Δολοφονημένοι υπό κομμουνιστών-Αρκαδία

Αγγελόπουλος Ιωάννης Τρίπολη φανοποιός Αστρος 1944-03-15
αγνωστη γυναίκα Στεμνίτσα Γορτυνίας Βυτίνα 1944-05-02
Αδαμαντοπουλος Φώτιος Χράνοι δάσκαλος Αργος 1944-06-10
Αθανασόπουλος Χρήστος Κερασίτσα έμπορος Αθήνα 1945-01-01
Αλεβίζος Αθανάσιος Σολίμνα γεωργός Καρδάρα 1944-07-20
Αλεβίζος Αναστασιος Βελιγοστή αστυνομικός ύπενωμοτάρχης Αθήνα 1945-12-06
Αλεξάκης Βασίλειος Σολίμνα γεωργός Γορτυνία 1944-05-15
Αλεξόπουλος Βασίλειος Τρόπαια: υπάλληλος Δίβλανα 1944-05-07
Αλεξόπουλος Παντ. Αχλαδόκαμπος γεωργός Αχλαδόκαμπος 1944-12-20
Αναγνωστοπουλος Δημήτριος Τριπόταμος ιδιωτικός υπάλληλος Αθήνα 1944-12-10
Αναστασόπουλος Ανασχ Λεβείδιον κουρεΰς Γορτυνία 1944-02-07
Ανδριανάκης Κων/νος Αχούρια γεωργός Αστρος 1944-03-18
Αντωνάκης Γεώργιος Αγ. Πέτρος φοιτητής Σίταινα Αρκαδίας 1944-08-07
Αντωνόπουλος Ιωάννης Ήλ. Βλαχοκερασιά δικαστικον κλητήρα Χωτούσα Αρκαδίας 1944-05-21
Αντωνόπούλος Κων/νος Τρόπαια μικροπωλητής Βάχλια Γορτυνίας 1944-06-25
Αποσκίτης Λεωνίδας Βελημάχι γεωργός Κατσουλιά 1944-05-10
Αποστολόπουλος Δημήτριος Ισσαρι υπ/ποιος Βάστα Μεγαλοπολης 1943-09-27
Αποστόλου Χρήστος Δάρα αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Κόρινθος 1943-10-20
Αργυρόπουλος Βασίλειος Τζίβα κουρέας Τζίβα 1943-05-26
Αρέσος Δημήτριος Ανθοχώριο γεωργός Βρέσθενα 1944-04-29
Αρίβας Σωτήριος Τριπόταμος δημ. υπάλληλος Αθήνα 1944-12-15
Αρμόνης Ευάγγελος Κάπσα γεωργός Λεβείδι 1943-10-20
Βανικιώτης Παναγ. Τριπόταμος οδοντίατρος Θουρία 1943-07-03
Βαρελλάς Θεόδωρος Μαρί γεωργός Κοσμάς Κυν. 1944-05-29
Βαρελλάς Ιωάννης Μαρί γεωργός Πουρναρό 1944-05-29
Βαρελλάς Παναγ. Μαρί γεωργός Κοσμάς Κυν. 1944-05-29
Βασιλόπουλος Γεώργιος Θάνα γεωργός Βλαχοκερασιά 1944-06-14
Βάσκας Νικόλαος Τρόπαια εμπόρος Θήβα 1943-03-24
Βατσίνης Γεώργιος Κερασίτσα γεωργός Λεβείδι 1944-07-10
Βγενής Ανδρέας Κερασίτσα έμπορος Αράχωβα 1944-06-15
Βλαχογιάννης Παναγ. Πραστος γεωργός Πραστος 1943-01-02
Βλάχου Αθανασία Κερασίτσα οικιακά Κερασίτσα 1944-09-05
Βλαχούλης Θεόδωρος Α Κοντοβάζαινα συμβολαιογράφος Κοντοβάζαινα 1944-05-11
Βλαχούλης Σπήλιος Κοντοβάζαινα γεωργός Κατσουλιά 1944-05-11
Βλαχούλης Σπήλιος Ι. Κοντοβάζαινα γεωργός Κοντοβάζαινα 1944-05-11
Βλαχοΰλης. Θεόδ. Κοντοβάζαινα συμβολαιογράφος Κατσουλιά 1944-05-11
Γαβράς Μιχαήλ Λουτρά γεωργός Λαγγάδια 1944-05-12
Γαβρίλης Δημήτριος Παύλια υποδηματοποιός Παλαμάριον 1943-05-01
Γεωργακόπουλος Γεώργιος Δάρα αστυνομικός ενωμοτάρχης Κοζάνη
Γιαννακόπουλας Δημήτριος Αχούρια γεωργός Αστρος 1944-08-18
Γιάννης Γεώργιος Λεωνίδιον κτηματίας Λεωνίδιο 1943-11-20
Γιαννίλος Τρύφων Τεγέα δημ. υπάλληλος Αθήνα 1944-05-21
Γιαννόπουλος Αλέξιος Βαλτεσινίκο κτηματίας Μυγδαλιά 1944-03-02
Γιαννόπουλος Αλέξιος Γ. Βαλτεσίνικο αγρότης Αμυγδαλιά Γορτυνίας 1944-05-05
Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Βάχλια ιατρός Δίβλενα 1944-05-07
Γκάνης Δημήτριος Κανδυλα γεωργός Κόρινθος 1943-08-07
Γκάνης Ευστράτιος Κανδυλα γεωργός Κόρινθος 1943-08-07
Γκάνιος Βασίλειος Ρίζες κτηματίας Περιστέρι Αττικής 1945-01-08
Γκέκας Αριστομένης Λύκαιον γεωργός Λύκαιον 1944-06-25
Γκιώτης Δημήτριος Βοΰτσι γεωργός Πιάνα 1944-12-15
Γκλάνης Βασίλειος Λεβείδιον αστυνομικός χωροφύλακας Θεσσαλονίκη 1941-09-26
Γκουβάς Κων/νος Πέλαγος γεωργός Απιδιά 1944-05-05
Γούτος Αρ. Βαλτέτσι Αρκαδίας 42 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Γρεκιώτης Ιωάννης Τρίπολη οδηγός αυτοκινήτου Τρίπολη Αρκαδίας 1944-07-20
Γρίβας Νικόλαος Φαλαισία γεωργός Κόρινθος 1944-02-29
Γριμπάς Π αναγ. Κων. Βλαχοκερασιά φοιτητής Χωτούσα Αρκαδίας 1944-05-21
Δανελόπουλος Χρήστ. Δημητσάνα Γορτυνίας καθηγητής Λαγγάδια 1944-05-05
Δεληδημήτριος Δημήτριος Πλάτανος ανάπηρος Αθήνα 1944-02-04
Δημαράκη Α. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 18 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Δημαράκης Αδ. Βαλτέτσι Αρκαδίας 50 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Δημαράκης Αθ. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 45 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Δημαράκης Ανδρ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 33 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Δημαράκης Β. Βαλτέτσι Αρκαδίας σαγματοποιός 25 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Δημαρακης Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας 17 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Δημαράκης Λ. Βαλτέτσι Αρκαδίας 20 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Δήμηζας Γεώργιος Γαρέα γεωργός Περιστέρι Αττικής 1944-01-08
Δημητρακάκης Παρ. Λρβ/σιά δάσκαλος Αλεποχώρι 1944-04-25
Δημητρακάκης Παρασκευας Γ. δάσκαλος Χωτούσα Αρκαδίας 1944-05-21
Δημητρακόπουλος Φώτιος Αλεποχώρι γεωργός Αλεποχώρι 1943-05-27
Δημητρακοπούλου Αλεξάνάρα Χράνοι οικιακά Γάρδιτσα Ηλείας 1943-04-05
Δημόγιαννης Νικόλαος Αμπελάκιον γεωργός Κουτρουμπούχια 1944-07-20
Δημόπουλος Δημήτριος Ασσέα στρατιωτικός (επιλοχίας) Δίχτυα 1944-09-08
Διαβολίτσης Σταυρός Μακρύσιον εργάτης Μαλαιομοίριο 1943-03-07
Διαμαντοπουλος Αθανάσιος Καμενιτσα δασοκόμος Μετσοβοϋνι 1943-11-09
Δίκαιος Ιωάννης Αστρος γεωργός Μιγράς 1944-10-21
Δοΰρος Κων/ νος Κοντοβάζαινα γεωργός Κοντοβάζαινα 1944-05-11
Δροϋτσος Γεώργιος Λουκά άγνωστος
Είκοσιπένταρχος Κ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 37 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Ζάβος Γεώργιος Λεβείδιον γεωργός Λαμία 1944-12-10
Ζάζος Γεώργιος Βλαχοκερασιά αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-20
Ζαφειρόπουλος Γεώργ. Ζάτουνα φωτογράφος Ξηροκάτενα 1944-04-16
Ζέρβας Σωτήριος Δυρράχιο αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Χαλκίδα 1943-04-15
Ζορμπής Βασίλειος Τριπόταμος δικηγόρος Αθήνα 1944-12-15
Ζούμπουρης Αντώνιος Τριπόταμος δασοφύλαξ Αθήνα 1944-12-15
Ζούρας Γεώργιος Βούρβουρα έμπορος Ελώνα Κυνουρίας 1944-06-30
Ζώης Μενέλαος Βάστα γεωργός Α. Μέλπεια 1943-05-12
Ήλιάδης Κοσμάς Αγ. Πέτρος εργοστασιάρχης Σίταινα Αρκαδίας 1944-08-07
Ηλιόπουλος Βασίλ. Λεβείδιον αξιωματικός (λοχαγός έ.ά.) Αθήνα 1944-12-10
Θάνος Γεώργιος Δυρράχιο γεωργός Παλαιοχώρι 1944-09-27
Θεοδωρέλος Γεώργιος Λεβείδιον γεωργός Βυζίκι 1944-09-10
Θεοδωρόπουλος Πέτρος Βαλτεσινίκο κτηματίας Μυγδαλιά 1944-05-02
Θεοδωρόπουλος Πέτρος Ν. Βαλτεσίνικο αγρότης Αμυγδαλιά Γορτυνίας 1944-05-05
Θεοχάρης Αναστασιος Λότι γεωργός Μάζι 1943-10-15
Θωμάς Πέτρος Βελημάχι γεωργός Κατσουλιά 1944-05-10
Ιωάννου Βασίλειος Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας εφοριακ υπάλλ. Λαγγάδια 1943-05-05
Κάβουρας Χαράλαμ. Κοντοβάζαινα ταχυδρόμος Αθήνα 1944-12-06
Κάβουρας Χαράλαμπος Θεοδ. Κοντοβάζαινα ταχυδρομικός διανομέα Κοντοβάζαινα 1944-12-07
Καλαμαράς Αναστ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 40 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Καλαμαράς Αναστ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 24 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Καλογερόπουλος Ιωάννης Περιβόλια Μεγαλόπολης γεωργός Περιβόλια 1944-09-15
Καλογιάννης Γεώργιος Πελετα αστυνομικός χωροφύλακας Κοκκίλια 1944-12-07
Καλούρης Κων/νος Αγ. Νικόλαος γεωργός Αγ. Νικόλαος 1941-12-25
Καλπάκης Ευθύμιος Δημητσάνα Γορτυνίας έμπορος Λαγγάδια 1944-05-05
Καλπαλής Ιωάννης Βελημάχι δάσκαλος Κατσουλιά 1944-05-10
Καλύβας Θεόδωρος Βάχλια αστυνομικός ενωμοτάρχης Φλώρινα 1943-04-20
Καμπίλης Γεώργιος Αστρος μαθητής Αθήνα 1944-12-20
Κανελλόπουλος Κων/νας Πιάνα φοιτητής Αθήνα 1945-05-27
Κανελλόπουλος Χρήστος Δημητσάνα Γορτυνίας καθηγητης Λαγγάδια 1944-05-05
Κανταλας Παρασκευάς Θάνα γεωργός Βέρβαινα 1944-06-28
Καπογιαννης Δημήτριος Κάπσα γεωργός Σημιάδες 1943-11-27
Καπόγιαννης Κων/νος Κάπσα γεωργός Αθήνα 1944-12-23
Κάππος Χρήστος Λεβείδιον εργάτης Κόρινθος 1944-12-10
Καράγιωργας Κων/νος Βαλτεσινίκο κτηματίας Βαλτεσινίκο 1944-05-01
Καραγιώργος Κωνσταντίνος Γ. Βαλτεσίνικο άμμοκονιαστης Αμυγδαλιά Γορτυνίας 1944-05-05
Καραθάνου Αθαν. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 22 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Καραλάκας Χαράλαμ. Παραδείσια γεωργός Παραδείσια 1943-05-13
Καραλέκα Αννα Ραψωνάκι δασκάλα Ζυγοβιστι 1944-07-25
Καραλέκος Παναγιώτης Ραψωνάκι δάσκαλος Ζυγοβιστι 1944-07-25
Καραμανάκος Χρήστος Μακρύσιον εργάτης Αθήνα 1944-12-17
Καραμάνης Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 17 Δημητσάνα Αρκαδίας 1944-06-15
Καραμάνης Ί. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 39 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Καραμάνης Π. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 68 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Καραμπέτσος Φώτιος Σάγκα γεωργός Αιτωλ/ νια 1944-04-16
Καρατζάς Παναγ. Βλαχοκερασιά δημ. υπάλληλος Πάρνων Αλαγ. 1944-05-03
Καρβουνιάρης Πέτρος Καράτουλα γεωργός Καράτουλα 1943-03-20
Καρδάρας Κων/νος Κεραστάρι Αρκαδίας γεωργός Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-05
Καρζής Γεώργιος Δολιανά γεωργός Περιστέρι Αττικής 1944-12-12
Καρκαζής Αριστείδης Ρίζες δημ. υπάλληλος Λάστα Γορ. 1944-06-13
Κάρλος Ιωάννης Καλτεζαί ιδιωτικός υπάλληλος Αθήνα
Καρνέζης Βασίλειος Σολίμνα ποιμήν Τρίπολη Αρκαδίας 1944-08-28
Κατεγιάννης Α. Κεραστάρι Αρκαδίας δάσκαλος 30 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Κατεγιάννης Δ. Κεραστάρι Αρκαδίας 29 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Κατής Σωτήριος Ποταμια αστυνομικός μοίραρχος Καλαμάτα 1943-10-13
Κατίβας Βασίλειος Βίζίκιον γέωργός Δίβλανα 1944-05-07
Κατιγιάννης Κεραστάρι Αρκαδίας γεωργός Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-10
Κατιγιάννης Κεραστάρι Αρκαδίας γεωργός Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-10
Κάτίνης Γεώργιος Κερασίτσα γεωργός Μαυρογιάννη 1943-11-15
Κατριμουτσάκης Βασίλ. Κακουρέίκα καφεπώλης Αθήνα 1944-07-09
Κατσιβαλής Εμμανουήλ Ρίζες κτηματίας Ψηλή Βρύση 1944-06-27
Κατσικερός Βαόίλέιος Τρόπαια κρεοπώλης Βάχλια Γορτυνίας 1944-06-26
Κάψις Αθανάσιος Αχλαδινή γεωργός Μυστράς Λακωνίας 1944-08-01
Κεφάλας Σταυρός Δημητσάνα Γορτυνίας έμπορος Λαγγάδια 1944-05-06
Κλαροΰρης Απόστολος Κάπσα γεωργός Κάπσα 1943-08-22
Κοζιας Αθανάσιος Δημητσάνα Γορτυνίας έμπορος Λαγγάδια 1944-05-05
Κοκκάλα Αναστ. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 20 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Κοκκάλα Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 25 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Κοκκάλας. Κ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 60 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Κόκκοτας Ιωάννης Αγ. Πέτρος έμπορος Σίταινα Αρκαδίας 1944-08-07
Κόκορης Β. Αραχαμίτες Αρκαδίας γεωργός 72 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Κολόθιος Νικόλαος Αχούρια υδραυλικός Βάχλια Γορτυνίας 1944-04-26
Κολοκοτρώνης Παναγ. Μακρύσιον εργάτης Καράτουλα 1944-08-18
Κονταξή Δήμητρα Ισσαρι οικιακά Βάστα Μεγαλοπολης 1943-09-27
Κονταξής Ευάγγελος Δυρράχιο μικροπωλητής Κιλκίς 1944
Κονταξής Κων/νος Ισσάρι γεωργός Βάστα Μεγαλοπολης 1943-09-27
Κοντος Ηλίας Α. Καρυές γεωργός Τριπόταμον 1943-09-16
Κορκοβίλης Ευάγγελος Κολλίναι έπιχ/τίας Αθήνα 1944-12-23
Κορολής Ίοοάννης Αγ. Νικόλαος γεωργός Πετράλωνα 1944-12-25
Κοσιάρης Θεόδωρος Κοντοβάζαινα φοιτητής Αθήνα 1944-12-08
Κοσμόπουλος Γεώργιος Κουρουνιοϋ κτηματίας Σαρακίνη 1944-05-25
Κοσσιώρης Θεόδωρος Άνδρ. Κοντοβάζαινα φοιτητής Κοντοβάζαινα 1944-12-06
Κοτσαρίδης Χαρίλαος Αχούρια δημοσιογράφος Κούτρουφα 1944-10-28
Κοτσόπουλος Σταμάτιος Σκοπή μαθητής Καρδάρα
Κουγιούφας Δημήτριος Τρίπολη καθηγητής Γαλ. Τρίπολις 1943-12-31
Κουγιούφας Τακης Τρίπολη Χάραδρος Κυνουρίας (στρατόπεδο ΕΛΑΣ) 1943-12-31
Κουλούρης Γεώργιος Αγ. Πέτρος έμπορος Σίταινα Αρκαδίας 1944-08-07
Κουρέτας Δημήτρ. Καράτουλα γεωργός Καράτουλα 1942-12-23
Κοΰτρος Κων/νος Κοντοβάζαινα γεωργός Αθήνα 1944-12-04
Κουτρουμάνος Ιωάννης Κοντοβάζαινα φύλαξ Φυλακών Αθήνα 1944-12-10
Κοχττοπουλος Γεώργιος Τρίπολη ιδιωτικός υπάλληλος Γορτυνία 1944-07-27
Κρητικός Σπυρίδων Αγ. Νικόλαος υποδηματοποιός άγνωστος 1944-07-10
Κρητικού Μαρία Αγ. Νικόλαος οικιακά άγνωστος 1944-07-10
Κρίγκας Συμεών Ρίζες γεωργός Αγ. Σώστης 1944-05-15
Κρίγκος Πέτρος Καστανίτσα γεωργός Καστανίτσα 1944-07-29
Κρουμπούζος Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 42 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Κρουμπούζος Δ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 32 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Κρουμπουζος Νικ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 18 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Κρουμπούζος. Ν. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 18 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Κυρίος Γεώργιος Λεωνίδιον κηπουρός Κοσμάς Κυν. 1944-03-18
Κώνσταντέλος Νικόλαος Καράτουλα δερ/ρος Αγ. Νικόλαος 1943-08-10
Κωνσταντούρου Βάσσω Στρίγκου οικιακά Στρίγκου 1944-08-14
Κωσταρας Νικόλαος Νεστανι γεωργός Αιτωλ/ νια 1944-04-16
Κωταρίδης Αθανάσιος Βλαχοκερασιά γεωργός Βλαχοκερασιά 1944-08-13
Λαγκαδινός Δημήτριος Τουρκολέκα βαφεύς Ζάτουνα 1944-05-10
Λαγουδάκος Δημήτριος Σαπουνακι έμπορος Μεταμορφωσιν 1943-07-23
Λαμπρόπουλος Ιωάννης Φαλαισία γεωργός Αγριακόνα 1944-01-01
Λαφογιάννης Βασίλειος Κολλίναι αξιωματικός (υπολοχαγός) Αθήνα 1944-07-01
Λαφογιάννης Δημήτριος Κολλίναι αστυνομικός μοίραρχος Αθήνα 1944-12-20
Λήμηζας Κων/νας Γαρέα γεωργός Περιστέρι Αττικής 1945-01-08
Λιαρόπουλος Γεώργιος Σαρακίνι γεωργός Λαγγάδια 1944-05-12
Λιαρόπουλος Κωνσταντίνος Βυτίνα φαρμακοποιός Βυτίνα 1944-05-02
Λιαρόπόυλος Λυκούργος Βυτίνα δικηγόρος Κατσουλιά 1944-05-02
Λιαρόπουλος Παναγ. Βυτίνα φαρμακοποιός Βυτίνα 1944-04-18
Λογιωτοπουλος Αναστασιος Κοντοβάζαινα οδηγός αυτοκινήτου Καλαμάτα 1944-10-20
Λογιωτοπουλος Παναγ. Κοντοβάζαινα διανομευς Κοντοβάζαινα 1944-12-14
Λουρδής Αριστομένης Αγ. Βασίλειος λεμβούχος Αστρος 1944-05-07
Λυμπεράκης Ιωάννης Δολιανά κτηματίας Δολιανά 1947-06-11
Λυμπερόπουλος Γεώργ. Μακρύσιον εργάτης Ίσσωμα Καρυών 1943-10-26
Λυμπεροπουλος Χαράλ Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός Χάραδρος Κυνουρίας (στρατόπεδο ΕΛΑΣ) 8/12/1944
Λυμπερόπουλος Χρήστος Δόριζα υπάλληλος Χάραδρος Κυνουρίας (στρατόπεδο ΕΛΑΣ) 1944-12-31
Μαγκάρας Γεώργιος Ισσωμα στρατιωτικός Αθήνα 1944-12-12
Μακρής Θεόδωρος Τριποταμιά γεωργός Ελευσίνα 1945-01-06
Μακρής Παναγ Αγ. Νικόλαος γεωργός Αργος 1943-10-25
Μαλίρης Περικλής Αγ. Βασίλειος ανθυπασπιστής Αθήνα
Μαλλίρη Ιωάννα Κερασίτσα οικιακά Αθήνα 1940-01-03
Μαλλίρης Χαράλαμπος Κερασίτσα γεωργός Κερασίτσα 1943-10-01
Μαλοϋχος Διονύσιος Δημητσάνα Γορτυνίας δικολάβος Λαγγάδια 1944-05-05
Μανιάτης Σταυρός Πέτρινα στρατιωτικός σμηνίας Παληοχώρα 1944-10-28
Μάνικας Χαράλαμπος Γεφυράκια σπουδαστής Κουρουνιοΰ 1944-01-10
Μανικός Σωτήριος Γεφυράκια γεωργός Κάμπια 1943-09-10
Μανωλόπουλος Αλέξανάρος Ματζαγρά γεωργός Καρδάρα
Μαπλόλης Δημήτριος Παληοχούνη γεωργός Κρατολο 1944-07-28
Μαρασκής Δημήτριος Ν. Χώρα γεωργός Πραστος 1943-06-24
Μαρκόπουλος Αναστασιος Περιβόλια Μεγαλόπολης γεωργός Περιβόλια 25/3/1944
Μασιάς Αθανάσιος Κερασίτσα έμπορος Αθήνα 1944-12-06
Μαχαίρας Σπυρίδ. Κολλίναι ιδιωτικός υπάλληλος Καισσαριανή 1944-12-10
Μεγρέμης Ιωάννης Καμενιτσα γεωργός Αρακοβοΰνι 1943-08-01
Μελιγιάννης Κων. Κουτρουμπούχια γεωργός Χάραδρος Κυνουρίας (στρατόπεδο ΕΛΑΣ) 1944-06-08
Μέλλος Ελ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 32 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μεντής Γεώργιος Βλαχοκερασιά γεωργός Χωτούσα Αρκαδίας 1944-05-21
Μερτζκοτης Νικόλαος Χωρέμι γεωργός Ράχες 1944-12-06
Μηλής Κωνσταντίνος Αεβείδιον έμπορος Κόρινθος 1944-03-02
Μητρόπουλος Μιχαήλ Καμενιτσα δασοκόμος Βόλος 1943-06-06
Μητσιόπουλος Χρ. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 20 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μήτσιος Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 65 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μισακός Κων/νος Πιάνα αστυνομικός χωροφύλακας Αμφισσα 1944-05-10
Μιχόπουλος Θεόδωρος Βαλτεσινίκο κτηματίας Μυγδαλιά 1944-05-02
Μιχόπουλος Θεόδωρος Γ. Βαλτεσίνικο αγρότης Αμυγδαλιά Γορτυνίας 1944-05-05
Μοιράγιας Δημήτριος Κολλίναι γεωργός Μάγουλα 1944
Μοιράγιας Νικόλ. Κολλίναι υπάλληλος Τραπέζης Αθήνα 1944-12-15
Μοιράγιας Νικόλαος Κολλίναι γεωργός Αστρος 1944
Μονοΰχος Δημήτριος Μέναλον αστυνομικός χωροφύλακας Φλώρινα 1943-10-20
Μουλόπουλος Νικόλαος Κων/νου Πέλαγος Ανθυπομοίραρχος 21 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-19
Μουρούτη Αθηνά Βελημάχι οικιακά Κατσουλιά 1944-05-10
Μουρταφέρης Χαράλαμπος Σπάθαρι γεωργός Κυπαρισσία Τριφυλίας 1943-10-23
Μουσταφέρης Χαράλαμπος Σπάθαρι γεωργός Λεωριά 1943-10-24
Μουτζούρης Ιωάννης Βοΰτσι αξιωματικός Μπεζενίκο 1943-10-15
Μπαμή Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 18 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Μπαμπίλης Γεώργιος Βυτίνα δασοκόμος Νιγρίτα Σερ 1944-12-15
Μπαρδίκος Γεώργιος Βυτίνα κτηματίας Περιστέρι Αττικής 1944-12-15
Μπαριάμης Παναγ. Κοντοβάζαινα κτίστης Κοντοβάζαινα 1944-07-13
Μπάρλας Γεώργιος Ανθοχώριο γεωργός Βρέσθενα 1944-04-29
Μπάρλας Γεώργιος Ανθοχώριο εφαρμοστής Αθήνα 8/12/1944
Μπασιάκος Βυτίνα αξιωματικός ε.α Βυτίνα 1944-05-02
Μπασιάκος Κυριάκος Καλαμάτα αξιωματικός (συνταγματαρχης ε.α) Λαγγάδια 1944-05-19
Μπασιάκου Αννα Καλαμάτα οικιακά Λαγγάδια 1944-05-19
Μπασιάκου συζυγος Βυτίνα οικιακά Βυτίνα 1944-05-02
Μπατζιώτης Νικόλ. Βλαχοκερασιά γεωργός Χωτούσα Αρκαδίας 1944-07-31
Μπελιας Δημήτριος Γεφυράκια νομικός Αθήνα 1944-12-12
Μπέχλας Απόστολος Λεονταρι γεωργός Ξηρόβρυσι 1943-08-12
Μπϊκος Πέτρος Βαλτεσινίκο κτηματίας Μυγδαλιά 1944-05-02
Μπινιάρης Σωτ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 40 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπινοδημητρόπουλος Κωνστ. Κολλίναι γεωργός Αστρος 1944
Μπισμιτής Κων/νος Αγ. Νικόλαος γεωργός Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-07-15
Μπισούλης Ιωάννης Γαρέα γεωργός Λιθοβούνια 1944-09-10
Μπίσσια Π. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 58 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπίσσια Π. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 60 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπίσσιας Δ Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 62 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπίσσιας Θ. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 30 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπίσσιας Κ. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 40 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Μπίσσιας Π. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 20 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπίσσιας Σωτ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 18 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Μπόλλα Β. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 50 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπόλλας Π. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 55 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπόσνος Ιωάννης Ρίζες αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Μερόπη 1944-08-19
Μποταίτης Αντώνιος Τρίπολη εργάτης Αστρος 1944-03-13
Μπουγάς .Παναγιώτης Γαρέα γεωπόνος Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-08-25
Μπουργιώτης Ι. Κεραστάρι Αρκαδίας 32 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπουρίκα Ν. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 70 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Μπουρίκας Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 40 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπουρίκας Ν. Βαλτέτσι Αρκαδίας Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπουρίκας Ν. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 38 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπουριώτης Ι. Κεραστάρι Αρκαδίας 28 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπουριώτης Σταμάτ Κεραστάρι Αρκαδίας δάσκαλος Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-10
Μπουρλιώτης Ι. Κεραστάρι Αρκαδίας αστυνομικός ενωμοτάρχης 30 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπουρλόκα Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 45 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπουρλόκας Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 20 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Μπουρλόκας Π. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 48 Δημητσάνα Αρκαδίας 1944-06-15
Μπουρλόκας Π. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 45 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Μπρακουμάτσος Κων/νος Μάναρι γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-21
Νάνος Στυλιανός Ισσαρι στρατιωτικός (λοχίας) Ζάτουνα 1944-05-30
Νικόλαος Π. Παυλόπουλος. Βαλτεσίνικο έμπορος Αμυγδαλιά Γορτυνίας 1944-05-05
Νικολάου Καν/νος Περδικόβρυση γεωργός Αγ. Ηλίας 1944-08-21
Νικολόπουλος Νικόλαος Σημιάδες γεωργός Κόρινθος 1944-05-25
Νικολόπουλος Πάναγιώτης Ανδρ Κοντοβάζαινα εμπορος Κοντοβάζαινα 1944-05-11
Νιχολόπουλος Παναγ. Κοντοβάζαινα έμπορος Κατσουλιά 1944-05-11
Νταγιάννης Νικόλαος Λεβείδιον γεωργός Αρακοβοΰνι 1944-04-10
Ξύδης Ιωάννης Τρόπαια άμ/ στης Ξηροκαρΰταινα 1943-07-14
Οικονομόπουλος Γεώργιος Ισσαρι αξιωματικός (λοχαγός) Βέρροια
Οίκονομόπουλος Κυριάκος Μελιγοΰ αγρονόμος Βαλτεσινίκο 1944
Οικονόμου Παναγ. Λεονταρι ιεροψάλτης Ξηρόβρυσι 1943-08-12
Όρφανος Πέτρος Βυτίνα οδηγός αυτοκινήτου Βυτίνα 1945-02-07
Παίσιος Κων/νός Βιζίκιον φοιτητής Δίβλανα 1944-05-07
Παλλήλης Θεόδωρος Δάρα αστυνομικός χωροφύλακας Αθήνα 1943-11-10
Παναγάπουλος Αναστ. Κοντοβάζαινα έμπορος Θεσσαλονίκη 1944-02-02
Παναγιωτοπουλος Θεόδ. Ρίζες κτηματίας Βουτιάνοι 1944-06-18
Παναγιωτοπουλος Ίωάν Πυργάκι έμπορος Λαγγάδια 1944-05-03
Παναγιωτοπουλος Ιωάννης Πυργάκι Γορτυνίας Βυτίνα 1944-05-02
Παναγιωτοπουλος Χαρίλαος Ανθοχώριο γεωργός Καλαμάτα 1944-09-27
Παναγόπουλας Γεώργιος Κακουρέίκα εργάτης Αθήνα 1944-09-09
Πανταζοπούλου Ναυσικά Κοντοβάζαινα δασκάλα Κατσουλιά 1944-05-11
Πανταζοπούλου Ναυσικά Γ. Κοντοβάζαινα δασκάλα Κοντοβάζαινα 1944-05-11
Παπαβασιλείου Χρήστος Νυμφασία αξιωματικός (αντισυνταγματάρχης) άγνωστος 1944
Παπαγγελής Παναγ. Καμάρα γεωργός Καμάρα 1943-08-16
Παπαγεωργαντας Πάνος Βαλτεσινίκο φαρμακοποιός Μυγδαλιά 1944-05-02
Παπαγεωργαντας Πάνος Βαλτεσίνικο φαρμακοποιός Αμυγδαλιά Γορτυνίας 1944-05-05
Παπαγεωργίου Δημήτριος Βαλτεσινίκο κτηματίας Μυγδαλιά 1944-05-02
Παπαγεωργίου Δημήτριος Ρίζες δάσκαλος Ψηλή Βρύση 1944-06-27
Παπαγέωργίου Δημήτριος Κ. Βαλτεσίνικο αγρότης Αμυγδαλιά Γορτυνίας 1944-05-05
Παπαγιάννης Ανάρέας Δημητσάνα Γορτυνίας δάσκαλος Λαγγάδια 1944-05-05
Παπαγιαννόπουλος Αλέξιος Μάναρι υπάλληλος Αθήνα 1944-12-02
Παπαδιαμάντης Ίωάν. Λεβείδιον γεωργός Κόρινθος 1944-12-26
Παπαδόπουλος Βασίλειος Λουκά γεωργός Αθήνα 1944-12-23
Παπαδόπουλος Ιωάννης Βλαχοκερασιά δάσκαλος Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 1944-09-24
Παπαϊωάννου Αγγελής Περιβόλια Μεγαλόπολης εργάτης Αθήνα 1944-12-04
Παπανικολάου Βασίλειος Πιάνα ΰπ/κός Αθήνα 1944-11-15
Παπανικολάου Γεώργ. Ανθοχώριο δικ. ύπάλλ Αθήνα 1944-10-21
Παπαοικονόμου Ι. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 47 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Παπαοικονόμου Ι. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 40 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Παπαποστολου Παν. Κ. Κολλίναι κτηματίας Καστανιά Γυθείου 1943-07-10
Παπαχρόνης Θεόδωρος Βλαχέρνα αστυνομικός χωροφύλακας Θεσσαλονίκη 1944
Παρασκευόπουλος Αθανάσιος Δημητσάνα Γορτυνίας υπ δ/χιας Αθήνα
Παρασκευόπουλος Παρασκ. Κοντοβάζαινα έμπορος Αθήνα 1944-12-11
Παρασκευόπουλος Σπυρίδ. Πυρί γεωργός Λαγγάδια 1944-05-12
Πάρχου Σταμάτα Λεβείδιον υπηρέτρια Κόρινθος 1944-04-10
Πασαλής Σταμάτ. Κουτρουμπούχια γεωργός Αθήνα 1944-12-10
Πασιλής Βλάσιος Κουβέλια αστυνομικός ύπενωμοτάρχης Αθήνα 1944-12-04
Παυλάκης Παναγ. Ακοβο ασυρματιστής Ακοβον 1944-09-15
Παυλόπουλος Νικόλαος Βαλτεσινίκο έμπορος Βαλτεσινίκο 1944-05-01
Παύλος Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 16 Δημητσάνα Αρκαδίας 1944-06-15
Παύλος Ι. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 50 Δημητσάνα Αρκαδίας 1944-06-15
Παυλος Κ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 50 Δημητσάνα Αρκαδίας 1944-06-15
Πενταφρόνιμος Κων/νος Μελιγοΰ αστυνομικός χωροφύλακας Κοζάνη 1943
Πεπόνης Γεώργιος Λεβείδιον γεωργός Κόρινθος 1944-03-02
Πετρής Γεώργιος Πραστος σιδηρουργός Πραστος 1943-10-10
Πετρόπουλος Αντώνιος Φαλαισία δάσκαλος Σουλάρι 1944-06-01
Πετρόπουλος Ιωάννης Πιάνα πανδοχεύς Τρίπολη Αρκαδίας 1944-10-13
Πετρόπουλος Ιωάννης Τρίπολη απόφοιτος Γυμνασίου Λίμνη Τάκα Τρίπολης 1944-01-01
Πητερός Πέτρος Κολλίναι ΰπ/ρχης Παρνασός Φθ. 1944-06-14
Πισημίσης Αθανάσιος Δημητσάνα Γορτυνίας ιδιώτης άγνωστος
Πισιμίσης Δημήτριος Βλόγγος γεωργός Λαγγάδια 1944-06-12
Πιτεροϋ ΑΙκατερίνη Κολλίναι οικιακά Κολλίναι 1944-07-29
Πλατανίτης Ηλ. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 57 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Πλατανίτης Π. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 38 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Πλατανίτης Π. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 35 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Πολλάλη Ι. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 32 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Πολλάλης Δ. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 22 Βάγγος Μεγαλόπολης 1944-06-15
Πολλάλης Ι. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 19 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Πολλάλης Χ Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 48 Βάγγος Μεγαλόπολης 1944-06-15
Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος Λαγγάδια κτηματίας Νεοχώριο 1944-04-26
Πολυχρονόπουλος Παναγ. Ελενίτσα σερβιτορος Μέγαρα 1944
Ποντικής Παναγ. Αγ. Νικόλαος γεωργός άγνωστος 1944-07-10
Πουρναράς Σαράντης Πάπαρι Μαντινείας γεωργός Χάραδρος Κυνουρίας (στρατόπεδο ΕΛΑΣ) 1943-12-31
Πράσινος Γεώργιος Κ. Κολλίναι γεωργός Καστανιά Γυθείου 1943-07-10
Πυροβολάς Αριστείδης Τρόπαια ζαχαροπλάστης Όλυμπία 1943-09-15
Ράλιος Δημήτριος Μελιγοΰ γεωργός Μελιγοΰ 1944-08-03
Ράμος Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 50 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Ράμος Ι. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 30 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Ροζαλής Ιωάννης Αστρος ράπτης Αστρος 1944-05-28
Ροκανάς Φίλιππος Βελημάχι γεωργός Κατσουλιά 1944-05-10
Ρουμελιώτης Γεώργιος Κοντοβάζαινα γεωργός Αθήνα 1944-12-06
Ρουμελιώτης Γεώργιος Β. Κοντοβάζαινα γεωργός Κοντοβάζαινα 1944-12-08
Ρουμπόπουλος Γεώργιος Αγ. Βασίλειος τηλεγραφητής Βόλος
Ρούσσος Αρισ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 58 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Σάββας Γεώργιος Βίζίκιον καφεπώλης Δίβλανα 1944-05-07
Σακελλαριάδης Ελευθέριος Αγγέλου Ισσαρι οδοντίατρος 40 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-09-15
Σακελλαρίου Δημήτριος Δημητσάνα Γορτυνίας έμπορος Λαγγάδια 1944-05-05
Σαμιθάνης Κ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 22 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Σαμπάνης Αγγ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 45 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Σαραντοπουλον Κων ανθυπολοχαγός Λίμνη Τάκα Τρίπολης
Σαραντόπουλος Αθ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 16 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Σαραντόπουλος Αθανάσιος Αραχαμίτες Αρκαδίας γεωργός Αίγιο 1944-09-30
Σαραντόπουλος Δ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 55 Βάγγος Μεγαλόπολης 1944-06-15
Σαραντοπουλος Ίωάν. Αραχαμίτες Αρκαδίας γεωργός Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-05
Σαραντοπουλος Κων. Ανθοχώριο αξιωματικός Βουνό Τριπ. 1943-11-14
Σαραντόπουλος Ν. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 70 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Σαραντόπουλος Χ. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 57 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Σαραντοπουλος. Γεώργιος Ανθοχώριο γεωργός Βρέσθενα 1944-04-29
Σαραντοπούλου Π. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 45 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Σαρρή Γιαννούλα Ανδρέου Βλαχοκερασιά οικιακά Χωτούσα Αρκαδίας 1944-05-21
Σαρρής Δημήτριος Τσιταλια γεωργός Βαμβακού 1943-06-15
Σαρρής Ηλίας Τσιταλια αστυνομικός ενωμοτάρχης Ελαιοχώρι 1943-11-23
Σαρρής Χρήστος Ανδρέου Βλαχοκερασιά γεωργός Χωτούσα Αρκαδίας 1944-05-21
Σεμέκης Νικόλαος Ακοβο γεωργός Χαλβάτσου Μεσσηνίας 1944-09-27
Σιούντρης Κων. Ψυλή Βρύση γεωργός Αγ. Πέτρος Κυνουρίας 1944-08-10
Σκαλεσας Κ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 54 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Σκαλούμπακας Βασίλειος Σκοπή γεωργός Τρίπολη Αρκαδίας 1943-08-25
Σκαλούμπακας Παναγ. Επισκοπή γεωργός Τρίπολη Αρκαδίας 1943-08-25
Σκολαρίκος Θεόδωρος Ζυγοβίστι γεωργός Παληομήρι 1944-09-14
Σκόντρας Αντώνιος Δάρα δάσκαλος Αθήνα 1944-12-05
Σουρούνης Ι. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 65 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Σούχλας Σ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 82 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Σπαράγκης. Ηλίας Νεοχώρι κτηνοτρόφος Νεοχώριο 1944-10-12
Σπυρόπουλος Κων/νος Ανεμοδοΰρι γεωργός Ανεμοδοΰρι 1943-12-29
Σπυρόπουλος Παναγ. Ανεμοδοΰρι γεωργός Ανεμοδοΰρι 1943-06-14
Σταθόπουλος Κυριάκος Λουκά δάσκαλος Κόμη 1944-06-15
Σταθόπουλος Παναγ. Ισσωμα άστυνομ. Βερβένια 1944-04-05
Σταθόπουλος Στάθης Πράσινο Γορτυνίας άπόφ. Νομικής Συριάμη 1944-04-16
Σταθοπούλου Αριστέα Πράσινο Γορτυνίας οικιακά Πράσινο 1944-05-01
Σταθοπούλου Άριστέα Πράσινο Γορτυνίας Βυτίνα 1944-05-02
Στάικος Αθ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 45 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Σταίκου Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας μαθητής 15 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Σταίκου Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας μαθήτρια 11 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Σταίκου Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας μαθήτρια 13 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Στάικου Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 30 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Στάικου Γ. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 18 Φενεός Κορινθίας 1944-06-15
Σταματοπουλος Χρύσανθος Παλάντιο γεωργός Τρίπολη Αρκαδίας 1944-11-05
Σταρκος Ι. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 45 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Στασινός Θεόδωρος Α. Καρυές γεωργός Α. Καρυές 1943-09-16
Στασινός Θεόδωρος Α. Καρυές ιερέας Α. Καρυές 1943-09-16
Σταυρούλας Δημήτρ Βιζίκιον υπάλληλος Αθήνα 1944-12-30
Στρατοπουλος Βασίλειος Παλάντιο Μελιγαλάς Μεσσηνίας
Σύκας Όδυσσευς Τρίπολη αστυνομικός χωροφύλακας Τρίπολη Αρκαδίας 1943-12-03
Συνοδινός Κων/νος Χρυσοβίτσι ποιμήν Αλωνίσταινα 1944-08-05
Σωτηρόπουλος Ιωάννης Ράφτι γεωργός Παναγιά 1943-09-09
Σωφρονάς Δημήτριος Ακοβο γεωργός Καλαμάτα 1943-09-28
Σωφρονάς Νικόλαος Ακοβο γεωργός Καλαμάτα 1943-09-28
Σωφρονάς Παναγ. Ακοβο γεωργός Καλαμάτα 1944-09-27
Σωφρονάς Σταίκος Ακοβο γεωργός Γαρδίκι 1943-03-15
Ταγκλής Γεώργιος Μάναρι γεωργός Αθήνα 1944-12-02
Τερζής Δημήτριος Βλόγγος γεωργός Λαγγάδια 1944-05-12
Τζιαβάρα Ν Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 40 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Τζιντής Νικόλαος Ρίζες κτηματίας Αττική 1944-11-24
Τζίφας Χαράλαμπος Βυτίνα καφεπώλης Κατσουλιά 1944-05-02
Τζούμας Κεραστάρι Αρκαδίας γεωργός Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-12-31
Τζυβελοπούλου Αρετή Μελιγοΰ οικιακά Μελιγοΰ 1943-08-03
Τουρκοβασίλης Γεώργιος Τρίπολη αξιωματικός (συνταγματαρχης) Γεράκι 1943-11-27
Τράκας Γεώργιος Πάπαρι Μαντινείας άγνωστος
Τράκας Γεώργιος Πάπαρι Μαντινείας Χάραδρος Κυνουρίας (στρατόπεδο ΕΛΑΣ) 1943-12-31
Τριανταφύλλης Νικόλαος Βυτίνα γεωργός Βυτίνα 1943-10-24
Τσαγγάρης Κων/νος Αγ. Πέτρος δικηγόρος Σίταινα Αρκαδίας 1944-08-07
Τσακόπουλος Ηλίας Ρίζες αστυνομικός χωροφύλακας Βαθύ Λεβαδείας 1944-01-11
Τσαντίλης Νικόλαος Νικήτα Ισσαρι στρατιωτικός (λοχίας) 33 Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1944-07-19
Τσέλλος Ι. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 38 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Τσιακίρης Ι. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 50 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Τσιοκανας Αθ. Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 38 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Τσουκάλα Βασιλική Ισσωμα οικιακά Ίσσωμα Καρυών 1943-05-19
Τσουκάλα Μάρθα Ισσωμα οικιακά Ίσσωμα Καρυών 1943-05-19
Τσουκάλα Πολυτίμη Ισσωμα οικιακά Ίσσωμα Καρυών 1943-05-19
Τσουκάλας Ιωάννης Ισσωμα γεωργός Ίσσωμα Καρυών 1943-05-19
Τσούκας Αν Βαλτέτσι Αρκαδίας ποιμήν 16 Υψούντα (Στεμνίτσα) Γορτυνίας 1944-06-15
Τσούμης Ι Κεραστάρι Αρκαδίας 29 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Φαρβαράς Σωτήριος Τρίπολη αστυνομικός αστυφύλακας Ακοβον 13/12/1943
Φασιλής Παντελής Λεωνίδιον γεωργός Ξηροπήγαδο 1945-06-17
Φατουρος Παναγ. Καρακοβοΰνι κτηματίας Αθήνα 1944-12-20
Φίλλης Φίλιππος Πυργάκι γεωργός Αθήνα 1944-12-14
Φουρόπουλος Νικόλαος Τρίπολη αξιωματικός (ανθυπολοχαγός) Τρίπολη Αρκαδίας 1944-06-18
Φρουρόπουλος Γ. Τρίπολη αξιωματικός (υπολοχαγός) 30 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Φωτοπουλος Γεώργιος Τρίπολη όπωροπώλης Λεβείδι 1944-04-14
Φωτοπουλος Χαράλαμπος Πιάνα οδηγός αυτοκινήτου Αθήνα 1944-12-20
Χαϊδάς Ιωάννης Ρίζες κτηματίας Περιστέρι Αττικής 1945-01-08
Χαλούλος Χρήστος Μεσορράχη δάσκαλος Αθήνα 1945-12-12
Χαμεζοπουλος Δημήτριος Βυτίνα δασοκόμος Σάμος 1944-12-20
Χαρμπη Α. Βαλτέτσι Αρκαδίας οικιακά 20 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Χαρμπής Ι. Βαλτέτσι Αρκαδίας γεωργός 70 Βαλτέτσι Αρκαδίας 1944-06-15
Χασομέρης Κων/νοζ Γεφυράκια γεωργός Γορτυνία 1944-08-26
Χατζόπουλος Αλέξανδρος Βυτίνα έμπορος Κατσουλιά 1944-04-16
Χουχουλής Γεώργιος Βλαχοκερασιά στρατιωτικός (λοχίας) Πύλος Μεσσηνίας 1943-06-21
Χουχουλής Ηλίας Βλαχοκερασιά γεωργός Βουτιάνοι 1944-06-11
Χρισταύλης .Νικόλαος Λιπαρό γεωργός Κοπανάκι Τριφυλίας 1944-03-26
Χριστόπουλος Ιωάννης ενωμοτάρχης Λίμνη Τάκα Τρίπολης
Χριστοπουλος Χρήστος Βαλτεσινίκο κτηματίας Καλλιάνη 1943-08-14
Χριστοφιλος Βασίλειος Δημητσάνα Γορτυνίας γυμνασιάρχης Λαγγάδια 1944-05-05
Χριστοφύλης Ίωάν. Περδικόβρυση γεωργός Αγ. Ηλίας 1944-08-21
Χρυσανθακόπουλος Φώτιος Καμενίτσά γεωργός Αρακοβοΰνι 1943-08-01
Χρυσανθόπουλος Θεόδωρος Βάχλια άνθ/ ρχος Αθήνα 1944-12-12
Χρυσανθόπουλος Χαράλ. Βυτίνα δικολάβος Κατσουλιά 1944-05-02
Χρυσοβέργης Αναστασιος Δημητσάνα Γορτυνίας διευθυντης Υποκαταστήματος Tραπέζης Αθηνών Λαγγάδια 1944-05-05
Ψαραίτης Ιωάννης Δημητσάνα Γορτυνίας διευθυντης Yπoκαταστήματος Εθνικής Τραπέζης Λαγγάδια 1944-05-05

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s