Δολοφονημένοι υπό κομμουνιστών-Αχαϊα


Αγγελετοπουλος Παν. Αιγείρα κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-13
Αγγελόπουλος Θεόδωρος αστυνομικός χωροφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Αγγελόπουλος Κων/νος Ριόλος γεωργός Μητοπολις 1942-02-01
Αδαμόπουλος Λάμπρος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Αθανασίου Γεώργιος Ακράτα δημ. εισπράκτωρ Φενεός Κορινθίας 1944-04-06
Αθανασόπουλος Ιωάννης αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Αθανασόπουλος Χρήστος Κ. Αχαΐα γεωργός Τζάϊλντ 1944-12-22
Αλεξόπουλος Γεώργιος Αιγείρα κτηματίας Καμαρόβρυση 1944-07-17
Αναμάη Διαμάντω Συλίβαινα οικιακά Αγ. Γεώργιος 1944-07-20
Αναμάη Μαρία Συλίβαινα οικιακά Φενεός Κορινθίας 1944-08-15
Αναμάης Συλίβαινα κτηματίας Βαλκουβίνα 1944-07-10
Αναμάης Αιμίλιος Συλίβαινα μαθητής Φενεός Κορινθίας 1944-07-18
Αναμάης Αντώνιος Συλίβαινα κτηματίας Καμαρόβρυση 1944-06-15
Αναμάης Νικόλαος Συλίβαινα φοιτητής Φενεός Κορινθίας 1944-07-16
Αναμάης Χαράλαμπος Συλίβαινα μαθητής Φενεός Κορινθίας 1944-07-19
Ανανιάδης Θρασύβουλος Δάφνη .Καλ. συνταξιούχος Χόβολη 1944-07-01
Αναστασίου Αναστάσιος Βαλκουβίνα κτηματίας Φενεός Κορινθίας 1944-08-17
Αναστασόπουλος Παναγ. Καστριά εφ. ύπάλ. Χελμός 1944-05-02
Ανδρεόπουλος Ανδρέας αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Ανδρεόπουλος Γεώργιος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Ανδριανόπουλος Κων/νος Ακράτα ράπτης Φενεός Κορινθίας 1944-06-14
Ανδρικογιαννοπούλου Μαρία Δάφνη οικιακά Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-07-01
Ανδρικόπουλος Δημήτριος Κ. Αχαΐα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1944-07-06
Ανδριόπουλος Αριστείδης Κ. Αχαΐα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1943-11-20
Αντωνόπουλος Αντώνιος Θεριανόν γεωργός Σωληνάριον 1944-03-01
Αντωνόπουλος Βασίλειος Λαπαναγοί γεωργός Λαπαναγοί 1943-04-10
Αντωνόπουλος Γεώργιος Καλάβρυτα Παρυφάς 1943
Αποστολόπουλος Δημήτριος Όβρυά Πατρ. γεωργός Κούμανι Αχαίας 1941-11-03
Αποστολόπουλος Δημήτριος Αίγιο πρ. κέντ Φενεός Κορινθίας 1944-08-01
Αρβανιτάκης Χαράλαμπος Κ. Αχαΐα γεωργός Δροσιά 1944-06-15
Αργυριάδης Χαρίλαος Κ. Αχαΐα γεωργός Δροσιά 1944-06-15
Αριδόπουλος Νικόλαος Διακοπτό Αχαίας κτηματίας Σλουσικά 1943-07-01
Αρμπουνιώτη Βασιλική Λαγοβοΰνι οικιακά Ρουπάκια 1944-04-20
Αρμπουνιώτης Τρύφων Λαγοδοΰνι γεωργός Ρουπακιά 1944-04-20
Ασημακόπουλος Κων/νος Ακράτα ράπτης Φενεός Κορινθίας 20/8/1944
Ασημακόπουλος Μιχαήλ Ελίκη κτηματίας Βόβοδα 1943-03-01
Βαγενάς Κων/νος Σελιανίτικα αστυνομικός χωροφύλακας Αγ. Παρασκευή 1944-10-01
Βάρκας Χρ. αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Βασιλόπουλος Γεώργιος Αλυσσός γεωργός Τζάϊλον 1944-05-22
Βεληγιάννη Αθανασία Βλαχέίκα οικιακά Τριταία 1944-06-01
Βεντούρη Αθηνά Πάτρα οικιακά Κώμη Μητοπόλεως 1943
Βετούλας Ηλίας Καστρίτσι γεωργός Ψαροχώρι 1944-03-23
Βλάχος Ιωάννης αστυνομικός αρχιφύλαξ Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Βουρδάρης Αλέξιος Αίγιο μηχανικός Μαυρίκιον 1944-05-01
Βουτσινάς Γεώργιος Αγυϊά εργάτης Αγυιά 1944-10-11
Γεωργακόπουλος Αργύριος Διακοπτό Αχαίας κτηματίας Δουμενά 1943-08-01
Γεωργακόπουλος Φώτιος Προάστειο Προάστειον 1944-08-18
Γεωργιόπουλος Ιωάννης Ανδραβίδα γεωργός Κώμη Μητοπόλεως 1943
Γεωργίου Κων/νος Μερτίδι κτηματίας Μερτίδι 1944-05-01
Γιαννακόπουλος Χρήστος Βασίνιον γεωργός Λυκόβρυση 1944-07-01
Γιαννακουλοπούλου Καλ. Πλάτανος οικιακά Δάσος Ζαρούχλης 1944-07-26
Γιαννικόπουλος Ηλίας Κάλφα γεωργός Δροσιά 1943-08-28
Γιαννόπουλος Ελευθέριος Αίγιο κουρέας Μαυρίκιον 1943-08-01
Γιαννούλης Εμμανουήλ Ζαρουχλέϊκα εργάτης Πάτρα 1941-11-03
Γκιώνης Γεώργιος Κουνχνά κτηματίας Κουνινά 1943
Γκοτσούλιας Αναστασιος Σαγέϊκα γεωργός Δεχούνι 20/12/1944
Γκοτσούλιας Ζήσιμος Κασνεσέϊκα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1944-08-15
Γκοτσούλιας Νικόλαος Σαγέϊκα γεωργός Πρίνη 1943-12-06
Γκοτσούλιας Νικόλαος Κασνεσέϊκα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1944-06-20
Γκοτσούλιας Παύλος Σαγέϊκα γεωργός Αλυσσον 1944-07-01
Γκούμας Γεώργιος Παραλία Ακράτας κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-20
Γκραικιώτης Γεώργιος Παρασκευή κτηματίας Δάφνες 1942
Γροΰτσης Βασίλειος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Γυφτάκης Ιωάννης αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Δημακόπουλος Παντ. αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Δημακόπουλος Παΰλος Σελιανίτικα αστυνομικός αστυφύλακας Αγ. Ήλία Δερ. 1944-04-01
Δημητρακόπουλος Αθαν Πριάλίϋος γεωργός Ρουπάκια 1944-04-20
Δημητρακόπουλος Αναστάσιος αστυνομικός αρχιφύλαξ Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Δημόπουλος Ευσταθιος Γλάστρα έμπορος Δεσινό 1944-07-01
Δήμου Κων/νος Βαλιμίτικα κτηματίας Φενεός Κορινθίας 1944-05-01
Δημουλας Παναγ. Βόβοδα κτηματίας Παρασκευή 1943-05-01
Διαμαντής Δημήτριος Κ. Αχαΐα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1944-08-01
Διαμαντής Δημήτριος Κ. Αχαΐα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1944-08-15
Δροσόπουλος Χρήστος Πλατάνι αξιωματικός (υπολοχαγός) Μελίσσια 1943-08-18
Δυλιπός Ανδρέας αστυνομικός χωροφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Ευσταθίου Αλέξιος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Ευσταθίου Βασιλική Βαλκουβίνα οικιακά Φενεός Κορινθίας 1944-02-13
Ευσταθίου Παναγ. Βαλκουβίνα κτηματίας Φενεός Κορινθίας 1944-02-13
Εύσταθόπουλος Παναγιώτης αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Ζάγκλης Δημήτριος Αγουλινίτσα τηλεγραφητής Κώμη Μητοπόλεως 1943
Ζάχος Σπυρίδων αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Ζησιμόπουλος Γεώργιος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Ζησιμόπουλος Σταμάτιος Τσουκαλέικα γεωργός Πύργος Ηλείας 1944-09-01
Ζωγοπούλου Αριστέα Μιντιλόγλι οικιακά Κούμανι Αχαίας 1944-08-01
Θανόπουλος Βασίλειος Χαϊκάλι γεωργός Μυτοπολις 1944-06-01
Θεοδοσίου Ανδρέας κτηματίας Πετσάκους 1944-05-01
Θωμάς Σωτήριος Αγ. Νικόλαος γεωργός Σιγοΰνι 1943
Ιάσων Ελευθέριος Αγουλινίτσα γεωργός Κώμη Μητοπόλεως 1943
Καζάνης Αλέξιος Αίγιο δήμαρχος Φενεός Κορινθίας 1944-08-01
Καϊμακάς Ιωάννης Συχαινά εργάτης Καλάβρυτα Αχαίας 1944-07-01
Κακαβάς Ανδρέας Λειβάρτζι γεωργός Λειβάρτζι 1944-05-01
Κακαβάς Γεώργιος Λειβάρτζι παντοπώλης Λυκόδιάσελλα 1944-07-01
Κακαβάς Παλαιολόγος Λειβάρτζι δικ. κλητήρ Λειβάρτζι 1944-05-01
Κακαβάς Χρήστος Λειβάρτζι γεωργός Λειβάρτζι 1944-06-01
Κακούρης Παναγ. Παραλία Ακράτας κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-20
Καλαμπόκης Γεώργιος Ροδοδάφνη κτηματίας Ασάνι 1944-03-01
Καλλαντζής Γεώργιος Ισωμα αγροφύλακας Ποντιάδες 1943
Καλύβας Ανδρέας Ράχη ποιμήν Πρίνη 1943-12-06
Καμπάσης Δημήτριος Ζήρια κτηματίας Ζήρεια 1943-11-06
Καμπάσης Περικλής Ζήρια κτηματίας Μαραθιά 1943-04-17
Καμπέρος Κων/νος Πλανητέρο γεωργός Μάνεσι 1944-07-01
Κανελλόπουλος Αλκιβιάδης Ελαιοχώρι ιατρός Λεχοΰνι 1944-07-22
Κανελλόπουλος Ανδρέας Πάους φοιτητής Πάτρα 1944-01-07
Κανελλόπουλος Δημήτριος Ακράτα κτηματίας Φενεός Κορινθίας 1944-05-13
Καραβέλας Γεώργιος Σελιανίτικα ιατρός Φενεός Κορινθίας 1944-05-01
Καραγιάννης Νικόλαος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Καραγκούνη Διονυσία Κ. Αχαΐα οικιακά Α. Αχαία 1944-02-10
Καραλή Χαρίκλεια Τράπεζα οικιακά Ζαρούχλα 1944-07-01
Καραλής Δημοσθένης Τράπεζα κτηματίας Ζαρούχλα 1944-07-01
Καραλής Παναγ. Τράπεζα κτηματίας Ζαρούχλα 1944-07-01
Καραμουζάρη Ανάριάνα Κ. Αχαΐα οικιακά Μπούμπουκα 1944-08-27
Καραμπούλας Χρήστος Ζήρια κτηματίας Μαραθιά 1943-10-10
Καραφωτιάς Πλάτανος γεωργός Βαλιμή 1944-06-27
Καραφωτιάς Χρήστος Αγ. Βαρβάρα κτηματίας Ψάρι 1944-06-27
Καρβελλας Ανδρέας Λεόντιο γεωργός Δεχούνι 1944-07-20
Καρβούνης Κων/νος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Καρρας Χαράλαμπος Λειβάρτζι γεωργός Τραγάνες 1944-05-01
Κατσαίτης Μιχαήλ Καταϊτέίκα γεωργός Δεχούνι 1944-07-20
Κατσαίτης Μιχαήλ Χαϊκάλι γεωργός Δεχούνι 1944-07-23
Κατσαρού Κατίνα Αίγιο οικιακά Μαυρίκιον 1944-05-01
Κατσής Χρήστος Λυκούργια γεωργός Λυπούργια 1944-07-01
Καφανταρης Βασίλειος Α. Σουδενέϊκα αξιωμτικός (ανθυπολοχαγός έφεδρος) Κρυόβρυση 1943
Καφέζης Ιωάννης αστυνομικός αρχιφύλαξ Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Κοιλάκος Νικόλαος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Κολέτσος Βασίλειος Αιγείρα κτηματίας Ψάρι 1944-06-17
Κολιοπούλου Ανάριάνα Καλαμάκι οικιακά Κούμανι Αχαίας 1944-07-25
Κολλιάπουλος Θεόδωρος Λυκοΰργια γεωργός Λυκουρία Αχαίας 1944-07-01
Κοντογιάννης Αθανάσιος Αιγείρα δερματέμπορος Φενεός Τρύπα 1944-07-03
Κοντογιάννης Διονύσιος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Κοντός Γεώργιος Λυκούρια γεωργός Λυκουρία Αχαίας 1944-07-01
Κορωναϊος Αντώνιος Κ. Κλειτορία μυλωθρός Αρμπουνα 1943-06-01
ΚοσμάςΒασίλειος Ισωμα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1943
Κουβέλης Σπήλιος Αιγείρα κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-03
ΚουβέληςΒασίλειος Αιγείρα κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-03
Κοΰκας Χριστόφορος Αίγιο έμπορος Λειβάρτζι 1943-05-01
Κούκος Ιωάννης Κουμάρι κτηματίας Αίγιο 1943
Κουλούρης Γεώργιος Ακράτα κτηματίας Φενεός Κορινθίας 1944-05-07
Κουνινιώτης Γεώργιος Βόβοδα κτηματίας Βόβοδα 1944-04-01
Κουρκούλιας Γεώργιος Κ. Κλειτορία ιατρός Δεσινό 1944-07-01
Κουτρόπουλος Αριστομένης Λεόντιο γεωργός Λεόντιον 1943-08-04
Κουτρόπουλος Κων/νος Λεόντιο κτηματίας Παρασκευή 1943
Κουτρόπουλος Κωνσταντίνος Λεόντειον γεωργός Λεόντειον 1943-08-13
Κουτσούκος Ανδρέας Προάστειο αστυνομικός χωροφύλακας Προστοβίτσα 1944-05-20
Κρικέτος Αντώνιος Πλάτανος κτίστης Καμαρόβρυση 1944-07-27
Κυριακόπουλος Ανδρέας Λάππα κτηνοτρόφος Ρουπακιά 1943-12-14
Κυριακόπουλου Παναγ Αίγιο Καπελού Μαυρίκιον 1944-08-01
Κωνσταντινίδης Γεώργιος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Λαγός Ανδρέας Λάππα κτηνοτρόφος Μπρήμη 1943-12-07
Λαμπρόπουλος Ιωάννης Καμίνια γεωργός Συγούνι 1944-08-01
Λαμπρόπουλος Νικόλαος Κ. Αχαΐα γεωργός Δροσιά 1944-06-15
Λάππα Ελένη Βόβοδα οικιακά Βόβοδα 1943-07-01
Λεϊλάς Πέτρος Ελίκη Αίγιαλ. γεωργός Ανταδώνα 1943
Λέλλος Παναγ. Λειβάρτζι γεωργός Λειβάρτζι 1944-06-01
Λινάρδος Γεώργιος Συλίβαινα δάσκαλος Καμαρόβρυση 26/6/1944
Λιόπετας Αναστασιος Αιγείρα κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-06-17
Λιχούδης Γεώργιος Κ. Αχαΐα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1944-03-10
Μανωλάχη Αναστασία Λυκοΰργια οικιακά Λυκουρία Αχαίας 1944-07-01
Μανωλοπούλου Αγγελική Αίγιο οικιακά Αίγιο 1943-05-01
ΜαραληςΙωάννης Φίλια γεωργός Λάκα Γιώργου 1944-07-25
Μαρτζακλής Βασίλειος Σταυροδρόμι γεωργός Σταυροδρόμι 1943-06-01
Μασαύρας Παναγ. Ψαθόπυργος υποδηματοποιός Βραχνέϊκα 1944-07-01
Μαστρογεωργίου Πάτρα γεωργός Κώμη Μητοπόλεως 1943
Ματσάγγας Παναγ. Λεόντιο γεωργός Δεχούνι 1944-07-20
Μεντζελόπουλος Δημήτριος Αιγείρα κτηματίας Ψάρι 1944-06-17
Μεντζελόπουλος Κων/νος Αιγείρα κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-03
Μερλίγκας Πέτρος Τσαπόγα κτηνοτρόφος Δροσιά 1943-08-01
Μιχαλόπουλος Αντώνιος Βαλκουβίνα κτηματίας Φενεός Κορινθίας 1944-04-19
Μιχαλόπουλος Κων/νος Μαζαράκι γεωργός Δεμέστιχα 1944
Μιχαλοπούλου Αικατερίνη Βαλκουβίνα οικιακά Φενεός Κορινθίας 1944-04-16
Μίχαλος Μιχαήλ Αμπελόκηποι κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-17
Μόσχος Γεράσιμος Ζαρουχλέϊκα εργάτης Βασιλικόν 1944
Μούζουλας Ιωάννης Πλάτανος κτίστης Καμαρόβρυση 1944-06-27
Μουντζοϋρος Σπΰρος αστυνομικός αρχιφύλαξ Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Μπάμπούκης Ιωάννης Ακράτα δικηγόρος Φενεός Κορινθίας 1944-08-20
Μπέκιος Ανδρέας Λειβάρτζι πρόεδρος Λυκόδιάσελλα 1944-07-01
Μπιλίτσης Δημήτριος Κ. Κλειτορία γεωργός Ρουπακιά 1944-04-20
Μπιμπή Μαρίτσα Παγκράτι οικιακά Δερβένι Κορινθίας 1944-07-28
Μπιμπής Ιωάννης Παγκράτι γεωργός Δερβένι Κορινθίας 1944-07-28
Μπιρμπίλης Αντώνιος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Μπιρμπίλης Αντώνιος Ψαθόπυργος αστυνομικός αστυφύλακας Βραχνί 1944-12-01
Μπολέτης Σπϋρος αστυνομικός Υπαστυνόμος Β’ Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Μπορνάς Αγγελος Λειβάρτζι γεωργός Λυκόδιάσελλα 1944-07-01
Μπουδάκης Κυριάκος αστυνομικός αρχιφύλαξ Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Μποΰλης Κων/νος Αίγιο κτηματίας Δάφνες 1943-10-01
Μπουσιούτης Γεώργιος Δάφνη Καλ. αγρότης Χόβολη 1944-07-01
Μπράβος Αναστάσιος Λυκούρια γεωργός Τριανταφυλλιά 1944-05-01
Νιγιάννης Ανδρέας Καμάρες κτηματίας Αίγιο 1943-09-23
Νικολακόπουλος ή Ντοντας Αντ. Ισωμα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1943
Νικολακόπουλος Κων/νος Αίγιο υποδηματοποιός Αίγιο 1943-11-01
Νικολακόπουλος Κων/νος Ροδοδάφνη κτηματίας Τριπόταμα 1944-02-01
Νικολακόπουλυς Βασίλειος Αίγιο έμπορος Αίγιο 1944-11-01
Νικολόπουλος Παναγ. Πιτίτσα γεωργός Κόντι Πιπ. 1944-02-20
Νικολούλιας Νικόλαος Αιγαί κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-22
Νταβλούρος Θεόδωρος Περιβόλια γεωργός Περιβόλια 1944
Νταής Γειόργιος Κασνεσέϊκα γεωργός Μπούμπα 1944-06-25
Ντακουλας Ιωάννης Αγ. Νικόλαος αγρότης Πύργος Ηλείας 1944
Νταρινόπουλος Σωτήριος Εγλυκάς μηχανουργός Εγλυκάς 1944-05-01
Ντούβας Ιωάννης Μιντιλόγλι γεωργός Κώμη Μητροπόλεως 1943
Ντούβας Ιωάννης Μιντιλόγλι καραγωγεύς Κούμανι Αχαίας 1944-08-01
Οικονομόπουλος Αλέξ. Φώσταινα γεωργός Βούμπα 1944-07-17
Παλαιολόγου Διονύσιος Δεμέστιχας γεωργός Δεχούνι 1944-07-20
Παλαιολόγου Νικόλαος Πάτρα γεωργός Κώμη Μητροπόλεως 1943
Παλούμπη Αθανασία Ψαροχώρι οικιακά Αστέρι 1943
Παναγέας Νικόλαος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Παναγιωτακόπουλος Νικόλ. Δάφνη Καλ. γεωργός Χόβολη 1943-07-01
Παναγιωτακοπούλου Ελένη Σαραβαλι οικιακά Βόλτες 1943
Παναγιωτόπουλος Παναγ. Συλίβαινα δάσκαλος Βαλίμη 1944-06-20
Παναγόπουλος Χρήστος Βίβοδα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1944-07-15
Παπαγγελόπουλος Αγγελος Πλατάνι κτηματίας Πύργος Ηλείας 1944-09-01
Παπαγεωργίου Ήλίας Λεόντιο γεωργός Λεόντιον 1943-06-10
Παπαγεωργόπουλος Βαλιμί γεωργός Βαλιμί 1944-06-26
Παπαδάκος Γεώργιος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Παπαδάτος Χαράλ. Μιντιλόγλι αστυνομικός χωροφύλακας Κούμανι Αχαίας 1944-08-01
Παπαδημητρακόπουλος Βασ Δάφνη Καλ. πρόεδρος Χόβολη 1944-06-01
Παπαδημητρίου Ανδρέας Μαζαράκι γεωπόνος Μαζαράκι 1944
Παπαδημητρόπουλος Ν αστυνομικός αρχιφύλαξ Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος Πλατάνι αστυνομικός αρχιφύλαξ Λεχοΰνι 1942-02-01
Παπαδοπετράκης Εΰάγγελος Γ αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Παπαηλιόπουλος Βασ. Ελίκη κτηματίας Περιστέρι Αθηνων 1943-12-01
Παπαηλιόπουλος Ηλίας Ελίκη κτηματίας Περιστέρι Αττικής 1944-12-01
Παπαηλιόπουλος Κων/νος Ελίκη κτηματίας Περιστέρι Αττικής 1943-12-01
Παπαλεξόπουλος Χρ. Κρυσταλλόβρυση γεωργός Κρυσταλλόβρυση 1943
Παπαναγιώτου Νικόλαος Λειβάρτζι ιερέας Λυκόδιάσελλα 1944-07-01
Παπανδρικόπουλος Κων/νος Σκιάδα γεωργός Ι.Μονή Μαρίτσης 1944-05-01
Παπαφιλίππου Φίλιππος Αροάνεια γεωργός Αροάνεια 1944-07-19
Παπαχαραλάμπους Ελευθέριος Δάφνη δάσκαλος Κομνηναδές 1944-08-01
Παπαχαραλάμπους Χαρ. Δάφνη Καλ. υποδηματοποιός Χόβολη 1944-07-01
Παπαχριστόπουλος Αργύρης Αιγείρα κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-03
Παπαχριστόπουλος Ιωάννης Αιγείρα κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-03
Παπαχριστόπουλος Νικόλαος Αιγείρα κτηματίας Ψάρι 1944-06-17
Παπαχριστοπούλου Χαρίκλεια Αιγείρα οικιακά Φενεός Τρύπα 1944-07-03
Παπαχρυσάνθου Μαρία Κ. Κλειτορία οικιακά Κ. Κλειτορία 1943-07-01
Παπούλιας Αργύριος Χρυσάνθιον κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-22
Πάσχου Διονυσία Μιντιλόγλι οικιακά Κούμανι Αχαίας 1944-08-01
Πατουλιά Αλέξω Κ. Αχαΐα οικιακά Κούμανι Αχαίας 1943-11-20
Πάτσιου Μαρία Ακράτα οικιακά Φενεός Κορινθίας 1944-07-12
Πάτσιου Παναγιώτα Ακράτα μαθήτρια Φενεός Κορινθίας 1944-09-18
Πετρονιώτης Ευάγγελος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Πέτρου Νικόλαος Χρυσάνθιον κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-17
Πικραμένος Εμμανουήλ αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Πλαταχος Αναστασιος Δάφνη Καλ. υποδηματοποιός Χόβολη 1944-07-01
Πολίτου Μαρία Αίγιο οικιακά Μαυρίκιον 1943-06-01
Πολυδάς Τηλέμαχος Καμίνια γεωργός Συγούνι 1944-08-01
Πολυδωρόπουλος Βασίλ. Φώσταινα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1944-07-17
Πολυδώρου Αθανάσιος Αίγιο κτηματίας Σταφι Μλωνσ 1944-04-01
Πουλιδά Ευγενία Καμίνια οικιακά Συγούνι 1944-08-01
Πρασος Διαμαντής Ανθούπολις γεωργός Πάτρα 1944-06-15
Ράίκος Κωνσταντίνος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Ρακιντζής Κων/νος Αλυσσός γεωργός Μπαρδικώστα 1943-10-10
Ρίκος Γεώργιος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Ρόδης Γεώργιος Λυκούρια γεωργός Τριανταφυλλιά 1944-05-01
Ρόδης Δημήτριος Λειβάρτζι δάσκαλος Λυκόδιάσελλα 1943-07-01
Ρολάτου Μαρία Αίγιο οικιακά Δάφνες 1943-08-01
Ρουγκάλα Αννα Πάτρα οικιακά Κώμη Μητοπόλεως 1943
Σαγιά Ζωή Ριόλος οικιακά Μητροπολη 1942-02-01
Σαγιάς Βασίλειος Ριόλος γεωργός Μητοπολη 1942-02-01
Σαράντης Τρύφων Λάππα τυρέμπορος Τρόπαια 1944-08-09
Σερβέ Τασία Τράπεζα οικιακά Ζαρούχλα 1944-07-01
Σιδερής Γεώργιος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Σιδερής Σπυρίδων Προάστειο αστυνομικός χωροφύλακας Προάστειον 1944-05-09
Σίνος Γεώργιος Κάλλανος γεωργός Κάλλανος 1943
Σίνος Γεώργιος Κάλλανος γεωργός Κάλλανος 1943
Σίνος Καν/νος Κάλλανος γεωργός Κάλλανος 1943
Σίνος Νικόλαος Κάλλανος γεωργός Κάλλανος 1943
Σκονάρας Βασίλ. Κρίνη γεωργός Κουφ. Κρήνης 1944-03-01
Σκόνάρας Ιωάννης Πάτρα Ανθυπασπιστής Χωροφοφυλακής Κώμη Μητοπόλεως 1943
Σπανός Ιωάννης Σειραί γεωργός Αθήνα 1944-12-10
Σπανού Ευτυχία Καστριά οικιακά Χελμός 1944-05-02
Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος Λουσικά επ/τιας Κούμανι Αχαίας 1944-07-30
Σπυρόπουλος Παναγ. Αμπελόκηποι κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-17
Σπυρόπουλος Σταμάτιος Ακράτα κτηματίας Φενεός Κορινθίας 1944-05-10
Σπυροπούλου Αγλαΐα Μαυρομανδύλα οικιακά Μαυρομανδύλα 1943-06-01
Σπυρουλόπουλος Ευάγγελος Αμπελόκηποι κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-17
Σπυρουλόπουλος Θεοφάνης Αμπελόκηποι κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-17
Σπυρουλόπουλος Μιχαήλ Αμπελόκηποι κτηματίας Φενεός Τρύπα 1944-07-17
Σταθακόπουλος Γρηγόριος Λουσικά αξιωμτικός (ανθυπολοχαγός έφεδρος) Κούμανι Αχαίας 1944-07-23
Σταθόπουλος Γεώργιος θεριανόν γεωργός Βαλατούνα 1944-12-01
Σταθόπουλος Νικόλαος Μαζαράκι γεωργός περιφέρεια Χήνας 1944
Σταθόπουλος Νικόλαος Ποροβίτσα ανάπηρος Φενεός Κορινθίας 1944-06-07
Σταματόπουλος Γρηγόριος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Σταματόπουλος Λεωνίδας Λακόπετρα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1944-09-10
Σταϋράπσυλος Αλχ. αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Σταυρόπουλος Αθανάσιος Α. Σουδενέϊκα δάσκαλος Κούμανι Αχαίας 1943-08-19
Συνεβριότη Ανθη Λουσικά οικιακά Δεχούνι 1944-07-01
Σωρρος Βενιζέλος Μοίρα Πατρ. υποδηματοποιός Μοίρα 1944-03-01
Σωτηρόπουλος Παναγ Ελίκη κτηματίας Πετσάκους 1943-09-01
Ταμουρατζής Παναγ. αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Τασινός Γεώργιος Τεμένη κτηματίας Καλάβρυτα Αχαίας 1944-08-01
Τζελέπης Χαράλαμπος Λάππα κτηνοτρόφος Μπρήμη 1943-12-07
Τογιας Γεώργιος Φώσταινα γεωργός Λουσή 1943-12-06
Τογιας Σπυρίδων Φώσταινα γεωργός Λουσή 1943-12-06
Τομαράς Γεώργιος Αμπελόκηποι κτηματίας Καμαρόβρυση 1944-07-17
Τομαράς Κωνσταντίνος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Τρακαδάς Μιχαήλ Πρέρη κτηματίας Αχλαδιά 1943-06-01
Τριανταφύλλη Μαρία Σαγέϊκα οικιακά Σαγέϊκα 1943-11-01
Τριανταφύλλης Βασίλειος Σαγέϊκα γεωργός Πρίνη 1943-12-06
Τρύλος Κωνσταντίνος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Τρυφωνοπούλου Μαρίτσα Παγκράτι οικιακά Δερβένι Κορινθίας 1944-07-28
Τσελεπής Αριστος Σαραβαλι γεωργός Αγ. Νικόλαος Πατρών 1942-02-01
Τσούνη Σοφία Κ. Κλειτορία οικιακά Λευκάσιον 1944-07-01
Τσούση Σταυρούλα Καλιφώνιο Καλαβρύτων οικιακά Γεροντατου 1942-09-27
Τσώκος Αθανάσιος Βίβοδα γεωργός Κούμανι Αχαίας 1944-07-29
Φειδής Βλάσιος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-19
Φερέκος Κων/νος Παραλία Πλαταν. κτηματίας Φενεός Κορινθίας 1944-07-16
Φλογέρας Κων/νος Χαϊκάλι μυλωθρός Κούμανι Αχαίας 1944-08-01
Φλογέρας Παναγ. Χαϊκάλι μυλωθρός Κούμανι Αχαίας 1944-08-01
Φλούδας Γεώργιος ΝάσιαΚαλ. δάσκαλος Δίβριτσα 1943-09-01
Φλωρέρα Αντωνίκη Μιντιλόγλι οικιακά Κούμανι Αχαίας 1944-08-01
Φουντουκος Χρήστος Πλάτανος γεωργός Καμαράβρυση 1944-06-24
Φράγκου Συλίβαινα οικιακά Βαλκαυβίνα 1944-06-10
Φράγκου Διαμάντω Συλίβαινα οικιακά Αγ. Γεώργιος 1944-07-15
Φωτοπουλος Φώτιος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Χαλιώτης Τζανέτος Κ. Αχαΐα Μπούμπουκα 1944-08-18
Χαρώνη Ελένη Ακράτα μαθήτρια Φενεός Κορινθίας 1944-06-07
Χαρώνη Μαρία Ακράτα οικιακά Φενεός Κορινθίας 1944-06-09
Χολέβας Κων/νος αστυνομικός αστυφύλακας Σουληνάρι Καλαβρύτων 1944-04-10
Χριστόπουλος Νικόλαος Κ. Αχαΐα γεωργός Δροσιά 1944-09-15
Χριστοπουλος Παναγ. Αίγιο οδηγός Μαυρίκιον 1944-06-01
Ψαρράκος Γεώργιος Λαπαναγοί γεωργός Λαπαναγοί 1943-05-20

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s