Μολάοι έμπορος Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Παντίδης Παναγ. Μολάοι ξυλουργός Μολάοι Λακωνίας 1943-12-28
Παπαγιαννόπουλος Γεώργ. Λογγανίκον γεωργός Παρδάλι 1943-05-20
Παπαδάκης Νικόλαος Λύρα γεωργός Νιάτα 1943-05-01
Παπαδάκος Κυριάκος Πολοβίτσα γεωργός Κροκεαί 1944-10-12
Παπαδάκος Παναγ. Καλ. Σοχάς κτηματίας Αρνα Σπάρτης 1943-11-10
Παπαδάκος Παναγ. Σοχά γεωργός Αρνα Σπάρτης 1943-11-26
Παπαδόγκώνας Παναγ. Κοΰνος γεωργός Καλαμάτα 1943-08-01
Παπαδόπουλος Ιωάννης Καστορων υπάλληλος ΣΕΚ Κουτσοπόδι 1943-01-01
Παπαϊωάννου Κων/νος Αγ. Ιωάννης Λακωνίας αγρότης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Παπανικολάου Νικόλαος Βουτιάνοι γεωργός Βουτιάνοι 1943-12-12
Παρασκευόπουλος Ηλίας Αμϋκλαι εργάτης Ανώγεια 1944-04-17
Πασσακος Δημήτριος Νεάπολις έμπορος Ι.Μ. Ελώνης Αρκαδίας 1944-05-28
Παστελάκος Κων/ νος Μαυροβουνι κτηματίας Πεταλέα 1943-08-01
Πατουχέας Δημήτριος Οιτυλο γεωργός Καστανιά Γυθείου 1944-02-01
Πατρικαρέας Ιωάννης Γύθειο υποδηματοποιός Πεταλέα 1943-07-01
Πατσαβούρας ή Φραντζής Αναν. Μυστρά εργάτης Σκάλα Λακωνίας 1943-05-05
Παυλιτίνας Βασίλειος Οιτυλο γεωργός Καρέα 1944-02-01
Παυλιτίνας Νικόλαος Οιτυλο γεωργός Καρέα- 1944-02-01
Περδιανάκης Νικόλαος Μολάοι γεωργός Αγ. Δημήτριος Λακωνίας 1943-08-01
Περιβολιώτης Αθανάσιος Λογγανίκον γεωργός Ντίμιοβα 1943-11-08
Περιμάνης Γεώργιος Αλικα εργάτης Σκάλα Λακωνίας 1944-03-01
Περιμένης Ευάγγελος Αλικα εργάτης Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Πεσσίνης Θεοφάνης Βορδώνια ιδιωτικός υπάλληλος Μονοδένδρι Λακωνίας 1943-07-26
Πετακος Απόστολος Ελληνικό γεωργός Γεράκι 1944-05-01
Πετρακόγιαννης Ανδρέας Κότρωνα καθηγητής Γύθειο 1943-10-01
Πετρέας Ηλίας Πύργος Ηλείας γεωργός Αθήνα 1944-09-01
Πετροπουλάκης Βασίλειος Γύθειο κτηματίας Τρίπολη Αρκαδίας 1943-12-01
Πετροπουλάκης Μιχαήλ Γύθειο κτηματίας Τρίπολη Αρκαδίας 1943-07-01
Πετροπουλέας Ανάρ. Αγ. Νίκων γεωργός Ανώγεια 1944-03-01
Πετρόπουλος Μαργιόλης Πύρριχος γεωργός Τσεροβά 1943-10-01
Πέτρουλας Παναγ. Οιτυλο γεωργός Καρέα 1944-02-01
Πετρουλέας Παναγ. Οιτυλο γεωργός Καστανιά Γυθείου 1944-02-01
Πετρουνάκος Χαρίλαος Αρεόπολις συν/χης Ε.Ε. Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-06-01
Πιερράκος Βασίλειος Λεήμονος κτηματίας Σκάλα Λακωνίας 1944-05-05
Πιερράκος Στυλιανός Γλυκόβρυση κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Πλαγάκης Γεώργιος Αγ. Ανάργυροι ποιμήν Αγ. Αθανάσιος 1943-07-23
Πλαγιαννάκος Σπυρίδων Κόκκινα Λουριά γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-01-01
Πολίτης Γεώργιος Γκοριτσά κοινοταρχης Κοσμάς Κυν. 1943-09-14
Πολυμκνάκος Απόστ. Κροκεαί γεωργός Τρόπαια 1944-06-01
Πουλάκος Ιωάννης Γύθειο ψαράς Πεταλέα 1943-12-01
Πουλάκος Νικόλαος Μυρσίνη γεωργός Πλάτανος 1944-03-01
Πουλάκος Παναγιώτ. Κροκεαί γεωργός Γεράκι 1944-05-01
Πουλικάκος Δημοσθένης Λεήμονος κτηματίας Σκάλα Λακωνίας 1944-05-05
Πουλικαράκος Γεώργιος Ερημος γεωργός άγνωστος 1943
Πραστακος Πουλίκος Φουρνιάτα αξιωματικός (συνταγματαρχης ε.α) Οϊτυλο 1944-07-01
Προμπονάς Κων/νος Αθήνα υποδηματοποιός Πεταλέα 1943-12-01
Προμπονας Παντελής Αθήνα υποδηματοποιός Πεταλέα 1943-12-01
Ρέτζης Γεώργιος Ποταμιά γεωργός Μηλιά. Μαντιν.. 1944-07-08
Ρου μπέας Νικόλαος Οιτυλο γεωργός Καστανιά Γυθείου 1944-02-01
Ρουμάνος Αντώνιος Σκάλα κτηματίας Σκάλα Λακωνίας 1944-05-06
Ρουμάνος Γεώργιος Γλυκόβρυση κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Ρουμάνος Δημήτριος Γλυκόβρυση κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Ρουμελιώτης Ηλίας Αγ. Ιωάννης Λακωνίας εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Ρουσσάκος Μιχαήλ Γύθειο εργάτης Πεταλέα 1943-11-01
Σακελλαράκου Ελένη Αγ. Νικόλαος οικιακά Βαροΰσια 1944-10-01
Σακελλαριάδης Δημήτριος Ξηροκάμπι αξιωματικός (υπίατρος) Αγ. Δημήτριος Λακωνίας 1943-08-13
Σακκάκος Ανδρέας Αγγιαδάκι γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-05-01
Σαλουφάκος Παναγ. Μηλέα γεωργός Βαροΰσια 1944-05-01
Σαραντακος Γεώργιος Μελιτίνη γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-06-01
Σαραντακος Νικόλαος Βαχό γεωργός Δροσοπηγή Τριφυλίας 1943-08-01
Σαργκάνης Ιωάννης Συκέα γεωργός άγνωστος 1943-08-28
Σαργκάνης Νικόλαος Συκέα γεωργός άγνωστος 1943-08-01
Σάχλας Αγησίλαος Ανώγεια γεωργός Ανώγεια 1944-04-19
Σάχλας Δημήτριος Ανώγεια κτηματίας Αρνα Σπάρτης 1943-10-10
Σγαρδέλης Ευάγγελος Ελληνικό γεωργός περιοχή Πάρνωνος 1943-05-01
Σγαρδέλλη Πολύτιμη Αγ. Δημήτριος οικιακά Γεράκι 1944-05-01
Σγουρίτσας Δημοσθένης κτηματίας Κοσμάς Κυν. 1943-03-13
Σελαϊδινός Γεώργιος Μαρούλια εργάτης Τρίπολη Αρκαδίας 1943-12-01
ΣερεμετακηςΣπυρίδων Γερολήήν έμπορος Νεάπολις 1944
Σιγαλός Αθανάσιος Πελάνα γεωργός Πελάνα 1944-10-12
Σιγαλός Ηλίας Πελάνα γεωργός Πελάνα 1943-08-03
Σιλαίος Χαρίλαος Αριστείδου Αγ. Ιωάννης Λακωνίας εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Σκάλκος Αθανάσιος Πύρριχος γεωργός Τσεροβά 1943-10-01
Σκάλκος Γεώργιος Πύρριχος γεωργός Τσεροβά 1943-10-01
Σκάλκος Παναγ. Λεήμονος κτηματίας Σκάλα Λακωνίας 1944-05-05
Σκάλκος Πέτρος Πύρριχος γεωργός Τσεροβά 1943-10-01
Σκαλτσοΰνης Παναγ. Πολοβίτσα αξιωματικός έφεδρος Μετοχι Ελώνης 1943-11-14
Σκανδαλάκης Δημήτριος Μολάοι κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Σκανδαλάκης Π. Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Σκανδαλάκης Παναγ. Μολάοι έμπορος Μολάοι Λακωνίας 1943-12-28
Σκανδαλάρος Πιέρρος Ρόβειον εργάτης Πεταλέα 1944-12-01
Σκιάδας Γεώργιος Τρύπη γεωργός Τρύπη 1944-01-14
Σκονάρέας Ιωάννης Ρίγλια γεωργός Σελίνιτσα Μεσσ. 1943-06-01
Σολοειδής Ιωάννης Γοράνοι γεωργός Πρίτσα Λακ. 1942-06-04
Σουμμάκης Νικόλαος Αγ. Ιωάννης Λακωνίας αγρότης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Σπανέα Μελετίνη Οιτυλο οικιακά Οιτυλο 1944-08-01
Σπανέας Σταύρος Οιτυλο γεωργός Οιτυλο 1944-08-01
Σπαντιδέας Χρήστος Σαϊδόνα Μεσσηνίας αστυνομικός ενωμοτάρχης Λουτράκι 1942-05-01
Σπηρούνιας Παναγ. Γύθειο εργάτης Τρίπολη Αρκαδίας 1943-07-01
Σπυρέας Παναγ. Καρδαμύλη ξυλουργός Τίμιοβα 1944-01-01
Σπυρίδακος Πέτρος Καλύβια γεωργός Σκάλα Λακωνίας 1944-05-01
Σπυριούνης Νικόλαος Μαρματσούκα κτηματίας Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Σταθάκος Θωμάς Αρχοντικό γεωργός Μέλισσα 1944-05-01
Σταθάκος Κυριάκος Δρύαλος γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-05-01
Σταθάκος Πουλίκος Δρύαλος γεωργός Αρεόπολις Λακ. 1944-09-01
Σταματακος Βασίλειος Ελος γεωργός Ματακι Ελους 1944-01-01
Σταματοπουλος Αναστασιος Μαγούλα κτίστης Μυστράς Λακωνίας 1944-09-28
Σταματος Γεώργιος Γεράκι γεωργός Γεράκι 1944-07-28
Σταμόγιαννος Πουλίκος Μολάοι γεωργός Μολάοι Λακωνίας 1943-12-28
Σταυρόπουλος Βασίλειος Αμϋκλαι εργάτης Γούναρη 1943-08-29
Στεφανής Στυλιανός Μεγ.Βρύση γεωργός Σελασίας 1943-09-01
Στεφανουδάκης Ίωάνν. Κροκεαί γεωργός Αρνα Σπάρτης 1943-12-01
Στρατηγέας Ιωάννης Τρύπη γεωργός Αγόριανη 1944-03-22
Στρελάκος Κυριάκος Αγγιαδάκι γεωργός άγνωστος 1942
Στρελάκος Κυριακούλης Αγγιαδάκι γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Σωτηράκος Κων νας Ποταμιά γεωργός Μηλιά Μαντιν. 1944-07-08
Σωτηράκος Παναγιώτης Ποταμιά γεωργός Μυστράς Λακωνίας 1944-09-01
Σωτηράκου Μαρία Μυστρά οικιακά Μυστράς Λακωνίας 1943-10-18
Ταβουλάρης Σταυρός Ελος γεωργός Ματακι Ελους 1944-01-01
Ταγκαλος Παντελής Αγ. Ιωάννης έλαιο/στης Σκάλα Λακωνίας 1943-01-01
Τακτικός Θεόδωρος Αγ. Ιωάννης Λακωνίας αγρότης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Ταμβακολόγος Παναγ. Ελος γεωργός Ματακι Ελους 1944-01-01
Ταμβακολόγος Τζανέτος Ελος γεωργός Ματακι Ελους 1944-01-01
Ταρασουλέας Παναγ. Εξοχώρι ανθυπασπιστής Τίμιοβα 1944-09-01
Τεκόση Ελένη Ξηροκάμπι οικιακά Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-08-01
Τεκόσης. Ηλίας Ξηροκάμπι αύτ/στής Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-06-01
Τζάβας Δημήτριος Βάρσοβα κτηματίας Πελάνα 1944-04-05
Τζανετακου Μαντίνα Λεήμονος οικιακά Χωρ. Πανηγύρια 1944-05-20
Τζανετέας Ευστράτιος Καλ. Σοχάς κτηματίας Καλ. Σοχάς 1944-04-10
Τζανετέας Ηλίας Καλ. Σοχάς κτηματίας Καλ. Σοχάς 1943-10-28
Τζανετέας Ηλίας Σοχά γεωργός Καλ. Σοχά 1943-10-28
Τζανετουλάκος Αντώνιος Αγ. Βασίλειος εργάτης Γύθειο 1943-11-01
Τζανετουλάκος Βασίλειος Αγ. Βασίλειος εργάτης Γύθειο 1943-11-01
Τζανετουλάκος Δημ Αγ. Βασίλειος εργάτης Αγ. Βασίλειος 1943-10-01
Τζαφέρης Βασίλειος Μολάοι κτηματίας Μονοδένδρι Λακωνίας 1944
Τομπρος Ηλίας Ανώγεια κτηματίας Αθήνα 1944-12-01
Τομπρος Χαρίλαος Ανώγεια καφεπώλης Αρνα Σπάρτης 1943-10-10
Τούντας Λεωνίδας Καρύτσα γεωργός Καρύτσα 1944-04-25
Τούντας Λεωνίδας Καρύτσα γεωργός Καρύτσα 1944-04-26
Τούντας Μιχαήλ Καρύτσα γεωργός Καρύτσα 1944-05-25
Τουρανάκος Νικόλαος Καρβελά γεωργός Σιδηρόκαστρο 1943-11-01
Τουρανάκου Ευγενία Καρβελά οικιακά Σιδηρόκαστρο 1943-11-01
Τριανταφυλλάκος Τριαντ. Περιστέρι γεωργός Περιστέρων 1944-06-15
Τσάκος Λεωνίδας Βασιλάκιον γεωργός Ποταμιά 1943-11-01
Τσαλακοβέρτος Διονύσιος Μήνα γεωργός Καλαμάτα 1944
Τσαλακοβέρτος Μιχαήλ Μήνα γεωργός Καλαμάτα 1944
Τσαλακοβέρτος Παναγ. Μήνα γεωργός Καλαμάτα 1944
Τσαλακοβέρτος Σαράντος Μήνα γεωργός Καλαμάτα 1944
Τσαμασϊρος Παναγιώτης Μελιτίνη γεωργός Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943-06-01
Τσαντίλας Χρήστος Σπάρτη εργάτης Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1943
Τσαούσης Σταυρός Σπάρτη άεργος Γοράνοι 1943
Τσατσαρώνη Μαρίκα Μολάοι μαθήτρια Μολάοι Λακωνίας 1943-12-28
Τσατσούλης Μιχαήλ Αρεόπολις σπουδαστής Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-06-01
Τσαχαγιάτου Ελένη Σπάρτη εργάτρια Κασταμνιά 1944
Τσελίβαρδοϋκος Κυριακούλης Κουλοϋμι γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944
Τσέτικας Γεώργιος Σοχά γεωργός Αρνα Σπάρτης 1943-11-25
Τσέτικας Κων/νος Καλ. Σοχάς κτηματίας Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-06-15
Τσιγκουράκος Παναγ. Καρβελά γεωργός Σκαμνίτσα 1944-01-01
Τσιλιβαράκης Ευάγγελος Κουλοϋμι γεωργός Μηλιά Μεσσηνίας 1944-05-01
Τσίλος Κωνσταντίνος Πολοβίτσα γεωργός Γεράκων 1944-09-01
Τσιρίμπας Κυριάκος Ανώγεια εργάτης Αρνα Σπάρτης 1944-04-01
Τσίρου Βασιλική Σελλασία οικιακά Ι.Μ. Ελώνης Αρκαδίας 1944-05-30
Τσόπελας Πέτρος Γύθειο εργάτης Τρίπολη Αρκαδίας 1943-12-01
Τσόπορη Σοφία Κάλλον οικιακά Βρονταμα 1943-08-29
Τσορομόκος Αντώνιος Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Τσουρούνης Απόστολος Μαγούλα γεωργός Καστανιά Γυθείου 1944-05-01
Τσούτουρας Νικόλαος Αγ. Ανάργυροι γεωργός Δένάρα 1943-05-08
Φερδιανάκης Νικ. Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Φιλιππάκος Αναστασιος Αλικα κτηματίας Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-07-01
Φιλοσοφόπουλος Παν. Μολάοι κουρέας Αθήναι Δεκεμ. κίνημα 1944
Φισκατώρης Ευάγγελος Κύμη Ευβοίας γεωργός Παλαιοχώρι 1944-10-01
Φλωράκος Ηλίας Αρχοντικό γεωργός Μέλισσα 1944-05-01
Φλώρος Δημήτριος Αμϋκλαι εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-10
Φλώρος Χρήστος Βάρσοβα κτηματίας Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Φλώρου. Βασίλω Βάρσοβα οικιακά Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Φουργιέζος Γρηγόριος αξιωματικός υπολοχαγός πυρκου Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Φουργιέζος Π. Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-31
Φουργιέζου Παν/τσα Μολάοι οικιακά Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Φουρνάρος Παναγ. Μηλέα γεωργός Ι.Μονή Γιατρίσσης 1944-05-01
Φριντζήλας Χρήστος Μολάοι αξιωματικός (υπίλαρχος) Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Φριτζηλά Αλεξάνάρα Μολάοι οικιακά Μολάοι Λακωνίας 1943-12-28
Φωτεινάκος Ευάγγελος Αγ. Βασίλειος εργάτης Γύθειο 1943-10-01
Φωτοπουλος.Φώτιος Αρ. Όλυμπία ταμ. ύπάλλ. Αγ. Νικόλαος Γυθείου 1944-06-01
Χαλιάς Αγγελής Παντανασσα γεωργός Ι.Μ. Ελώνης Αρκαδίας 1944-07-01
Χαλοϋλος Δημήτριος Δαφνί γεωργός Καστανιτσα 1944-06-01
Χαμουδάκης Αλέξανάρος Βαχό αστυνομικός ενωμοτάρχης Βαχό 1943-07-01
Χαραλαμπάκος Νικόλαος Αγ. Ιωάννης Λακωνίας εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-12
Χαρβούρου Ουρανία Μάγουλα εργάτρια Μαγούλα Σπάρτης 1943-10-01
Χαρίσης Αθανάσιος Μυστρά ξυλουργός Μυστράς Λακωνίας 1944-10-11
Χονδροκουκης Γρηγόριος Κοκκάλα Γυθ. γεωργός Κότρωνα 1942-07-01
Χονδροκούκης Νικόλαος Κοκκάλα Γυθ. γεωργός Μηλιά 1944-07-01
Χρηστέας Ιωάννης Μυστρά εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1943-12-28
Χρηστέας Ιωάννης Μυστρά εργάτης Μολάοι Λακωνίας 1943-12-29
Χριστακάκος Δημήτριος Γλυκόβρυση κτηματίας Αγ. Δημήτριο Ζάρακος Λακωνίας (Τρύπα Ταράτσα) 1943-12-01
Χριστακάκος Παναγ. Σπάρτη γεωργός Αγ. Ιωάννης Λακωνίας 1944-10-12
Χριστοδουλάκου Ευθυμία Μυρσίνη οικιακά Σκυφιάνικα 1944-06-01
Χριστοπουλος Χρήστος Λογγανίκον γεωργός Ντίμιοβα 1943-11-08
Χριστοφιλάκου Παναγιώτα Ανώγεια οικιακά Ανώγεια 1944-04-19
Χριστοφύλακος Αντ. Ανώγεια κτηματίας Αρνα Σπάρτης 1944-07-01
Χρουσέας Γεώργιος Μυστρά εργάτης Μυστράς Λακωνίας 1944-10-11
Χσροκόπουλος Νικόλαος Νιάτα γεωργός Κουπιά Λακων. 1944-08-21
Ψυχογυιός Παναγ. Αγόριανη γεωργός Αγόριανη 1944-06-05

Advertisement

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Δολοφονημένοι υπό κομμουνιστών-Λακωνία

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s